17 Φεβρουαρίου, 2017

«Οι παλινωδίες του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνουν τραγωδίες για τη χώρα»

Ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Μαυρωτάς διαπίστωσε ότι οι διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου δεν προσφέρονται για υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους. Παρατήρησε πως για πολλοστή φορά σε ένα νομοσχέδιο προκύπτει η ανάγκη έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, γεγονός που επιτείνει το μόνιμο πρόβλημα πολυδιάσπασης του θεσμικού πλαισίου.

Υπεραμύνθηκε του θεσμού των σχολικών γευμάτων, που περιλαμβάνεται άλλωστε και στο πρόγραμμα του Ποταμιού, στεκόμενος κριτικά έναντι των κυβερνητικών καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρακτικές απευθείας αναθέσεων.

Αναφερόμενος στις τροπολογίες που κατατέθηκαν, εξέφρασε απορία για την ταύτιση των τροπολογιών ΔΗ.ΣΥ. και του κ. Νικολόπουλου περί ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Για το θέμα των πυροσβεστών είπε ότι είναι βασική παθογένεια του ανορθολογικού Δημοσίου οι ελλείψεις αυτών που μάχονται στην πρώτη γραμμή όπως οι συμβασιούχοι πυροσβέστες -που είναι σε καθεστώς «ομηρείας» από την κυβέρνηση- και τα πλεονάσματα στα μετόπισθεν.
Ο κ. Μαυρωτάς ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη διαδικασία για τη δεύτερη αξιολόγηση που εκκρεμεί, διαπιστώνοντας πως οι καθυστερήσεις της Κυβέρνησης θα οδηγήσουν σε ανάγκη για επιπλέον μέτρα. Συγκεκριμένα είπε ότι η 2η αξιολόγηση και η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση είναι αναγκαίες συνθήκες για την ανάκαμψη της οικονομία, άλλωστε αποτελούν και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 2.7% που προβλέπει ο ψηφισθείς προϋπολογισμός. Είπε μάλιστα ότι όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό (και από τις δηλώσεις τους φαίνεται ότι αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ δεν το καταλαβαίνουν) εγκληματεί σε βάρος της οικονομίας της χώρας.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία παρακάτω:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νομοσχέδιο για το «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» δεν προσφέρεται για υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους.
Αυτό καθαυτό το νομοσχέδιο είναι διατάξεις που έρχονται να θέσουν ένα πλαίσιο σε διάφορα θέματα του Υπουργείου Εργασίας.
Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τα άρθρα 1-6. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση η αναγκαιότητα νέας ρύθμισης για το Μητρώο προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι για την εφαρμογή του απαιτούνταν αλλεπάλληλες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και Υπουργικές Αποφάσεις που δημιουργούσαν πλήθος διοικητικών, ερμηνευτικών, νομικών, δικαστικών και λειτουργικών προβλημάτων. Αυτά τα θέματα όμως παραμένουν ίσως σε μικρότερο βαθμό και στο παρόν νομοσχέδιο. Στο Άρθρο 4 προβλέπεται K.Y.A. (παρ.1) που ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και θα βγει εντός ενός μηνός και στην παρ.2 για την πιστοποίηση το ίδιο και στην παρ. 3 προβλέπεται ενός μηνός Υ.Α. Μήπως να περιμέναμε ακόμα ένα μήνα, να τις ενσωματώναμε ώστε να μην έχουμε το μόνιμο πρόβλημα πολυδιάσπασης του θεσμικού πλαισίου, το οποίο μάλιστα υποτίθεται ότι αποτελεί και αιτία για την αναγκαιότητα νέας ρύθμισης;
Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι για την εισαγωγή στο Μητρώο Β’ χρειάζεται προϋπηρεσία. Προϋπηρεσία όμως σε τι, αφού δεν θα μετέχουν στο Μητρώο Β’ για να την αποκτήσουν. Εκτός κι αν εννοείται προϋπηρεσία στο μητρώο Α κάτι που δεν είναι και απόλυτα σαφές. Δεν πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα Μητρώο με τους υπάρχοντες, στο οποίο θα υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια εισόδου για τους νέους.
Πάμε στο 2ο κεφάλαιο και στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Με το Άρθρο 7 συνίσταται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το εν λόγω Μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και περιγράφονται τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται. Είναι πολύ σωστό να δημιουργηθεί αυτό το Μητρώο. κι έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία και η χρησιμότητά του. Ίσως είναι υπερβολική η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (τι νόημα έχει άλλωστε). Αν δηλαδή μεταβάλλονται οι επωφελούμενοι ή όποτε γίνεται μια συναλλαγή και μεταβάλλονται τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να ενημερώνεται το Μητρώο; Πιστεύουμε ότι το τρίμηνο ή και το εξάμηνο είναι επαρκής χρόνος για να ενημερώνεται ένα μητρώο. Το μητρώο αυτό θα πρέπει εκτός από την καταγραφή να χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση των φορέων. Και για το λόγο αυτό, προκειμένου να μπορεί να συνδυαστεί με άλλα σχετικά μητρώα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η διαλειτουργικότητα ώστε να είναι στις απαιτούμενες προδιαγραφές του μητρώου.
Στο Άρθρο 10 γίνεται Τροποποίηση Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Βασική αλλαγή είναι ότι διευρύνεται ο σκοπός της Η.ΔΙ.Κ.Α. και δεν υποστηρίζει πλέον μόνο εποπτευόμενους φορείς από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και τα ίδια τα Υπουργεία. Παρά την καλή δουλειά που κάνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δεν παύει να είναι μια κρατική εταιρία που έχει το μονοπώλιο σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κι αυτό είναι ένα προβληματικό σημείο για μας. Κάθε μονοπώλιο μπορεί να δημιουργήσει εξαρτήσεις και παρενέργειες. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες σε ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού νομίζω δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Kαι με τη νομοτεχνική βελτίωση που έκανε η Υπουργός διευκρινίζοντας ότι αφορούν σε εταιρίες «αλλοδαπού δημοσίου» νομίζω ότι μάλλον λύνεται το θέμα κι αίρονται και οι δικαιολογημένες ενστάσεις του Σ.Ε.Π.Ε. καθότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. δεν σκοπεύει να επεκταθεί σε έργα του ιδιωτικού τομέα.
Για τα σχολικά γεύματα είπαμε ότι είμαστε σαφώς υπέρ του θεσμού ο οποίος συμπεριλαμβάνεται και στο δικό μας πρόγραμμα. Ένας θεσμός που δεν έχει μόνο ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αλλά σωστά χρησιμοποιούμενος μπορεί να έχει και παιδευτικό χαρακτήρα δίνοντας στην πράξη τις βασικές αρχές διατροφής. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα με ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας και αν οι βασικές αρχές δεν δίνονται στην οικογένεια πρέπει να δίνονται τουλάχιστον στο σχολείο. Είχαμε μάλιστα προτείνει να συνδυάζεται το μάθημα της φυσικής αγωγής με βασικές αρχές διατροφής. Το πρόβλημα είναι ότι για μια ανάγκη που είναι γνωστή εδώ και καιρό (τα σχολικά γεύματα) φτάνουμε τελευταία στιγμή και καταφεύγουμε σε απ’ ευθείας ανάθεση για ένα κομμάτι του έργου (μέχρι να ολοκληρωθεί ο κανονικός διαγωνισμός). Δεν λέμε ότι είναι παράνομο, αλλά είναι ενδεικτικό μιας δυστοκίας και κακού προγραμματισμού. Επειδή δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο, ο φόβος μας είναι μην καθιερωθεί αυτή πρακτική δηλαδή να αφήνετε τα πράγματα να φτάνουν στο αμήν προκειμένου να κάνετε απ’ ευθείας αναθέσεις λόγω του επείγοντος.
Τροπολογίες
Ξεκινάω από την κοινή τροπολογία της ΔΗ.ΣΥ. και του κ. Νικολόπουλου για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που είναι ταυτόσημες. Πώς και γιατί άραγε; Είναι μια απορία. Εκκρεμεί όπως αναφέρεται ένα Π.Δ. από το 2005 για τον εσωτερικό κανονισμό. Ευθύνες για αυτό βέβαια υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις έκτοτε και στη Ν.Δ. και στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. που τώρα καταθέτει την τροπολογία. Επίσης γιατί ήρθε ως βουλευτική η συγκεκριμένη τροπολογία όταν ο ίδιος ο Υπουργός είχε δεσμευτεί για νομοθετική ρύθμιση; Για να μην υπάρχει έκθεση Γ.Λ.Κ.; Τι ποσό αφορά;
Πυροσβέστες. Φανερώνεται ένα χαρακτηριστικό των λάθος προτεραιοτήτων και των παθογενειών στη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης. Έχουμε έλλειψη αυτών που είναι στην πρώτη γραμμή (πυροσβέστες εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές) και πλεόνασμα στα μετόπισθεν. Έχουμε απόλυτη ανάγκη τις υπηρεσίες τους. Και επειδή αναφέρεται, η σύμβαση με τη Fraport πώς πάει;
Κατασκευή οικίσκων για ανήλικους, υπουργείο άμυνας και προσφυγική κρίση, επείγουσες διαδικασίες και τα γνωστά. Γιατί έρχεται ως βουλευτική; Γιατί ειδικά για ανήλικα; Και πάλι με απευθείας ανάθεση; Όπως στα σχολικά γεύματα. Είμαστε η χώρα της απευθείας ανάθεσης.
Επιτρέψτε μου να κλείσω με κάποια στοιχεία από την επικαιρότητα. Και συγκεκριμένα με τη διαδικασία της 2ης αξιολόγησης που είναι στον αέρα. Αν πρόκειται να περιμένετε ως το Μάιο ή το καλοκαίρι για να κλείσετε τη 2η αξιολόγηση επειδή τώρα υπάρχουν λεφτά και δεν έχουμε άμεσες υποχρεώσεις, εγκληματείτε απέναντι στην οικονομία. Δεν θα πάμε δηλαδή στον Μάιο του 2017, αλλά θα επιστρέψουμε στον Ιούλιο του 2015. 4 μήνες ακόμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας θα παγώσουν την οικονομία, θα χειροτερέψουν τους οικονομικούς δείκτες, και αυτό συνεπάγεται πιο επώδυνα μέτρα μετά ώστε να βγαίνουν τα νούμερα. Τον Μάιο δηλαδή θα χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα και θα είμαστε και με την πλάτη στον τοίχο. Η διαπραγμάτευση του «μέχρι τότε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» όπως λένε και υπουργοί σας. Η διαπραγμάτευση του ατζαμή. Αυτόν το φαύλο κύκλο: κωλυσιεργία στην αξιολόγηση – αβεβαιότητα στην οικονομία – πάγωμα – χειροτέρευση δεικτών – περισσότερα μέτρα για να βγαίνουν τα νούμερα, ποτέ δεν τον αντιληφθήκατε. Αν σήμερα θέλουμε 2% μέτρα επί του ΑΕΠ τότε θα θέλουμε 3%-4% γιατί εν τω μεταξύ θα έχει χαθεί ο στόχος της ανάπτυξης του 2,7% με βάση τον οποίο τρέχει ο προϋπολογισμός.
Για να σας δώσω μια εικόνα, είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια βάρκα που απομακρύνετε από την ακτή και μπάζει νερά. Και εμείς ελπίζουμε ότι θα αλλάξει ο καιρός και θα μας βγάλει έξω αντί να βουτήξουμε να κολυμπήσουμε όσο είμαστε ακόμα κοντά στην ακτή. Και όλο απομακρυνόμαστε ελπίζοντας να αλλάξει ο αέρας. Μεγαλύτερη απόσταση να κολυμπήσουμε, δηλαδή περισσότερα μέτρα. Η ελπίδα είναι καλό πράγμα, καλύτερο όμως η δράση. Να το πω και αλλιώς για την διαπραγμάτευση που κάνουμε με ένα παράδειγμα από τον αθλητισμό. Όταν παίζεις με έναν πιο δυνατό αντίπαλο, με τη Μπάγερν που είδαμε χθες, θέλεις ο αγώνας να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο για να μην πω στο 15’. Όσο περνάει ο χρόνος ο ισχυρότερος επικρατεί και στο τέλος μπορεί να υποστείς και πανωλεθρία ακόμα και αν είσαι η Άρσεναλ. Εμείς λέμε όχι να λήξει στο 90’, αλλά να πάμε και σε άλλη παράταση στο 120’.
Για την ποσοτική χαλάρωση είναι γνωστό το ορόσημο είναι η 9η Μαρτίου που συνεδριάζει η Ε.Κ.Τ. Και έχουμε και κάποιους που προετοιμάζουν το έδαφος για αυτήν την αποτυχία μας. Πρώτα τον κ. Βερναρδάκη να λέει ότι είναι δευτερεύον το να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση και χθες τον κ. Σταθάκη να λέει ότι θα την αναβάλουμε για λίγο. Λες και θα μας περιμένει η Ε.Κ.Τ. εν μέσω περιόδου ευρωπαϊκών εκλογών πότε θα αποφασίσουμε να κλείσουμε την αξιολόγηση, να μας πει «περάστε, καλωσήρθατε στην ποσοτική χαλάρωση». Όμως η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη 2.7% που προσδοκά η κυβέρνηση το 2017. Διαβάζω από τη σελ.20 της εισηγητικής του Προϋπολογισμού: «…δημιουργήθηκαν οι αναγκαίες συνθήκες για την επαναφορά από την Ε.Κ.Τ. της επιλεξιμότητας των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, η οποία μεταφράζεται σε πρόσβαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε ρευστότητα χαμηλότερου κόστους». Δηλαδή να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Η πρόβλεψη λοιπόν για 2,7% ανάπτυξη στον Π/Υ εκεί βασίζεται. Αλλιώς αν δεν πιάσουμε το 2,7% ετοιμαστείτε για κόφτη. Και το ερώτημα είναι αν όσοι τα λένε αυτά έχουν άγνοια για το πώς δουλεύει η οικονομία ή υπηρετούν κάποιο σχέδιο σκόπιμης κατάρρευσης; Διαπραγματεύεστε για να κλείσει η αξιολόγηση αξιοπρεπώς ή για να μην κλείσει ηρωικώς; Πρέπει επιτέλους να βάλουμε την οικονομία σε πρώτο πλάνο κι όχι την επικοινωνία και την μικροπολιτική.
Και πάλι όμως. Το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ανάταξη της οικονομίας. Μετά την επιτυχή 2η αξιολόγηση στόχος είναι να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Θα βελτιωθεί η ρευστότητα θα πάρει μια ανάσα η οικονομία που είναι στην εντατική. Και αν κλείσει η αξιολόγηση και μπούμε στο QE σωθήκαμε; Όχι βέβαια. Χρειάζεται όμως κι άλλα πράγματα. Τα κυριότερα είναι να σταματήσει η τιμωρία της επιχειρηματικότητας (βλ. φορολογικό, ασφαλιστικό) και να ξεβαλτώσουν οι βαλτωμένες μεγάλες επενδύσεις. Ξέρετε ποιο είναι το σημαδιακό γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει άρδην το οικονομικό κλίμα; ‘Όχι, δεν είναι η ανέγερση του «τάματος του έθνους» που ζητάνε 14 βουλευτές της Ν.Δ. παρέα με τον κ. Καμμένο και τον κ. Νικολόπουλο. Το σημαδιακό γεγονός θα είναι όταν μπει η πρώτη μπουλντόζα στο Ελληνικό. Θα είναι ένα σημάδι ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Ότι ξεβαλτώνουν οι επενδύσεις, ότι δημιουργούνται δουλειές. Αυτό έχουμε ανάγκη. Και επειδή η οικονομία είναι κλίμα, θα αρχίσει να αλλάζει η ψυχολογία. Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Δεν βλέπω όμως η συμπολίτευση να το συμμερίζεται αυτό το όραμα, εξ’ ού και οι προσπάθειες παρακώλυσης των αντίστοιχων έργων. Η οικονομία δεν μπορεί να πάρει μπροστά με διορισμούς και απ’ ευθείας αναθέσεις από τη μία και υπερφορολόγηση και φρενάρισμα των επενδύσεων από την άλλη. Η οικονομία δεν μπορεί να πάρει μπροστά όταν το πελατειακό κράτος και οι πρακτικές του είναι το μόνο που ξέρουν οι κυβερνήσεις να κάνουν καλά τα τελευταία 40 χρόνια.
Και εσείς συνεχίζετε ακάθεκτοι…

* Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι βουλευτής Αττικής.