17 Φεβρουαρίου, 2017

Ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης είναι η γρήγορη απονομή δικαιοσύνης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέσα στα τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί πάνω από 30 νόμοι για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, αφού οι όποιες δικονομικές ρυθμίσεις δεν πλήττουν την ρίζα του προβλήματος.
Η χώρα μας κατέχει το θλιβερό πρωτείο στην Ε.Ε σε εκκρεμείς διοικητικές υποθέσεις. Οι αγωγές που κατατίθενται σήμερα στα Διοικητικά Δικαστήρια προσδιορίζονται μετά από 7 χρόνια, καθώς προτεραιότητα έχουν οι φορολογικές υποθέσεις.
Οι συνέπειες πολλές. Η καθυστέρηση εκδίκασης των υποθέσεων λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσέλκυση επενδύσεων στην χώρα μας και αποτρέπει τους πολίτες, να απευθύνονται στην Δικαιοσύνη λόγω κόστους.
Οι βουλευτές με το Ποτάμι Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Μαυρωτάς και Γρηγόρης Ψαριανός, ρωτούν τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σ.Κοντονή, για το πλάνο νομοθετικών ενεργειών της κυβέρνησης για την συντόμευση της απονομής Δικαιοσύνης και το χρονοδιάγραμμά τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΘΕΜΑ: Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης αποτελεί προαπαιτούμενο της ανάπτυξης.
Είναι ευρέως γνωστό ότι η χώρα μας κατέχει τα πρωτεία στην Ε.Ε. στις εκκρεμείς διοικητικές υποθέσεις. Οι αγωγές που κατατίθενται σήμερα στα Διοικητικά Δικαστήρια προσδιορίζονται μετά από 7 χρόνια, καθώς προτεραιότητα έχουν οι φορολογικές υποθέσεις.
Μέσα στα τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί πάνω από 30 νόμοι για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε, αφού οι όποιες δικονομικές ρυθμίσεις δεν πλήττουν την ρίζα του προβλήματος. Για παράδειγμα το μέτρο καταβολής νέων παραβόλων, όπως αυτό που επιβλήθηκε στις περιπτώσεις αναβολής εκδίκασης υποθέσεων, το μόνο που εξυπηρετήθηκε είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και φυσικά όχι η επιτάχυνση.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση εκδίκασης των υποθέσεων λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πολυθρύλητη ανάπτυξη. Συγχρόνως οι μακροχρόνιες αναμονές εκδίκασης των υποθέσεων, αποτρέπουν τους πολίτες, που μαστίζονται από την οικονομική κρίση, να απευθύνονται στην Δικαιοσύνη λόγω κόστους.
Σημειώνεται ότι το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα είχε αναδείξει ως προτεραιότητα κατά την ανάληψη καθηκόντων του ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κοντονής επισημαίνοντας ότι «οι ρυθμοί απονομής της δικαιοσύνης δημιουργούν μείζονα κοινωνικά προβλήματα».
Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιο είναι το πλάνο νομοθετικών ενεργειών της κυβέρνησης για τη συντόμευση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης;
2. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί στην κατεύθυνση απονομής της Δικαιοσύνης και σε ποιον χρονικό ορίζοντα προβλέπεται η επίτευξή τους;
3. Με ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων στον θεσμό της δικαιοσύνης;
4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εναρμόνιση της λειτουργίας των δικαστικών αρχών με το e-justice;
5. Υπάρχει σχεδιασμός σε ό,τι αφορά στη μείωση του αριθμού των υποθέσεων, καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια επιτάχυνσης της εκδίκασης χωρίς αυτή, θα αποφέρει οριακά αποτελέσματα; Αν ναι ποια δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός, Β’ Αθήνας