26 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Την ανάκληση εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά περιορισμούς στις εκπαιδευτικές δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), ζητά με ερώτησή του ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης.

Την ανάκληση εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά περιορισμούς στις εκπαιδευτικές δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), ζητά με ερώτησή του ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης.

Η εγκύκλιος προβλέπει γεωγραφικό περιορισμό στην επιμόρφωση ενηλίκων στα όρια της περιφέρειας, δημιουργώντας άνιση μεταχείριση των ΚΠΕ της χώρας, αφού όλες οι περιφέρειες δεν έχουν τον ίδιο αριθμό κατοίκων και είναι διαφορετική η προσβασιμότητα σε ένα ΚΠΕ σε ακριτικό και παραμεθόριο Δήμο από ό,τι σε ένα ΚΠΕ αστικού τύπου.

Η εφαρμογή της επίμαχης εγκυκλίου είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της επισκεψιμότητας στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας, αφού αποκλείστηκε η συμμετοχή περίπου 1500 επιμορφούμενων από άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Αυτό έχει ως συνέπεια την ακύρωση της μέχρι σήμερα προσπάθειας και του έργου των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που τα στηρίζει και τα φιλοξενεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης:

Ερώτηση

Προς: τον υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Μείωση επισκεψιμότητας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου»

Στις 28.02.2014 εκδόθηκε εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 29751/Γ7/28-02-2014 του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα «Σεμινάρια, Ημερίδες, Δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)», το οποίο περιορίζει την επισκεψιμότητα ενηλίκων σε δράσεις του ΚΠΕ Παρανεστίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο απαγορεύεται η συμμετοχή ενηλίκων επιμορφούμενων σε εκπαιδευτικές δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), αν οι επιμορφούμενοι είναι εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου ανήκει το ΚΠΕ. Στην παραπάνω οδηγία υπήρξε άμεση έγγραφη απάντηση από το ΚΠΕ Παρανεστίου, διότι περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την επισκεψιμότητα στο συγκεκριμένο ΚΠΕ και κατ’ επέκταση στο Δήμο Παρανεστίου και την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Πράγματι, η μείωση της επισκεψιμότητας επιβεβαιώθηκε, αφού αποκλείστηκε η συμμετοχή περίπου 1500 επιμορφούμενων από άλλες περιφέρειες της Ελλάδας.
Θέτω υπόψη σας μια σειρά επιχειρημάτων με βάση των οποίων το ΚΠΕ Παρανεστίου θεωρεί την εν λόγω οδηγία άστοχη, αφού διαταράσσει τον σκοπό και την ομαλή λειτουργία των ΚΠΕ:

Όσο αφορά την νομιμότητα της εφαρμογής της ανωτέρω εγκυκλίου, γίνεται κατά παρέκκλιση των Υ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011, άρθρο 7, παράγραφο 6. Στην Υ.Α. δεν υπάρχει κανένας γεωγραφικός περιορισμός στην επιμόρφωση ενηλίκων.

Σε σχετική ερώτηση που έγινε στην αρμόδια διαχειριστική αρχή του ευρωπαϊκού προγράμματος βάσει του οποίου γίνεται η χρηματοδότηση των ΚΠΕ, το ΚΠΕ Παρανεστίου έλαβε την έγγραφη απάντηση με το υπ αριθ. έγγραφο 603.10/37/13332/25/02/2014 της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής όπου αναφέρεται ότι « … δεν προκύπτει θέμα εκλεξιμότητας δαπανών που αφορούν σε διεξαγωγή 3ήμερων σεμιναρίων για ενήλικες που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες μετακίνησης τους θα επιβαρύνουν τους ίδιους». Σε όλες τις αιτήσεις τους για έγκριση σεμιναρίων και γενικά δράσεων του ΚΠΕ, τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν πάντοτε τους ιδίους τους συμμετέχοντες και ποτέ το ΚΠΕ.

Όλες οι δράσεις ενηλίκων (σεμινάρια , ημερίδες, κτλ ) γίνονται στα πλαίσια της εγκεκριμένης από την ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ (αρ. πρωτ. έγκρισης 23774/20-11-13),  1ης τροποποίησης Απόφασης   Αυτεπιστασίας Υποέργου 2 με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», όπου και εδώ δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός στην συμμετοχή ενηλίκων.

Μέχρι την ημερομηνία αποστολής της επίμαχης εγκυκλίου γίνονται εγκρίσεις υλοποίησης δράσεων και 3ημερων σεμιναρίων με τη συμμετοχή ενηλίκων εκτός περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Τα  ΚΠΕ, πέραν του σχεδιασμού και της υλοποίησης σεμιναρίων- ημερίδων που αφορούν την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς τους, σχεδιάζουν και  υλοποιούν Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων  με τμήματα Πανεπιστημιακών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων, ΙΕΚ,  κοινωνικές  ομάδες, συλλόγους,  επαγγελματικές ομάδες και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που δεν ανήκουν στην οικεία τους Περιφέρεια. Η  εφαρμογή της επίμαχης οδηγίας του Υπουργείου ακυρώνει τη μέχρι σήμερα προσπάθεια και το έργο των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τα στηρίζει και τα φιλοξενεί.

Ο γεωγραφικός περιορισμός στα όρια της περιφέρειας δημιουργεί μια άνιση μεταχείριση των ΚΠΕ γιατί : α) όλες οι περιφέρειες δεν έχουν τον ίδιο αριθμό κατοίκων (π.χ η περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Αν. Μακ.&Θράκης είναι περίπου το ¼), β) η προσβασιμότητα στα ΚΠΕ δεν είναι ίδια για ένα ΚΠΕ σε έναν ακριτικό και παραμεθόριο Δήμο από ό,τι σε ένα ΚΠΕ αστικού τύπου.

Υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος (που έχει ήδη προκληθεί) στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κοινωνιών, όπου εδρεύουν τα ΚΠΕ. Τα ΚΠΕ, εκτός από τον σημαντικό  ρόλο που έχουν ως  εκπαιδευτικά ιδρύματα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ταυτόχρονα  διαδραματίζουν και έναν εξίσου σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό ρόλο. Για παράδειγμα, στο ΚΠΕ Παρανεστίου, η μείωση επισκεψιμότητας προκάλεσε  τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνικό-οικονομική ζωή  του παραμεθόριου Δήμου Παρανεστίου, αφού στέρησε το ΚΠΕ Παρανεστίου και τον ομώνυμο Δήμο,  από 1500 επισκέπτες, δηλαδή  8 φορές τον πληθυσμό του Δ.Δ Παρανεστίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να ανακληθεί άμεσα η συγκεκριμένη εγκύκλιος, που ήδη έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις δράσεις και στους σκοπούς της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας