5 Μαΐου, 2016

Εκτεταμένες Καθυστερήσεις στα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η ρευστότητα στην αγορά βρίσκεται σε οριακό σημείο, η ένταξη πολλών ελεύθερων επαγγελματιών και ΜμΕ σε κάποιο από τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί κατ’ ουσίαν μονόδρομο για τη διατήρηση και ανάπτυξή τους και η κυβέρνηση «κοιμάται». Αυτό επισημαίνουν σε ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας και Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων «αγκομαχά» λόγω δυσκολίας ανεύρεσης πηγών επαρκούς χρηματοδότησης και λόγω χορήγησης πιστώσεων με το σταγονόμετρο. Και αυτό τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να διοχετεύσει «ζεστό» χρήμα στην αγορά, μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται, όμως, αυτό δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία μετά την άσκοπη καθυστέρηση στην προκήρυξη των σχετικών προγραμμάτων, προχωρά σε επιπλέον παρατάσεις (!). Για το λόγο αυτό ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί πότε πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος, εάν θα ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, πώς θα επιτευχθεί η άμεση αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την άμεση πρόσβαση των δικαιούχων στις αντίστοιχες ενισχύσεις/ χρηματοδοτήσεις τους με το πέρας της αξιολόγησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Οικονομικών

Θέμα: Εκτεταμένες Καθυστερήσεις στα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Οι συνθήκες που επικρατούν στην εσωτερική αγορά είναι αποκαρδιωτικές. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων «αγκομαχά», καθώς δυσκολεύεται ιδιαιτέρως στην ανεύρεση πηγών επαρκούς χρηματοδότησης και τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν να χορηγούν τις πιστώσεις με το σταγονόμετρο. Με λίγα λόγια, η αγορά έχει πια κατά κυριολεξία «στεγνώσει». Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-2020, δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να διοχετεύσει «ζεστό» χρήμα στην αγορά μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων- δυνατότητα, όμως, που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν εντάσσει, ως φαίνεται, στις προτεραιότητές της. Πράγματι, μετά την άσκοπη καθυστέρηση στην προκήρυξη των σχετικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, δίνεται και η συνέχεια μέσω παρατάσεων (!). Πιο συγκεκριμένα, ενώ το νέο ΕΣΠΑ θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει από το 2014 που είναι και τυπικά η έναρξή της νέας προγραμματικής περιόδου, τα τέσσερα (4) προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, ήτοι τα προγράμματα «Νεοφυής επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης», συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού ανερχομένου στα 270 εκατ. ευρώ, ανακοινώθηκαν μόλις τον Φεβρουάριο του 2016 και ετέθησαν στη διάθεση των ενδιαφερομένων προς υποβολή προτάσεων τον Μάρτιο του 2016. Την ως άνω μάλιστα αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενίσχυσαν και οι δύο παρατάσεις που εδόθησαν από το Υπουργείο και επομένως στα μεν δύο πρώτα προγράμματα ολοκληρώνεται ο κύκλος υποβολής των αιτήσεων ένταξης στις 10 και 24 Μαΐου αντίστοιχα, στα δε δύο επόμενα στις 20 και 17 Μαΐου αντίστοιχα.

Δεδομένου του ότι η ρευστότητα στην αγορά βρίσκεται σε οριακό σημείο, η ένταξη πολλών ελεύθερων επαγγελματιών και ΜμΕ σε κάποιο από τα τέσσερα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί κατ’ ουσίαν μονόδρομο για τη διατήρηση και ανάπτυξή τους- γεγονός που επιβεβαιώνεται εξάλλου και από τον αριθμό των επιχειρήσεων που είτε έχουν ήδη καταθέσει στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ τις προτάσεις τους είτε έχουν ανοίξει τον οικείο λογαριασμό και αναμένεται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με τη λήξη των σχετικών χρονικών προθεσμιών. Στο σημείο δε αυτό θα πρέπει να υπομνησθεί ότι εκκρεμής είναι ακόμα η πλήρης απορρόφηση των πόρων του παλαιού ΕΣΠΑ, ύψους 500εκ ευρώ, και ότι καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στο πλαίσιο του δανειοδοτικού πακέτου «Γιουνκέρ», με την κατάθεση των υπό ένταξη έργων, ύψους 5,6 εκ. ευρώ, να λαμβάνει χώρα μόλις τον Μάρτιο 2016 και συνεπώς να ευρίσκονται σε προκαταρκτική διαδικασία και να απέχουν σημαντικά από την τελική έγκριση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Πότε πρόκειται να έχετε ολοκληρώσει το νέο αναπτυξιακό νόμο, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των φοροαπαλλαγών;

Τα τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που έχετε δώσει;

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να εξασφαλισθεί η άμεση αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των τεσσάρων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ; Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την άμεση πρόσβαση των δικαιούχων στις αντίστοιχες ενισχύσεις/ χρηματοδοτήσεις τους με το πέρας της αξιολόγησης;

Ο ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών