24 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για την παράνομη λειτουργία λατομείου απειλεί αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Σαγκρί της Νάξου

Με ερώτησή του ο Γιώργος Αμυράς βουλευτής Β’ Αθήνας με Το Ποτάμι, αναδεικνύει την περίπτωση παράνομης λατόμησης.

Ένα παράνομο λατομείο στη Νάξο έχει καταπατήσει δημόσια έκταση, εξορύσσει αδρανή υλικά και βάζει φουρνέλα σε μια περιοχή 15 στρεμμάτων στη θέση «ΧΑΧΟΥΜΗ» στο χωριό Σαγκρί, απειλώντας με εκτεταμένη καταστροφή τον αρχαιολογικό χώρο «Γύρουλα» στον οποίο βρίσκεται ο περίφημος ναός της Δήμητρας. Το λατομείο λειτουργεί σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαίο ναό και μόλις 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Με ερώτησή του ο Γιώργος Αμυράς βουλευτής Β’ Αθήνας με Το Ποτάμι, αναδεικνύει τη συγκεκριμένη περίπτωση παράνομης λατόμησης, στην οποία η καταγγελλόμενη εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες-εταιρικά σχήματα, μετακινεί κατά 5 μέτρα την δηλωθείσα έδρα της και αποφεύγει κάθε νόμιμο έλεγχο.

Οι κάτοικοι του Σαγκρίου καταγγέλλουν ότι από τις βαριές λατομικές εργασίες απειλούνται άμεσα ο παρακείμενος αρχαιολογικός χώρος, πολλά βυζαντινά μνημεία καθώς και τα σπίτια του χωριού καθώς καλύπτονται από την παιπάλη (σκόνη σκυροδέτησης). Για την αναστήλωση του ναού της Δήμητρας οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν πληρώσει το ποσό των 870.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από σειρά εγγράφων τα οποία επικαλείται ο κ. Γ. Αμυράς (2378/1993 απόφαση της Νομαρχίας Κυκλάδων), βάσει των διατάξεων του αρ.3 παρ.2 του Ν.2116/1993 για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, αποκλείστηκε η χωροθέτηση τέτοιων περιοχών σε αυτό το τμήμα της Νάξου για τον λόγο ότι βρέθηκαν «διάσπαρτες αρχαιότητες, Μυστράς Νάξου, Ναός Δήμητρας, Ναός Διονύσου κλπ.» ενώ παράλληλα στην περιοχή δεν υφίσταται άδεια εκμετάλλευσης λατομείου, όπως βεβαιώνεται στην με αρ. πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ.11.3.20 Γ/0/58/21.01.2015 διαβιβαστική επιστολή του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων προς το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Ο κ. Αμυράς ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς εάν έχουν δώσει εντολή στις εποπτευόμενες υπηρεσίες τους να ελέγξουν την συγκεκριμένη περίπτωση παράνομης λατόμησης, ζητά αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων και τα αποτελέσματα τους από την Επιθεώρηση Μεταλλείων και καλεί την Κυβέρνηση να απαντήσει πότε θα φέρει προς ψήφιση το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση εδώ και 12 χρόνια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης :

Προς τους Υπουργούς
1. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
3. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
4. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Παράνομη λειτουργία λατομείου απειλεί αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Σαγκρί της Νάξου.

Κύριοι Υπουργοί,

Το χωριό Σαγκρί, στα 11 χλμ. ΝΑ της Χώρας της Νάξου, ανάμεσα σε πληθώρα πολιτιστικών μνημείων και με μια δραστήρια τοπική κοινωνία 300 περίπου κατοίκων, βρίσκεται στο επίκεντρο παράνομων λατομικών δραστηριοτήτων.

Στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται άδεια εκμετάλλευσης λατομείου, όπως βεβαιώνεται στην με αρ. πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ.11.3.20 Γ/0/58/21.01.2015 διαβιβαστική επιστολή του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων προς το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου, η εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. με διαφορετικές ονομασίες-εταιρικά σχήματα και σε όμορες τοποθεσίες έχει καταπατήσει δημόσια δημοτική έκταση και εγκαταστήσει λατομείο αδρανών υλικών, έκτασης 15.205 τ.μ. στη θέση «ΧΑΧΟΥΜΗ» με εντατική εξόρυξη αδρανών υλικών και παράλληλη τροφοδοσία του σπαστηροτριβείου της.

