4 Αυγούστου, 2017

Ερωτηματικά για την επάρκεια αστυνόμευσης στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Το ζήτημα της επαρκούς αστυνόμευσης της διευρυμένης περιοχής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θίγει με ερώτησή του στη Βουλή ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι Γιώργος Μαυρωτάς προς τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη κ. Τόσκα.

Με τη συγχώνευση σε ένα ενιαίο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) των 3 Α.Τ. τα οποία υπήρχαν στα αντίστοιχα δημοτικά διαμερίσματα, ο κ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση για τον αριθμό της οργανικής δύναμης ο οποίο έχει προβλεφθεί και πόσοι πραγματικά αστυνομικοί υπάλληλοι θα είναι άμεσα διαθέσιμοι για την αστυνόμευση της περιοχής. Παραθέτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δήμου της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης όπως η μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και τις ανησυχίες των κατοίκων, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι ήδη και στο προηγούμενο καθεστώς με μεγάλη δυσκολία και υπεράνθρωπες προσπάθειες το αστυνομικό προσωπικό κατόρθωνε να ανταπεξέλθει στην αποστολή του.

Ζητά στοιχεία για την εκτιμώμενη εξοικονόμηση κόστους, ποιος αριθμός προσωπικού γραφείου αποδεσμεύεται για περιπολίες σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, και εάν υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι είναι σε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες. Τέλος ειδική αναφορά γίνεται για τον αριθμό των αστυνομικών οι οποίοι έχουν διατεθεί σε καθημερινή βάση για τη φύλαξη ευπαθών στόχων όπως προβεβλημένα πολιτικά πρόσωπα και εάν αυτή η απαίτηση έχει συνυπολογισθεί κατά τον σχεδιασμό της νέας υπηρεσίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Επάρκεια αστυνόμευσης στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Με την εφαρμογή του π.δ. 7/2017 (ΦΕΚ Α’ 14) σχετικά με την αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, τα τρία προϋπάρχοντα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο Α.Τ. με έδρα τη Βουλιαγμένη και αρμοδιότητα εντός ορίων του Καλλικρατικού Δήμου.

Παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί αναβάθμισης της ποιότητας της αστυνόμευσης, μετά την επιχειρούμενη αναδιάρθρωση των περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών, οι κάτοικοι πολλών περιοχών όπως εν προκειμένω οι δημότες της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης δεν συμμερίζονται την ίδια αισιοδοξία. Οι ανησυχίες τους βασίζονται τόσο στις αδυναμίες οι οποίες προϋπήρχαν με κύριο ζήτημα την αριθμητική επάρκεια του αστυνομικού προσωπικού, όσο και ως προς τη διαφαινόμενη μη πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό και μέσα αστυνόμευσης, και μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων.

Η παραπάνω προβληματική ενισχύεται εάν συνυπολογισθούν και οι ιδιαιτερότητες του διευρυμένου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ο οποίος εμφανίζει μεγάλες ανάγκες αστυνόμευσης λόγω: α) της πληθυσμιακής κατανομής, β) της κατοικίας σημαντικών πολιτικών και οικονομικών προσώπων, γ) της υψηλής επισκεψιμότητας των εμπεριεχόμενων δημοτικών διαμερισμάτων ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, και δ) της διέλευσης μεγάλου αριθμού οχημάτων.

Με δεδομένο ότι κατά τον σχεδιασμό και την καθημερινή λειτουργία ενός Α.Τ. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ασθενείς, οι τελούντες σε αναρρωτική άδεια, οι αδειούχοι σε κανονικές άδειες, οι τελούντες σε ημερήσια ανάπαυση καθώς και εκείνοι που δεν είναι διαθέσιμοι εξαιτίας προηγούμενης νυκτερινής υπηρεσίας, καθώς επίσης και εκείνο το αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται εκτάκτως σε μέτρα τάξης (όπως γήπεδα, συγκεντρώσεις, πορείες, δικαστήρια) ακόμη και σε άλλες περιοχές.

Με δεδομένο ότι στην ευρύτερη περιοχή της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης βρίσκονται οι κατοικίες αρκετών ευπαθών στόχων, όπως προβεβλημένοι πολιτικοί παράγοντες, και ως εκ τούτου υπάρχει διάθεση αστυνομικών για τη φύλαξη τους.
Με δεδομένο ότι η προκύπτουσα μείωση της δαπάνης ως προς το σκέλος της στέγασης των Α.Τ. της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης προκύπτει μόνο από την εξοικονόμηση των χρημάτων του μισθώματος για το Α.Τ. Βάρης.
Και με δεδομένο ότι η εγκληματικότητα και η εν γένει παραβατικότητα στην Περιφέρεια Αττικής χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα της Πολιτείας και των δημόσιων αρχών της, για έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση, με σκοπό την προστασία και τη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποια ήταν η προβλεπόμενη οργανική δύναμη σε κάθε ένα από τα (3) Α.Τ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προ της συγχώνευσής τους; Ποιος αριθμός αστυνομικού προσωπικού υπηρετούσε με βάση τα τελευταία στοιχεία πριν καταργηθούν;
2. Ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη για το ενοποιημένο Α.Τ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης; Ποιος αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων έχει διατεθεί και θα υπηρετεί άμεσα την τρέχουσα περίοδο στο εν λόγω Α.Τ.;
3. Μετά τη συγχώνευση των τριών Α.Τ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ποιες θα είναι οι θετικές συνέργειες τόσο από πλευράς εξοικονόμησης κόστους όσο και από πλευράς βελτίωσης της αστυνόμευσης; Ποιος αριθμός προσωπικού γραφείου αποδεσμεύεται και πλέον θα είναι διαθέσιμος για εξωτερικές υπηρεσίες (περιπολίες);
4. Πόσοι αστυνομικοί και πόσα περιπολικά αυτοκίνητα από τα (3) καταργηθέντα Α.Τ. εκτελούσαν εξωτερική υπηρεσία (περιπολία) ανά 8ωρο και ανά 24ωρο στην εδαφική αρμοδιότητα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης; Και πόσοι/πόσα αντίστοιχα θα διατίθενται από το ένα και μοναδικό -νέο- Α.Τ;
5. Ποιες οι μεταβολές στην υλικοτεχνική υποδομή και τα μέσα αστυνόμευσης (κυρίως αστυνομικά οχήματα) για το νεοσύστατο Α.Τ. σε σχέση με τα προηγούμενα μέσα τα οποία διέθεταν τα τρία καταργηθέντα; Πως ερμηνεύεται στην πράξη και σε ποιους δείκτες αντανακλάται, ο όρος «αναβαθμισμένα μέσα» όπως τον επικαλείστε στην με αριθ. Πρωτ. 7017/4/20697-γ’/09-04-2017 απάντησή σας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, για το νεοσύστατο Α.Τ;
6. Υπάρχει αστυνομικό προσωπικό το οποίο έχει διατεθεί σε καθημερινή βάση, προς φύλαξη επισήμων και ευπαθών στόχων όπως πολιτικά πρόσωπα και οικονομικοί παράγοντες; Αν ναι, ποιος είναι αυτός ο αριθμός; Το δεδομένο αυτό έχει συνυπολογισθεί στον σχεδιασμό για την αναγκαία οργανική δύναμη του νέου Α.Τ;
7. Υπάρχει προσωπικό επί της οργανικής δύναμης του Α.Τ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης το οποίο να ήταν ήδη και να συνεχίζει να είναι αποσπασμένο σε άλλες υπηρεσίες; Και αν ναι, ποιος είναι ο αριθμός;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής