16 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ΑμεΑ

Η βουλευτής του Ποταμιού, Σταυρούλα Αντωνάκου, κατέθεσε ερώτηση στους Υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ

Η βουλευτής του Ποταμιού, Σταυρούλα Αντωνάκου, κατέθεσε ερώτηση στους Υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν: (α) δυσχέρειες εξαιτίας του λανθασμένου ή παρωχημένου σχεδιασμού των κτιρίων, των μέσων μαζικής μεταφοράς, της εργονομίας των εγκαταστάσεων, και της διαμόρφωσης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, (β) δυσκολίες, στο να έχουν ίσες ευκαιρίες στην παροχή γνώσης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), και (γ) δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εξεύρεση εργασίας ως αποτέλεσμα των δύο προαναφερόμενων παραγόντων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νικόλαο Βούτση
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Αριστείδη Μπαλτά
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Πάνο Σκουρλέτη

Θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων ΑμεΑ»

Τα άτομα με αναπηρία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, με την μείωση των παροχών του κοινωνικού κράτους, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην καθημερινή τους ζωή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αποτελεί πρόσφατο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, όπου απαγόρευσαν σε ταβέρνα, την είσοδο σε σκύλο τυφλής κοπέλας (σας επισυνάπτω προς ενημέρωσή σας το σχετικό άρθρο). Το συγκεκριμένο όμως περιστατικό, αποτελεί ένα μόνο μικρό παράδειγμα των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ.

Ειδικότερα:

Αντιμετωπίζουν δυσχέρειες εξαιτίας του λανθασμένου ή παρωχημένου σχεδιασμού των κτιρίων, των μέσων μαζικής μεταφοράς, της εργονομίας των εγκαταστάσεων, και της διαμόρφωσης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων.Η προσβασιμότητα των συνανθρώπων μας με αναπηρία σε όλα τα δημόσια κτίρια και τις υπηρεσίες δεν αποτελεί μόνο απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και πολιτισμού, αλλά και αυτονόητο δικαίωμά τους. Αντίθετα, η έλλειψη σχετικών υποδομών στερεί από τα άτομα αυτά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και δεν τους παρέχει ισότιμες ευκαιρίες.
Αντιμετωπίζουν δυσκολίες, στο να έχουν ίσες ευκαιρίες στην παροχή γνώσης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Ειδικότερα αρκετά σχολεία έχουν ελλείψεις τόσο σε εξιδηκευμένο προσωπικό (καθηγητές), όσο και σε υποδομές, ακόμη και στα Πανεπιστημία και ΤΕΙ.

Δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εξεύρεση εργασίας ως αποτέλεσμα των δύο προαναφερόμενων παραγόντων.

Επειδή το Ποτάμι προτείνει:

Η χώρα μας υστερεί απελπιστικά στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια νοσήματα. Το Ποτάμι θεωρεί επείγουσα ανάγκη τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στις μεταφορές, στο φυσικό περιβάλλον και σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας για τα άτομα αυτά.

Θέλουμε ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητης διαβίωσης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και στέγασης, καταπολέμηση της αδιαφορίας, της προκατάληψης και της παραβίασης των δικαιωμάτων των ασθενών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτούνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Τι μέτρα θα λάβετε ώστε να λυθεί το πρόβλημα προσβασιμότητας των ΑμεΑ;

2. Τι προτίθεστε να κάνετε, ώστε τα ΑμεΑ να να έχουν ίσες ευκαιρίες στην παροχή γνώσης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια);

3. Ποιο είναι το σχέδιο σας για την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας;

Η ερωτούσα Βουλευτής
Σταυρούλα Αντωνάκου - Α’ Πειραιά

16 Μαρτίου 2015