23 Αυγούστου, 2015

Έργα ΕΣΠΑ: Ένα «έργο» με απρόβλεπτο τέλος και την κυβέρνηση σε ρόλο κομπάρσου

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκουρλέτη και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βούτση κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς σχετικά με τη διακοπή του έργου της κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος των περιοχών Κορωπίου-Παιανίας.

Μετά από την οικονομική ασφυξία την οποία προκάλεσε στη χώρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αυτούς τους 6 μήνες που «διαπραγματεύεται», οι συνέπειες είναι πάρα πολλές και ιδιαίτερα αρνητικές για την πραγματική οικονομία. Η ανεύθυνη αυτή στάση έχει πλήξει σημαντικά το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα, οι Δήμοι της χώρας είναι από τα μεγάλα «θύματα» αυτής της κατάστασης καθώς λόγω της μη καταβολής της απαιτούμενης εθνικής συμμετοχής, τα αντίστοιχα έργα ΕΣΠΑ έχουν διακοπεί και βρίσκονται σε αδιέξοδο όπως συνεχώς επισημαίνει και η ΚΕΔΕ.

Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, εδώ και 2 μήνες έχει σταματήσει το ιδιαίτερης ζωτικής σημασίας έργο υποδομής της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης ακαθάρτων για τις περιοχές του Κορωπίου και της Παιανίας. Η μη έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών της αναδόχου κοινοπραξίας από το κράτος έχει οδηγήσει σε διακοπή των εργασιών ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσής του και τελικά είτε της απένταξής του είτε να κληθούν οι δήμοι να επωμιστούν το κόστος του. Ταυτόχρονα υπάρχουν συνεπαγόμενα καθημερινά προβλήματα όπως οι διανοιγμένοι δρόμοι, η έκλυση σκόνης, η ασφάλεια της διέλευσης οδηγών και πεζών αλλά και η μειούμενη συνεχώς εμπορική κίνηση των τοπικών καταστημάτων.
Επανειλημμένα το Ποτάμι και σε όλους τους τόνους, έχει έγκαιρα επισημάνει και καλέσει την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να εγκύψουν άμεσα στο διογκούμενο πρόβλημα με τα έργα ΕΣΠΑ τα οποία σχεδόν σε όλους τους τομείς βρίσκονται σε διακοπή των εργασιών και αναστολή των πληρωμών των δικαιούχων φορέων. Η χώρα πρέπει να επιστρέψει στην ανάπτυξη και σίγουρα αυτό δε μπορεί να γίνει εάν δε καταστεί δυνατόν η αποπληρωμή και ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ. Για αυτό πρέπει άμεσα να δοθεί λύση, να απελευθερωθούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι και να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Προς: α) τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
β) τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
γ) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Προβλήματα από τη διακοπή του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου-Παιανίας»

Το έργο «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» περιλαμβάνει τη συλλογή και προσαγωγή των λυμάτων των περιοχών των δήμων Κρωπίας και Παιανίας του νομού Αττικής στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου-Παιανίας, τη μελέτη και κατασκευή του Κ.Ε.Λ. Κορωπίου-Παιανίας το οποίο θα εξυπηρετεί 120.000 κατοίκους και τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.
Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης Κορωπίου συνολικού μήκους 81 χλμ, η κατασκευή των βασικών συλλεκτήρων αγωγών που εξυπηρετούν τους Δήμους Κρωπίας και Παιανίας και του κοινού συλλεκτήρα αγωγού στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα λύματα από την πόλη της Παιανίας, την πόλη του Κορωπίου, τον οικισμό Καρελλά του Δήμου Κρωπίας και τις βιομηχανικές περιοχές και τα βιομηχανικά πάρκα στην περιοχή Κορωπίου-Παιανίας και θα οδηγούνται στο Κ.Ε.Λ. Κορωπίου-Παιανίας, συνολικού μήκους 17.500 m.
Τα επεξεργασμένα λύματα από το νέο Κ.Ε.Λ. Κορωπίου-Παιανίας καθώς και τα επεξεργασμένα λύματα από το υφιστάμενο Κ.Ε.Λ. Μαρκόπουλου οδηγούνται μέσω νέων αγωγών διάθεσης συνολικού μήκους 14.331 m σε κοινό αγωγό διάθεσης των λυμάτων στη θάλασσα συνολικού μήκους 4.718 m.
Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής 2007-2013 με την υπ’ αριθ. 4786/30.11.2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (κωδικός MIS 303337), συγχρηματοδοτείται δε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
Η ανάθεση κατασκευής του έγινε με την υπ’ αριθ. 1349/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ενώ η σχετική σύμβαση μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας και της Περιφέρειας Αττικής με τελική συνολική δαπάνη 94.671.304,35€ (ποσοστό μέσης έκπτωσης 16,25%) υπεγράφη στις 25/07/2013.
Μετά από σειρά διαδικαστικών καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση του έργου,δόθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσής του κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 10/02/16 (10/02/17 με τη δοκιμαστική λειτουργία), με την υπ’ αριθ. 1948/28.8.2014 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με την από 03/06/2015 ανακοίνωση του Δήμου Κρωπίας τα ποσοστά της εκτέλεσης των εργασιών σε 4 υποέργα που αφορούν το συνολικό έργο έχουν ως ακολούθως:
1.το υποέργο που αφορά το εσωτερικό δίκτυο της πόλης Κορωπίου έχει εκτελεστεί κατά περίπου 80%.
2. το υποέργο που αφορά τους αγωγούς προσαγωγής ακαθάρτων έχει εκτελεστεί κατά 77%
3.το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Παιανίας-Κορωπίου έχει εκτελεστεί κατά 60% ως προςτα οικοδομικά στοιχεία και κατά 15% ως προς τα ηλεκτρομηχανολογικά.
4. το υποέργο των αγωγών διάθεσης έχει εκτελεστεί κατά 53% του μήκους τους.
Ωστόσο τους τελευταίο 2 και πλέον μήνες, οι εργασίες κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος έχουν διακοπεί. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 28/05/2015 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί στην αποπληρωμή του 17ουκαι του 18ουλογαριασμού του έργου καθώς επίσης και όχληση κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 11 του Ν.3669/2008 για αποζημίωση της θετικής ζημίας που υφίσταται η εταιρεία εξαιτίας της διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, την οποία η Περιφέρεια Αττικής απεδέχθη με την υπ’ αριθ. 109373/28-06-2015 Απόφαση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1306/04‐06‐2015 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής σύμφωνα με το οποίο έχει πληρωθεί μέρος της 17ης πιστοποίησης αλλά δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την εξόφληση της 17ης και 18ης πιστοποίησης του έργου, στον λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο ανάδοχος επανήλθε με υποβολή νέας Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών στις 13/07/2015 λόγω καθυστερήσεων στην αποπληρωμή του 19ουλογαριασμού η οποία και έγινε αποδεκτή από την Περιφέρεια Αττικής με την υπ’ αριθ. 142133/23-07-2015 Απόφαση.
Επειδή είναι αυτονόητη η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για τη δημιουργία απαραίτητων υποδομών, όπως επίσης και η σημαντική επίδρασή του στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των εν λόγω περιοχών.
Επειδή όπως ήδη συμβαίνει, οι ανάδοχοι και κοινοπραξίες δύνανται να αξιώσουν καταβολή αποζημιώσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τις ζημίες που υφίστανται από τη διακοπή των έργων.
Επειδή είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να μην προλάβουν να ολοκληρωθούν τα εκκρεμή έργα ΕΣΠΑ εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και της ημερομηνίας λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών. Και αυτό έχει ως συνέπεια να εκφράζονται έλλογες ανησυχίες για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και τη σχετική επιβολή προστίμων στους εμπλεκομένους Δήμους από πλευράς της Ε.Ε.
Επειδή προκαλούνται και άλλα σημαντικά προβλήματα για τη λειτουργία και την εικόνα των πόλεων του Κορωπίου και της Παιανίας, καθώς τα ημιτελή έργα εμποδίζουν και επιτείνουν την ήδη μειωμένη εμπορική κίνηση ενώ εκλύονται και μεγάλες ποσότητες σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων εις βάρος της υγείας των πολιτών.
Επειδή εκτός των άλλων υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί μεγάλη οικονομική ζημία στην ανάδοχο επιχείρηση λόγω ακανόνιστων χρηματοροών και λόγω έλλειψης άμεσης ρευστότητας. Με πιθανό αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να παραμείνουν απλήρωτοι ενώ μια πιθανή μη πληρωμή των λογαριασμών της κοινοπραξίας μπορεί να προκαλέσει ακόμη και την απώλεια θέσεων εργασίας.
Και επειδή εμείς στο Ποτάμι θεωρούμε απαράδεκτο να χαθεί έστω και ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και να μην ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτό το πολύ σημαντικό έργο υποδομών για την περιοχή των Μεσογείων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:
1) Για ποιον συγκεκριμένο λόγο δεν έχει καταστεί δυνατή η έγκαιρη καταβολή της δόσης χρηματοδότησης προς την ανάδοχο εταιρεία έτσι ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου;
2) Δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα Ε.Σ.Π.Α. είναι σε διακοπή εργασιών, επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες ότι τα σχετικά κονδύλια και η εθνική συμμετοχή έχουν δεσμευθεί από την Κυβέρνηση λόγω της μη ύπαρξης ρευστότητας στη χώρα; Θεωρούνότι η ανωμαλία και ανεπάρκεια ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αργοπορίας σύναψης συμφωνίας με τους εταίρους;
3) Ποιες ενέργειες και δράσεις προτίθενται να αναλάβουν προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτικές ροές και να επανεκκινήσουν οι εργασίες του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου-Παιανίας»;
4) Δεσμεύονται για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου εντός του προκαθορισμένου και συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας κίνδυνος για την επιλεξιμότητα των δαπανών και πιθανής απένταξής του;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

4 Αυγούστου 2015