29 Μαρτίου, 2017

Ενισχύστε τα Τμήματα Αντιμετώπισης της Ρατσιστικής Βίας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Τη στελέχωση και αναβάθμιση των Τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ για την Αντιμετώπιση της Ρατσιστικής Βίας ζητά με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη.

Ο κ. Αμυράς χαρακτηρίζει υψηλής σπουδαιότητας την αποστολή των Τμημάτων Αντιμετώπισης της Ρατσιστικής Βίας, καθώς είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που διαπράττονται σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων αποκλειστικά και μόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του θρησκεύματός τους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας τους.

Επισημαίνει ότι το 2015 καταγράφηκαν 273 περιστατικά με ρατσιστικό κίνητρο από το Δίκτυο-ΜΚΟ που συστάθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενώ η Ελλάδα κατέγραψε μόλις 36, καταδεικνύοντας έτσι την υστέρηση της ΕΛ.ΑΣ ως επίσημου φορέα στην καταγραφή και κατ΄επέκταση στην αποτύπωση του ρατσιστικού φαινομένου στην πραγματική του διάσταση.

Τέλος, ο βουλευτής ζητά από την κυβέρνηση να εφαρμόσει το μοντέλο της Διαπολιτισμικής Αστυνόμευσης καθώς η εφαρμογή της από αστυνομίες άλλων χωρών είχε σημαντικά αποτελέσματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποστελέχωση των Τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ για την Αντιμετώπιση της Ρατσιστικής βίας

Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων αποτελούν προϋπόθεση σε μια ευνομούμενη χώρα.

Η ΕΛ.ΑΣ είναι η καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας. Αποτελεί έτσι τον επίσημο φορέα καταγραφής των περιστατικών, καθώς και τον δίαυλο επικοινωνίας με τις ευάλωτες στο ρατσισμό κοινωνικές ομάδες. Οφείλει να συνεργάζεται με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο.

Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που διαπράττονται σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων αποκλειστικά και μόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του θρησκεύματός τους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας τους.

Ωστόσο, οι Υπηρεσίες αυτές στη χώρα μας είναι άκρως απαξιωμένες και υποστελεχωμένες. Συγκεκριμένα:
Υπάρχει σημαντική υποστελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού στα Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το υπάρχον αστυνομικό προσωπικό διατίθεται σε εκτέλεση υπηρεσίας και ασκεί καθήκοντα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών (φρούρηση στόχων, μέτρα ασφαλείας σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, περιπολίες) με αποτέλεσμα την υπολειτουργία των Τμημάτων αυτών. Επίσης τα 68 Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της περιφέρειας, δεν στελεχώνονται με προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τις αρμοδιότητες των Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, αλλά με προσωπικό των οικείων Τμημάτων Κρατικής Ασφάλειας, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν καθόλου.
Σημαντική έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Ελλιπής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εν γένει του Αστυνομικού προσωπικού σε γνωστικά πεδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ρατσισμού και Διακρίσεων καθώς και της αντίστοιχης Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας.

Απουσία δράσεων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και προώθησης της δυνατότητας για καταγγελία των περιστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται τεράστια απόκλιση στην καταγραφή των περιστατικών Ρατσιστικής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε σχέση με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στο οποίο ανήκουν 38 MΚΟ, που συστάθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ειδικότερα το έτος 2015 το Δίκτυο κατέγραψε 273 περιστατικά με ρατσιστικό κίνητρο, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε μόλις 36, καταδεικνύοντας έτσι την υστέρηση της ΕΛ.ΑΣ ως επίσημου φορέα στην καταγραφή και κατ΄επέκταση στην αποτύπωση του ρατσιστικού φαινομένου στην πραγματική του διάσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποιες οι προθέσεις της κυβέρνησης για την στελέχωση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης της Ρατσιστικής Βίας στην ΕΛ.ΑΣ;

2. Υπάρχει πλάνο δράσεων της ΕΛ.ΑΣ για το ρατσισμό που να ενισχύει τη δυνατότητα για καταγγελία των περιστατικών;

3. Προτίθεστε να εφαρμόσετε το μοντέλο της Διαπολιτισμικής Αστυνόμευσης;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας