23 Μαΐου, 2016

Αιφνιδιασμός των κτηνοτρόφων με την εξισωτική αποζημίωση

Τον αιφνιδιασμό των κτηνοτρόφων σχετικά με την εξισωτική αποζημίωση αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι βουλευτές του Ποταμιού, κκ Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας) και Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης).

Με Υπουργική Απόφαση το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης «σπάει» σε δύο υπομέτρα. Το πρώτο αφορά την ενίσχυση κτηνοτρόφων και γεωργών σε ορεινές περιοχές και το δεύτερο σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης, τη στιγμή που το συνολικό ύψος του μέτρου παραμένει σχεδόν το ίδιο, στα 160 εκ. ευρώ. Πρακτικά, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση θα υποστούν οι κτηνοτρόφοι των ορεινών μειονεκτικών περιοχών, που ήταν και οι κύριοι ωφελούμενοι του μέτρου τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι θα δουν το συνολικό ποσό που ελάμβαναν μέχρι πέρσι να μειώνεται κατά 50%. Σύμφωνα με το από 19/05/2016 δελτίο τύπου του Υπουργείου, η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε αλλαγές στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020.

Οι αλλαγές έρχονται αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους κτηνοτρόφους. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στην κτηνοτροφία επιδεινώνεται συνεχώς, με τα μέτρα της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες να έχουν φέρει τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση. Η αύξηση του κόστους στα αγροτικά εφόδια, με το ΦΠΑ να ανεβαίνει από το 13% στο 23% καθώς και αυτή του ενεργειακού κόστους κατά 100% σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον χώρο του γάλακτος, όπως η κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015, η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του γάλακτος και η διαφαινόμενη αλλαγή στην παρασκευή γιαουρτιού, όπου δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση νωπού γάλακτος, οδηγούν την εγχώρια κτηνοτροφική απασχόληση και παραγωγή σε μαρασμό. Το Ποτάμι ρωτά σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, ώστε να αντισταθμίσει τη σημαντική μείωση στην εξισωτική αποζημίωση που πλήττει τους κτηνοτρόφους σε ορεινές περιοχές, οι οποίοι ενισχύουν με την παρουσία τους την ελληνική ύπαιθρο. Επίσης, σε ποιες διαρθρωτικές παρεμβάσεις θα προβεί, ώστε να προστατεύσει τον ευαίσθητο και νευραλγικό για την ελληνική οικονομία τομέα της κτηνοτροφίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αιφνιδιασμός των κτηνοτρόφων με την εξισωτική αποζημίωση»

Με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1275/2016, το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης «σπάει» σε δύο υπομέτρα, με το πρώτο να αφορά την ενίσχυση κτηνοτρόφων και γεωργών σε ορεινές περιοχές, και το δεύτερο υπομέτρο σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών. Σύμφωνα με το από 19/05/2016 δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε αλλαγές στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης, τη στιγμή που το συνολικό ύψος του μέτρου παραμένει σχεδόν το ίδιο, στα 160 εκ. ευρώ.

Πρακτικά, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση θα υποστούν οι κτηνοτρόφοι των ορεινών μειονεκτικών περιοχών, που ήταν και οι κύριοι ωφελούμενοι του μέτρου τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι θα δουν το συνολικό ποσό που ελάμβαναν μέχρι πέρσι να μειώνεται κατά 50% [ανώτατο όριο ενίσχυσης 2.650 ευρώ έναντι περίπου 5.000 ευρώ την περίοδο 2007 – 2014 και 7.000 ευρώ το 2015]. Η δε δυνατότητα διπλής ενίσχυσης αν διαθέτουν βοσκότοπο και σε περιοχή με φυσικούς περιορισμούς είναι «δώρον άδωρο» αφού ελάχιστοι είναι οι κτηνοτρόφοι που πληρούν αυτή την προϋπόθεση.

Οι αλλαγές έρχονται αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους κτηνοτρόφους, με τον ίδιο τον υπουργό να δηλώνει άγνοια επί του θέματος σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας στις 19 Μαΐου, λίγες ώρες πριν την έκδοση του ανωτέρω δελτίου τύπου.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στην κτηνοτροφία επιδεινώνεται συνεχώς, με τα μέτρα της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες να έχουν φέρει τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση. Η αύξηση του κόστους στα αγροτικά εφόδια, με το ΦΠΑ να ανεβαίνει από το 13% στο 23% καθώς και αυτή του ενεργειακού κόστους κατά 100%, έχει επιφέρει μια αλληλουχία αυξήσεων για τους κτηνοτρόφους: από τις ζωοτροφές που χρησιμοποιούν μέχρι τα κτηνιατρικά φάρμακα και υπηρεσίες για τα ζώα τους. Αυτές οι αυξήσεις σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον χώρο του γάλακτος, όπως η κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015, η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του γάλακτος και τέλος η διαφαινόμενη αλλαγή στην παρασκευή γιαουρτιού, όπου δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση νωπού γάλακτος, οδηγούν την εγχώρια κτηνοτροφική απασχόληση και παραγωγή σε μαρασμό.

Επειδή η κτηνοτροφία απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους και παράγει ποιοτικά προϊόντα που η πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύσει και να ενισχύσει, προωθώντας παράλληλα τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στην ελληνική κτηνοτροφία να επιβιώσει στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον,

Επειδή ο αφανισμός της κτηνοτροφίας θα οδηγήσει σε μαρασμό της ελληνικής υπαίθρου και θα δημιουργήσει επισφάλεια στην διατροφική ασφάλεια της χώρας,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να αντισταθμίσετε τη σημαντική μείωση στην εξισωτική αποζημίωση που πλήττει τους κτηνοτρόφους σε ορεινές περιοχές, οι οποίοι ενισχύουν με την παρουσία τους την ελληνική ύπαιθρο;

2. Σε ποιες διαρθρωτικές παρεμβάσεις θα προβείτε, ώστε να προστατεύσετε τον ευαίσθητο και νευραλγικό για την ελληνική οικονομία τομέα της κτηνοτροφίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

Σχετικά