5 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για τη λειτουργία των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας και Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με Λειτουργία των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας και Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με Λειτουργία των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων είχε προβλέψει για το σχολικό έτος 2014-2015 την πιλοτική λειτουργία 21 από τις 96 ΣΕΚ που είχαν θεσμοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2013. Λόγω αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας λειτούργησαν τελικά μόνο 4 από αυτές και μόνο από τον Ιανουάριο του 2015. Το Ποτάμι υποστηρίζει την αναγκαιότητα ανάγκη ουσιαστικής ενεργοποίησης και αναβάθμισης αυτής της δομής κατάρτισης μετά το Γυμνάσιο που μπορεί να δώσει διεξόδους στους νέους παρέχοντας τους χρήσιμα εφόδια για την ένταξή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμβάλλοντας συγχρόνως στην καταπολέμηση της πρωτοφανούς ανεργίας που μαστίζει τις νέες ηλικίες. Είναι απαραίτητο γι αυτό το λόγο να γίνουν όλες οι ενέργειες για την πλήρη λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Μπαλτά

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»

Στον τομέα της τεχνικής μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης-κατάρτισης με το ΦΕΚ 2599/2013, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προχώρησε στην ίδρυση για πρώτη φορά των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Πρόκειται για μια σημαντικότατη εκπαιδευτική δομή κατάρτισης αποφοίτων Γυμνασίου, που έχει ως βασικούς στόχους να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να αντιμετωπισθεί η μαθητική διαρροή μετά το Γυμνάσιο, να παράσχει επιστημονικές, επαγγελματικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις στους καταρτιζόμενους ενισχύοντας την επαγγελματική τους προοπτική, να τεθεί σε νέες βάσεις η επαγγελματική κατάρτιση με κριτήριο τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να προσφερθεί υψηλού επιπέδου Δημόσια Δωρεάν Κατάρτιση.

Το Ποτάμι υποστηρίζει την ανάγκη ουσιαστικής ενεργοποίησης και αναβάθμισης αυτής της δομής η οποία μπορεί να δώσει διεξόδους στους νέους παρέχοντας τους χρήσιμα εφόδια για την ένταξή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμβάλλοντας συγχρόνως στην καταπολέμηση της πρωτοφανούς ανεργίας η οποία μαστίζει τις νέες ηλικίες.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2599/2013, για το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργούσαν πιλοτικά 21 από τις 96 ΣΕΚ, στοχευμένα στην Ελληνική Επικράτεια με κριτήρια την κατά το μέγιστο δυνατή γεωγραφική διασπορά και τη δυνατότητα απορρόφησης του δυναμικού μετά το πέρας της κατάρτισης και της μαθητείας. Η αδικαιολόγητη, όμως, κωλυσιεργία εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, το οποίο διενήργησε διαγωνισμό για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΕΚ μόλις το Νοέμβριο του 2014 και δημοσίευσε προκήρυξη για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους το διάστημα από 20 Νοεμβρίου 2014 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2014, χωρίς καμία σχεδόν προβολή των ΣΕΚ και του σκοπού τους, είχε ως αποτέλεσμα αφενός να ενημερωθούν ελάχιστοι ενδιαφερόμενοι, αφετέρου λόγω της μη έγκαιρης έναρξης λειτουργίας τους στην αρχή του σχολικού έτους, όπως είχε εξαγγελθεί επίσημα, οι μαθητές να αναζητήσουν διαφορετική διέξοδο, μη μπορώντας να περιμένουν για κάτι αβέβαιο, με αποτέλεσμα τελικά να λειτουργήσουν μόνο τέσσερεις ΣΕΚ πανελλαδικά τον Ιανουάριο του 2015.

Επειδή οι επιλεγέντες Διευθυντές και Υποδιευθυντές τελούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των ΣΕΚ για τις οποίες έχουν ήδη επιλεγεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο οικογενειακός και επαγγελματικός τους προγραμματισμός, ενώ παράλληλα δε νομιμοποιούνται να δραστηριοποιηθούν για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μαθητών και των γονιών τους.
Και επειδή τα απολυτήρια των τελειόφοιτων μαθητών των Γυμνασίων με το πέρας της σχολικής χρονιάς, τον Ιούνιο, αποστέλλονται υπηρεσιακά από τη σχολική μονάδα στα Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια και επομένως οι μαθητές πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να έχουν αποφασίσει πού θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στην απόσπαση των ήδη επιλεγέντων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις υπόλοιπες δεκαεπτά ΣΕΚ που θα λειτουργούσαν πιλοτικά ώστε να οργανώσουν τις Σχολές, να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους και τους γονείς τους έως τα μέσα Μαΐου και να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές μέχρι τον Ιούνιο, ούτως ώστε να λειτουργήσουν έγκαιρα και οργανωμένα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς;

2. Εάν δεν προτίθεστε να αποσπάσετε άμεσα τους επιλεγέντες Διευθυντές και Υποδιευθυντές, με ποιον ακριβώς τρόπο θα υλοποιηθούν η ενημέρωση και οι εγγραφές των ενδιαφερομένων να φοιτήσουν στις ΣΕΚ και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε οι Σχολές να λειτουργήσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2015, όπως προβλέπεται από το ιδρυτικό ΦΕΚ;

3. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραμμα ώστε να οργανωθούν και να λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες (96 συνολικά) ΣΕΚ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

5 Μαρτίου 2015