26 Φεβρουαρίου, 2015

Ερώτηση για την τετράμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης

Η βουλευτής του Ποταμιού, κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη κατέθεσε ερώτηση ( Αρ. Πρωτ. 297/26-02-2015) προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την τετράμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης και τον τρόπο χειρισμού αυτής από τη Βουλή των Ελλήνων.

Μετά την έγκριση της λίστας Βαρουφάκη στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Eurogroup στις 24/02/2015, οι διαδικασίες έγκρισης από τις κυβερνήσεις ή από τα εθνικά Κοινοβούλια των εταίρων μας προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς με καταληκτική προθεσμία την 28/02/2015.

Αντίθετα, σε ότι αφορά τη χώρα μας, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχουν γνωστοποιήσει, ως σήμερα, αν και πότε θα φέρουν προς ψήφιση την κύρωση της παράτασης της συμφωνίας αυτής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τετράμηνη παράταση της συμφωνίας»

Στις 20/02/2015, στο έκτακτο Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπώντας την Ελληνική κυβέρνησης ήρθε σε συμφωνία για την τετράμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης (Master Financial Assistance Facility Agreement), υπό την αίρεση της έγκρισης της λίστας μεταρρυθμίσεων που η Ελληνική Κυβέρνηση θα έστελνε μέχρι την Δευτέρα 23/02/2015.
Η λίστα αυτή εστάλη από τον Υπουργό Οικονομικών εντός των πλαισίων της ανωτέρω προθεσμίας και η τελική έγκριση δόθηκε τελικά σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Eurogroup στις 24/02/2015.

Εν συνεχεία, προχώρησαν οι διαδικασίες έγκρισης από τις κυβερνήσεις και, όπου αυτό είναι αναγκαίο, τα Εθνικά Κοινοβούλια των εταίρων μας μέχρι την καταληκτική προθεσμία της 28/02/2015. Πιο συγκεκριμένα, το Γερμανικό κοινοβούλιο έχει θέσει ως θέμα ημερήσιας διάταξης της 27/02/2015 την έγκριση της παράτασης αυτής.

Ως σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχουν γνωστοποιήσει αν θα φέρουν προς ψήφιση την κύρωση της παράτασης της συμφωνίας αυτής και πότε.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Σκοπεύει η Ελληνική κυβέρνηση να φέρει στην Ελληνική Βουλή κύρωση της παράτασης της ανωτέρω δανειακής σύμβασης;

2) Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν θέσει την σύμβαση προς κύρωση στην Βουλή, σε ποια νομική βάση στηρίζεται η ισχύς της τετράμηνης παράτασης;

3) Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν θέσει την σύμβαση προς κύρωση στην Βουλή, πως τοποθετείται πολιτικά ο Υπουργός Οικονομικών, στο γεγονός πως η παράταση θα κυρωθεί από τα κοινοβούλια των εταίρων-δανειστών και δεν θα κυρωθεί από το κοινοβούλιο της χώρας μας;

Η βουλευτής

Αντιγόνη Λυμπεράκη – Β’ Αθηνών

26 Φεβρουαρίου 2015