30 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για το Κέντρο Φύλαξης Μεταναστών Παρανεστίου Δράμας

Ερώτηση με την οποία ζητεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία του Κέντρου Φύλαξης Μεταναστών στο Παρανέστι Δράμας και τις σχετικές μεταθέσεις των Αστυνομικών κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης.

Ερώτηση με την οποία ζητεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία του Κέντρου Φύλαξης Μεταναστών στο Παρανέστι Δράμας και τις σχετικές μεταθέσεις των Αστυνομικών κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης.

Όπως επισημαίνει ο κος Χαρακίδης στην ερώτησή του, με διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έγιναν σημαντικές αποσπάσεις από το εν λόγω κέντρο, που δημιουργούν προβληματισμούς για την ορθή λειτουργία του κέντρου. Ταυτόχρονα τίθενται ζητήματα ενδεχόμενης άνισης μεταχείρισης των αστυνομικών σε σχέση με συναδέλφους τους άλλων περιοχών.

Ο κος Χαρακίδης αναδεικνύει τη σημασία της λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου φύλαξης μεταναστών, που παρά τις αρχικές επιφυλάξεις των κατοίκων, τυγχάνει πλέον ευρύτερης αποδοχής, καθώς συμβάλει έμμεσα και άμεσα στην βελτίωση της ασφάλειας των κατοίκων μιας μεγάλης και παραμεθόριας ακριτικής περιοχής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Βάση της υπ’ αρίθμ: 6001/7/2/5509-ά από 24/11/2012 διαταγής Α.Ε.Α. ζητήθηκαν Αστυνομικοί προς ενίσχυση του Τ.Σ.Φ./Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Παρανεστίου Δράμας για την φύλαξη των εγκαταστάσεων κράτησης Αλλοδαπών. Σε εκτέλεση της παραπάνω διαταγής αποσπάστηκαν Αστυνομικοί αδαπάνως για το Δημόσιο από διάφορες Υπηρεσίες της Επικράτειας και κυρίως της Αττικής.

Η λειτουργία του κέντρου παρά το γενικό κανόνα που ίσχυσε σε μεγάλο βαθμό για το σύνολο της χώρας, δε συνάντησε αρνητικές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, παρά τις επιμέρους αρχικές επιφυλάξεις. Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, που είναι μια παραμεθόρια περιοχή κατά μεγάλο μήκος συνόρων, συνέβαλε στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων.

Ταυτόχρονα συνέδραμαν με την παρουσία τους συνολικά στις ανάγκες προστασίας της ευρύτερης περιοχής, λόγω των ελλείψεων από τακτικές αστυνομικές δυνάμεις.

Η συνολική του λειτουργία του Κέντρου κρίνεται ως θετική. Όχι μόνο χάρη των τοπικών «αντισταθμιστικών» ωφελειών αλλά και των μηδενικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, εν συγκρίσει μάλιστα με άλλες περιοχές της χώρας.

Επίσης στο συγκεκριμένο Κέντρο Μεταναστών έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, τέτοιες που το καθιστούν συγκριτικά με τα υπόλοιπα, ως το αρτιότερο και το ασφαλέστερο.
Με βάση όμως την τελευταία διαταγή του Α.Ε.Α. ζητείται η διακοπή της απόσπασης 46 Αστυνομικών και η επιστροφή αυτών στις Υπηρεσίες τους, ενώ η διαταγή παρατείνει την απόσπαση 21 αστυνομικών.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο Υπουργός:

1ον Ποιες είναι οι προθέσεις για τη λειτουργία και τη στελέχωση του Κέντρου Φύλαξης Μεταναστών Τ.Σ.Φ./Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Παρανεστίου Δράμας;

2ον Η μείωση του προσωπικού όπως προκύπτει από την πρόσφατη σχετική διαταγή του Α.Ε.Α θα έχει μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα;

3ον Δεδομένου ότι αφενός λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (πολλοί αστυνομικοί είναι παντρεμένοι με παιδιά) και αφετέρου λόγω της οικονομικής κρίσης, η επιστροφή πολλών Αστυνομικών στις οργανικές τους θέσεις θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό, πρόκειται να επανεξεταστούν οι αποσπάσεις λαμβάνοντας υπόψη και το στοιχείο της εντοπιότητας;

4ον Για ποιο λόγο υφίσταται διαφορετική μεταχείριση ως προς τις δαπάνες των υπό απόσπαση Αστυνομικών μεταξύ του Παρανεστίου Δράμας και του Έβρου, όπου στην πρώτη περίπτωση τα έξοδα καλύπτονται με δαπάνες των ιδίων και στην δεύτερη περίπτωση με δαπάνες Δημοσίου, δεδομένου μάλιστα ότι η μετακίνηση ανάμεσα στη Δράμα και το Παρανέστι διαρκεί σχεδόν δύο ώρες;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

30 Μαρτίου 2015