7 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για την επανεκκίνηση του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’οίκον» και την τόνωση όλων των κλάδων της οικοδομικής δραστηριότητας

Ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης με ερώτηση που κατέθεσε προς τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Οικονομικών, ζητά να ενημερωθεί για το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’οίκον» και τους αναθεωρημένους όρους που θα το διέπουν, με βάση την εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος.

Παράλληλα, ο κ.Χαρακίδης ρωτά την κυβέρνηση ποιες περαιτέρω πρωτοβουλίες θα αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη ύφεση που έχει θίξει όλους τους κλάδους που αφορούν την οικοδομική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή στην ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Προς τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Προς τον υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Επανεκκίνηση του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’οίκον» για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με άμεση τόνωση όλων των κλάδων της οικοδομικής δραστηριότητας

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την καταστροφή του κλάδου των κατασκευών και ταυτόχρονα των συναφών κλάδων που εμπλέκονται στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία διαχρονικά αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, δεδομένου ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 140 επαγγέλματα. Προς αυτό το σκοπό, θα πρέπει η Πολιτεία να θέσει ως προτεραιότητά της την αναγέννηση του κλάδου μέσα από τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας, συμβάλλοντας άμεσα στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής μέσα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Όπως πιθανόν έχετε πληροφορηθεί η χώρα μας αντιμετωπίζει για μια ακόμη φορά την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν έχει συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ, που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και στην ενεργειακή απόδοση αντίστοιχα. Τα πρόστιμα που έχουν ήδη προταθεί ή εφαρμοστεί για άλλες χώρες είναι της τάξης των 20.000 με 30.000 ευρώ ημερησίως, ποσά που ειδικά για τη χώρα μας είναι δυσβάστακτα στην παρούσα δυσμενή συγκυρία.

Παράλληλα μεγάλο θέμα που απασχολεί την αγορά είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που κατά την περίοδο της κρίσης προσέφερε εργασία σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και διατήρησε βιώσιμες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου. Επιπρόσθετα εξοικονομήθηκαν 654 GWh πρωτογενούς ενέργειας ετησίως, με τεράστιο όφελος τόσο για την εθνική οικονομία, όσο και για τα νοικοκυριά, συμβάλλοντας θετικά στον οικογενειακό προγραμματισμό όχι εφάπαξ αλλά –ακόμη σημαντικότερο- διαχρονικά, χωρίς να παραβλέπεται η δημιουργία κουλτούρας στους συμμετέχοντες της συνεχούς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος.

Οι φορείς έχουν ήδη υποβάλει τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των όρων του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων των Ελλήνων πολιτών, που δεν είχαν την δυνατότητα να επωφεληθούν λόγω πιστοληπτικής αδυναμίας με τις τράπεζες αλλά και περιορισμένων κονδυλίων για απορρόφηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σκοπεύετε να αναλάβετε περαιτέρω πρωτοβουλίες, προκειμένου να μπορέσει η χώρα μας να αξιώσει την πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενεργειακής βελτίωσης των υφιστάμενων κτιρίων με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και εάν ναι, ποιες θα είναι αυτές;

2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επανεκκίνηση και ποια τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»; Πόσα χρήματα έχουν εξασφαλισθεί μέχρι σήμερα από το νέο ΕΣΠΑ;

Προτίθεσθε να αυξήσετε τον προϋπολογισμό του προγράμματος λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης; Θα προχωρήσετε σε μείωση των ποσοστών επιδοτήσεων του προηγούμενου προγράμματος, όπως είχε εισηγηθεί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας για το νέο πρόγραμμα ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά; Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα θα συνοδευθεί και από κάποιες φοροαπαλλαγές επί συγκεκριμένων δαπανών ως εναλλακτικά ή συμπληρωματικά κίνητρα;

3) Πότε αναμένεται να εξοφληθούν οι δικαιούχοι του προηγούμενου προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και κατά συνέπεια οι απασχολούμενοι με τον κλάδο της οικοδομής, πολλοί εκ των οποίων διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας