5 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για την αναιτιολόγητη ανάκληση αποφάσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)

Ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με τον κίνδυνο που έχει παρουσιαστεί στην ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με τον κίνδυνο που έχει παρουσιαστεί στην ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου.

Η απόφαση χρηματοδότησης των δομών αυτών, όπως ίσχυε μέχρι και τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, φαίνεται να έχει ανακληθεί. Καθώς οι εν λόγω δομές ωφελούν άμεσα περί τις 2.500 οικονομικά οικογένειες του Δήμου Ηρακλείου και παρέχουν εργασία σε 33 νέους εργαζόμενους, ο βουλευτής Ηρακλείου ζητά να διευκρινιστούν οι προθέσεις των Υπουργείων αναφορικά με την άμεση συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας και χρηματοδότησης των προγραμμάτων, καθώς και να πληροφορηθεί τους λόγους ανάκλησης των αποφάσεων χρηματοδότησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: α) Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, β)Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Αναιτιολόγητη ανάκληση αποφάσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) που αφορούν την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών κατέδειξε την ανάγκη δημιουργίας και χρηματοδότησης δομών, που θα έχουν ως σκοπό την άμβλυνση του κοινωνικού κόστους, κυρίως, για τα κοινωνικά εκείνα στρώματα, τα οποία βρίσκονται κοντά ή κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, με πρωτοβουλία τοπικών φορέων και την οργανωτική και οικονομική αρωγή των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας και Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία 2,5 χρόνια προγράμματα, τα οποία έχουν ως σκοπό τους την, εν γένει, αντιμετώπιση της φτώχειας ως κοινωνικού φαινομένου, παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άνεργους νέους διαφόρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα για το δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» υλοποιείται η δράση «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δ. Ηρακλείου», με κωδικό MIS 377360 ήδη από τον Ιανουάριο του 2013, απαρτιζόμενη από επτά (7) επιμέρους δομές και συγκεκριμένα το Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, το Γραφείο Διαμεσολάβησης, το Δημοτικό Λαχανόκηπο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Συσσίτιο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και την Τράπεζα Χρόνου.

Οι παραπάνω δομές ωφελούν άμεσα περί τις 2.500 οικονομικά χειμαζόμενες οικογένειες του Δήμου Ηρακλείου, παρέχοντας παράλληλα εργασία σε 33 νέους εργαζόμενους, οι οποίοι προέρχονται από τις τάξεις των ανέργων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόμοιες δράσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Επικράτεια (67 συνολικά συμμετέχοντες Δήμοι) με τις ωφελούμενες οικογένειες να ξεπερνούν τις 70.000, ενώ οι εμμέσως ωφελούμενοι πρώην άνεργοι που εργάζονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων υπολογίζονται σε περίπου 1000 άτομα.

Μια σειρά αποφάσεων των δύο συναρμόδιων Υπουργείων Ανάπτυξης και Εργασίας, τα οποία αναγνώρισαν την ουσιαστική κοινωνική απόδοση των προγραμμάτων αυτών, παρέτειναν το χρόνο υλοποίησης τους μέχρι και τις 30/6/2015 (ΑΠ. 4.32683/οικ.6.5712-27/11/2014 - ΑΔΑ: 7ΟΩΨΛ-ΠΘΥ Υπουργείου Εργασίας), ενώ παράλληλα μεριμνούσαν και για τη χρηματοδότησή τους, από κονδύλια του ΕΣΠΑ (ΑΔΑ: ΩΨ8ΦΦ-94Ζ / 22.1.2015 Υπουργείου Ανάπτυξης).

Ωστόσο, μετά τις εκλογές και εντελώς αναιτιολόγητα η απόφαση του μέχρι πρότινος Υπουργείου Ανάπτυξης φαίνεται να έχει ανακληθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ομαλή λειτουργία των δομών αυτών, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τις ωφελούμενες άπορες οικογένειες, όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι.

Ειδικότερα για τη δράση «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δ. Ηρακλείου» ήδη εκκρεμεί η τρίτη δόση (για αποπληρωμή της Α’ φάσης), καθώς και η τέταρτη δόση, με ό,τι κοινωνικό κόστος αυτό συνεπάγεται για τους ωφελούμενους πολίτες του Δ. Ηρακλείου.

Δεδομένου ότι τα παραπάνω αφορούν το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο ενός ευνομούμενου, δημοκρατικού και σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, όπως η Ελλάδα, θα πρέπει το κράτος και οι δομές του να έχουν συνέχεια, παρά το όποιο αποτέλεσμα των πρόσφατων εθνικών εκλογών.

Δεδομένου ότι η συνέχιση χρηματοδότησης αυτού του τύπου των δράσεων αμβλύνει τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της κρίσης, για εκείνες ακριβώς τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν πληγεί περισσότερο.

Δεδομένου ότι τα θέματα κοινωνικής πολιτικής ήταν σε προτεραιότητα στην προεκλογική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Είναι μέσα στους προγραμματισμούς των νέων ηγεσιών των δύο συναρμόδιων Υπουργείων η συνέχιση της λειτουργίας και της χρηματοδότησης των παραπάνω προγραμμάτων;
2. Για ποιο λόγο ανακλήθηκαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών έτσι όπως ίσχυαν μέχρι και τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015;
3. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας μέσα στον οποίο δεσμεύονται οι νέες ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων ότι θα αποκαταστήσουν την εύρυθμη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, επ’ ωφελεία εκείνων των πολιτών που πραγματικά τα έχουν ανάγκη;

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

5 Μαρτίου 2015