24 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για το ελλιπές ενδιαφέρον της Πολιτείας για την κρητική ελαιοπαραγωγή

Ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης.

Ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης για τις αυξημένες ανάγκες διάθεσης προσωπικού και κονδυλίων από την πλευρά της Πολιτείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κρητικής ελαιοπαραγωγής, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μάστιγα του δάκου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Οικονομικών

Θέμα: «Κρητική ελαιοπαραγωγή: ελλιπές το ενδιαφέρον της Πολιτείας».

Το ελαιόλαδο που παράγεται στην Κρήτη θεωρείται από τα ποιοτικότερα στον κόσμο για αυτό είναι περιζήτητο από τις μεγάλες εγχώριες και κυρίως τις ξένες βιομηχανίες τυποποίησης.

Το υψηλό αυτό ποιοτικό επίπεδο του Κρητικού ελαιόλαδου δεν οφείλεται μόνο στις εξαίρετες για την ελαιοκαλλιέργεια εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κρήτης, αλλά και στις πολύχρονες και άοκνες προσπάθειες, που καταβλήθηκαν από τους ελαιοπαραγωγούς  και τους επιστήμονες των ερευνητικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών του νησιού.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κρητικής, αλλά και συνολικότερα της εγχώριας παραγωγής ελαιόλαδου στον πρωτογενή τομέα της χώρας, η Πολιτεία θέσπισε κατά το παρελθόν μέτρα προστασίας της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η κρατικά επιδοτούμενη, ετήσια δακοκτονία, που εφαρμόζεται σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της επικράτειας.

Κατά την τελευταία πενταετία, ωστόσο, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει στις κρατικές υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικές, λόγω των σημαντικών περιορισμών σε διατιθέμενα κονδύλια.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί τα κονδύλια για τα φάρμακα και το προσωπικό (τομεάρχες δακοκτονίας), ενώ πρόσφατα το δίκτυο της παγιδοθεσίας ανατίθεται σε εργολάβους, οι οποίοι, ωστόσο, δεν εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των παγιδοθετών, γιατί το οικονομικό όφελος θεωρείται χαμηλό και, επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές.

Επιπρόσθετα, και ειδικότερα για την Κρήτη η αποτελεσματική δακοκτονία συναντά περαιτέρω δυσκολίες, που έχουν να κάνουν με περιορισμούς των ψεκασμών στα ελαιόδεντρα των τουριστικών περιοχών, όπως και με το γεγονός ότι η ανάπτυξη του ελαιοκάρπου στην Κρήτη συντελείται νωρίτερα από άλλες βορειότερες ελαιοπαραγωγές περιοχές της χώρας.

Για παράδειγμα, κατά την περυσινή χρονιά οι μεγαλύτερες ζημιές από το δάκο παρουσιάστηκαν στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Χερσονήσου, Μάλια, Σταλίδα, Χερσόνησος, Γούβες, Γούρνες, Κοκκίνη Χάνι, καθώς  εκεί συνυπάρχουν κατοικίες, ξενοδοχεία και ελαιόδεντρα και ισχύουν περιορισμοί στους ψεκασμούς εντός κατοικημένων περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να καθοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου νέα μεθοδολογία, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες της κάθε ελαιοπαραγωγικής περιοχής, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη και στενή παρακολούθηση της εξέλιξης του εντόμου, έτσι ώστε να καθορίζεται ο βέλτιστος χρόνος επέμβασης (ψεκασμού).

Δεδομένου ότι το κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί σημαντικό μέγεθος για την γενικότερη εγχώρια παραγωγή.

Δεδομένου ότι η ελληνική παραγωγή ελαιόλαδου συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στις τόσο πολύτιμες για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας ελληνικές εξαγωγές.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αν είναι ενήμερος για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας της ελαιοπαραγωγής από το δάκο;

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβεί, προκειμένου να διαφυλαχθεί αυτό το τόσο πολύτιμο προϊόν του ελληνικού πρωτογενούς τομέα;

3. Αν προτίθεται να αναδιαμορφώσει το πρόγραμμα δακοκτονίας, ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, αναλόγως των τοπικών συνθηκών ελαιοπαραγωγής της κάθε περιφέρειας;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

24 Απριλίου 2015