Σε απόσταση αναπνοής από το παράνομο λατομείο βρίσκεται ο σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος «Γύρουλα» με τον περίφημο ναό της Δήμητρας για την αναστήλωση του οποίου έχει διατεθεί το ποσό των 870.000 ευρώ. Τα φουρνέλα και οι βαριές λατομικές εργασίες έχουν ως αποτέλεσμα να καλύπτονται από σκόνη σκυροδέτησης, τη λεγόμενη παιπάλη, τόσο ο αρχαίος ναός όσο και τα σπίτια του χωριού σε απόσταση από 200 έως 1.800 μέτρα, ενώ οι καταπονήσεις πολλών αρχαιολογικών και Βυζαντινών μνημείων από τις συνεχείς εκρήξεις είναι μεγάλες.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την από 22.01.1998 σχετική έκθεση της επιτροπής η οποία είχε συσταθεί με την υπ’ αριθμό 2378/1993 απόφαση της Νομαρχίας Κυκλάδων, βάσει των διατάξεων του αρ.3 παρ.2 του Ν.2116/1993 για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, αποκλείστηκε η χωροθέτηση τέτοιων περιοχών σε αυτό το τμήμα της Νάξου για τον λόγο ότι βρέθηκαν «διάσπαρτες αρχαιότητες, Μυστράς Νάξου, Ναός Δήμητρας, Ναός Διονύσου κλπ.».

Με αφορμή την περίπτωση στο Σαγκρί Νάξου τίθεται μια σειρά ζητημάτων τόσο για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και προϋποθέσεων λειτουργίας των λατομείων όσο και για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας. Στην Ελλάδα λειτουργούν 1.500 περίπου ορυχεία, λατομεία και μεταλλεία, με 120.000 εργαζόμενους, συμμετοχή 3-5% στο ΑΕΠ και με το 70% του κύκλου εργασιών του κλάδου να προέρχεται από εξαγωγές. Παρόλα αυτά:

Η «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών» αν και έχει εξαγγελθεί από το 2012 από το τότε Υ.ΠΕ.Κ.Α. παραμένει κενό γράμμα.
Η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, παραμένει ακόμα ζητούμενο.

Το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, το οποίο θα κωδικοποιήσει την κείμενη λατομική νομοθεσία, βρίσκεται επί 12 συναπτά έτη στο στάδιο της διαβούλευσης.

Οι όποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιθεώρηση Μεταλλείων με τη συνεχή ανακατανομή και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων εμφανίζονται αδύναμοι με συνέπεια να οργιάζει η παράνομη λατόμηση.

Επειδή σε ένα τέτοιο κρίσιμης σημασίας θέμα οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής χρειάζεται μια συνεκτική πολιτική με σεβασμό στη νομιμότητα και τις δικαστικές αποφάσεις (όπως η 924/2008 και 925/2008 του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ για την υπόθεση του παράνομου λατομείου στο Σαγκρί), κρίνεται σκόπιμο και καλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να απαντήσουν στον τομέα ευθύνης τους στα κατωτέρω ερωτήματα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Είναι εν γνώσει των εποπτευόμενων υπηρεσιών σας το αίτημα αδειοδότησης του συγκεκριμένου χώρου για λατομικές δραστηριότητες, τι έχουν πράξει οι υπηρεσίες σας έως τώρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της νομιμότητας και τι προτίθενται να πράξουν εν συνεχεία;

2. Έχουν γίνει όλοι οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν όχι γιατί και πότε προβλέπεται να ασκήσουν άμεσα όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους σχετικά με τα καταγγελλόμενα για παράνομη λατομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση στο Σαγκρί της Νάξου;

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις προτίθεστε να αναλάβετε προκειμένου να προωθήσετε την «Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών»;

4. Θα φέρετε και πότε το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο;

Ο ερωτών βουλευτής:
Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθηνών

24 Απριλίου 2015