7 Ιουνίου, 2016

Κινδυνεύει η χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν οι Βουλευτές με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου) και Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), σχετικά με την χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς στους τομείς κτηνοτροφίας.

Η προσωρινή έκτακτη ενίσχυση ύψους 420.000.000 ευρώ, προς τους κτηνοτρόφους αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς οι τομείς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, τόσο στη χώρας μας, όσο και στη λοιπή Ε.Ε. διέρχονται περίοδο ιδιαίτερης κρίσης, εξαιτίας της μεγάλης πτώσης τιμής του γάλακτος.

Είναι σημαντικό να δράσει η κυβέρνηση άμεσα, προκειμένου οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί, που δέχονται ισχυρότατες πιέσεις - εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας τους να ανταγωνιστούν τις χαμηλές τιμές του εισαγόμενου γάλακτος - να απολαύσουν της στοχευμένης οικονομικής βοήθειας, σε αυτή την τόσο δύσκολη γι’ αυτούς συγκυρία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Κινδυνεύει η χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς στους τομείς κτηνοτροφίας;»

Οι τομείς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας μας, όπως και της λοιπής Ε.Ε. διέρχονται περίοδο ιδιαίτερης κρίσης, εξαιτίας της μεγάλης πτώσης τιμής του γάλακτος. Αυτό οφείλεται στο συνδυασμό τριών παραγόντων: 1. μείωση της παγκόσμιας ζήτησης κατά τα δύο τελευταία έτη, 2. Παράταση της απαγόρευσης εισαγωγών ευρωπαϊκών προϊόντων στη Ρωσία και 3. αύξηση της παραγωγής γάλακτος μετά την ουσιαστική κατάργηση των πλαφόν παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρώντας σε αυτή την κρίση εξέδωσε στις 15/10/2015 τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1853 για τη χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς στους τομείς κτηνοτροφίας, «Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των τιμών και επιδείνωση της διατάραξης της αγοράς, είναι σημαντικό να δοθεί στοχευμένη χρηματοδοτική βοήθεια στους τομείς της κτηνοτροφίας της Ένωσης που επλήγησαν ιδιαίτερα.»
Στο άρθρ.1 αναφέρεται ότι «Ενωσιακή ενίσχυση συνολικού ύψους 420.000.000 ευρώ διατίθεται στα κράτη μέλη για την παροχή στοχευμένης στήριξης στους κτηνοτρόφους στους τομείς του βοείου κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου κρέατος και του αιγοπρόβειου («τομείς κτηνοτροφίας»).
Δεδομένου ότι, οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση τις πληρωμές βάσει του παρόντος κανονισμού είναι επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση μόνον εάν η στήριξη έχει καταβληθεί από αυτά έως τις 30 Ιουνίου2016 το αργότερο.

Δεδομένου ότι, στο αρθρ. 2 του κανονισμού αναφέρεται ότι: «Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α. δίχως καθυστέρηση και το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούν για τον καθορισμό των μεθόδων παροχής στοχευμένης στήριξης και τα μέτρα που λαμβάνουν για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, β. το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα συνολικά καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης καθώς και τον αριθμό και το είδος των δικαιούχων.

Δεδομένου ότι, οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί δέχονται ισχυρότατες πιέσεις εξαιτίας και της αδυναμίας ανταγωνισμού τους στις ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές του εισαγόμενου γάλακτος

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε τι ενέργειες έχει προβεί σχετικά με το ανωτέρω ποσό και τις δεσμευτικές ημερομηνίες, ώστε οι έλληνες παραγωγοί να απολαύσουν της στοχευμένης οικονομικής βοήθειας σε αυτή την τόσο δύσκολη γι’ αυτούς συγκυρία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης