6 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων και την αποπληρωμή οφειλόμενων ποσών εξισωτικής αποζημίωσης

Σχετική ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης.
Όπως αναφέρει ο κος Χαρακίδης στην ερώτηση του υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των οφειλόμενων ποσών της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης στους γεωργοκτηνοτρόφους για τα έτη 2013-2014.

Επίσης επισημαίνει και την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού της λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης της χώρας, έτσι ώστε μέσω ολοκληρωμένων μελετών να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους βοσκοτόπους χορτολιβαδικές, δασικές και άλλες εκτάσεις, αλλά και να χωροθετηθούν τα απαραίτητα έργα βελτίωσής τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργό κο Παναγιώτη Λαφαζάνη

Θέμα: Επιλεξιμότητα βοσκοτόπων και αποπληρωμή των οφειλόμων ποσών εξισωτικής αποζημίωσης

Τα λιβάδια έχουν σημαντική οικονομική και οικολογική σημασία για την κτηνοτροφία μας, με δεδομένο ότι σε αυτά παράγεται σημαντικό ποσοστό των ζωικών προϊόντων της χώρας, ενώ παράλληλα είναι εκτάσεις με υψηλή βιοποικιλότητα. Όμως παρά τη σημαντική οικονομική τους σημασία για την κτηνοτροφία, τα λιβάδια δεν αξιοποιούνται ορθολογικά με αποτέλεσμα να αποδίδουν λιγότερο.

Τα δύο τελευταία χρόνια το θέμα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στους κτηνοτρόφους κυρίως γιατί κινδυνεύουν να μην εισπράξουν την εξισωτική αποζημίωση και την ενιαία ενίσχυση, κάτι που βέβαια θα επηρεάσει την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων, όπως π.χ. βιολογικής κτηνοτροφίας.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

-2012, επιβάλλεται πρόστιμο στη χώρα μας γιατί δεν έλαβε υπόψη της, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατά τα προηγούμενα χρόνια

-Σε συνέχεια η Ε.Ε μας ζήτησε να επαναπροσδιορίσουμε τις διαθέσιμες εκτάσεις βοσκότοπων σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό 1120/2009.

-Την ίδια χρονιά η χώρα μας υποβάλλει το σχέδιο δράσης της για τα βοσκοτόπια.

-Το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από έλεγχο που διενήργησαν τα αρμόδια όργανα αφαιρεί από την Ελλάδα τεράστιες εκτάσεις από βοσκοτόπια. Οι εκτάσεις που αφαιρέθηκαν ήταν ως επί των πλείστον δασώδεις, τις οποίες όμως πάντα χρησιμοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι ως βοσκοτόπους.

Με αυτή την ενέργεια οι κτηνοτρόφοι μπαίνουν σε περιπέτειες αφού πλέον οι βοσκήσιμες εκτάσεις δεν επαρκούν και έτσι δεν μπορούν να εισπράξουν στο σύνολό της την εξισωτική αποζημίωση και την ενιαία ενίσχυση.

-Το 2014 ψηφίζεται ο Ν. 4254/2014 ο οποίος διευθετεί το πρόβλημα αλλά μετά την 1-1-2015, δηλαδή με την νέα ΚΑΠ, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη υπάρξει λύση για το 2013 και 2014.

Στη Δράμα είχε ξεκινήσει μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με το Τμήμα Δασοπονίας ΤΕΙ ΑΜΘ, μία προσπάθεια συνολικού σχεδιασμού της λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης. Της ανάπτυξης δηλαδή των λιβαδιών για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας με κύριο στόχο την παραγωγή ζωικών προϊόντων, χωρίς όμως να αγνοηθούν οι άλλες χρήσεις ή λειτουργίες (δασική παραγωγή, δασική αναψυχή, βιοποικιλότητα).

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης στους γεωργοκτηνοτρόφους για τα έτη 2013-2014;

2. Σκοπεύετε να ξεκινήσετε μία προσπάθεια συνολικού σχεδιασμού της λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης της χώρας, έτσι ώστε μέσω ολοκληρωμένων μελετών να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους βοσκοτόπους χορτολιβαδικές, δασικές και άλλες εκτάσεις, αλλά και να χωροθετηθούν τα απαραίτητα έργα βελτίωσής τους;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

6 Απριλίου 2015