16 Απριλίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα επιδότησης ακτοπλοϊκών συνδέσεων

Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη κατέθεσε ο βουλευτής ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης για το μείζον, ενόψει καλοκαιριού, θέμα της ελλιπούς επιδότησης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της χώρας.

Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη κατέθεσε ο βουλευτής ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης για το μείζον, ενόψει καλοκαιριού, θέμα της ελλιπούς επιδότησης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της χώρας.

Η ολοένα μειούμενη επιδότηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του στόλου των εταιριών, όπως και τη μείωση των δρομολογίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τις ανάγκες του μόνιμου νησιωτικού πληθυσμού, όσο και του αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος προς τα ελληνικά νησιά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Θέμα: «Προβλήματα επιδότησης ακτοπλοϊκών συνδέσεων».

Το  2009  δαπανήθηκαν σε κρατικά χρηματοδοτούμενες  γραμμές δημοσίου συμφέροντος – άγονες γραμμές  το ποσόν των 130.000.000 ευρώ. Το 2010 το κράτος κατέβαλε 110 εκατομμύρια ευρώ, το 2013 84.750.000 και το 2015, ακολουθώντας την ίδια φθίνουσα πορεία προβλέπεται από τον προϋπολογισμό γενικής κυβέρνησης ότι θα καταβληθούν ακόμη λιγότερα κονδύλια.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος μειώθηκε δραματικά (η μείωση του αριθμού των πλοίων ξεπέρασε το 20%). Μάλιστα, λόγω της κρίσης ορισμένες  εταιρίες αναγκάστηκαν να πουλήσουν αρκετά από τα πιο αξιόπλοα πλοία τους, ενώ το καλοκαίρι του 2015 θα είναι η πρώτη χρονιά πού οι μεγάλες εταιρίες θα δρομολογήσουν λιγότερα από 50 πλοία.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι  φέτος,  η μείωση του αριθμού των διατιθεμένων πλοίων για τη ακτοπλοΐα θα ξεπεράσει το 25% σε σχέση με πριν 5 χρόνια και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην πυκνότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Δεδομένου ότι οι μειώσεις στην επιδότηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων επηρεάζουν άμεσα τη διασύνδεση των νησιών και αφορούν ένα μόνιμο πληθυσμό της τάξης του 1,6 εκατομμυρίου κατοίκων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες.

Δεδομένου ότι φέτος αναμένεται νέα αύξηση του αριθμού των τουριστών, που κατά διάφορες εκτιμήσεις θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τα 23 εκατομμύρια.

Δεδομένης της πολυνησιωτικότητας της χώρας και ότι τα κονδύλια για τη διασύνδεση των νησιών και ιδιαίτερα αυτών της άγονης γραμμής αποτελούν προϋπόθεση ύπαρξης κοινωνικού κράτους για τις εν λόγω περιοχές.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας σε μεταφορές προσώπων και αγαθών, με δεδομένη τη συρρίκνωση του στόλου των εταιριών και των αντίστοιχων ακτοπλοϊκών δρομολογίων;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

16 Απριλίου 2015