15 Ιουνίου, 2015

Διαχρονική ολιγωρία για τις προστατευόμενες περιοχές του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας

Οι βουλευτές Γιώργος Αμυράς, Σπύρος Δανέλλης και Κυριάκος Χαρακίδης στηλιτεύουν τα πολλά ζητήματα που τα αρμόδια Υπουργεία έχουν αφήσει σε εκκρεμότητα σχετικά με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και προτείνουν άμεση δράση για να λυθούν τα εκκρεμή θέματα.

Διαχρονική ολιγωρία εντοπίζει το Ποτάμι για τις προστατευόμενες περιοχές και ζητά διευκρινήσεις και άμεση ρύθμιση του πλαισίου διαχείρισης τους. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές Αμυράς, Δανέλλης και Χαρακίδης στηλιτεύουν τα πολλά ζητήματα που τα αρμόδια Υπουργεία έχουν αφήσει σε εκκρεμότητα σχετικά με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και προτείνουν άμεση δράση για να λυθούν τα εκκρεμή θέματα.

Εντύπωση προκαλεί πως παρ' ότι οδεύουμε ήδη στο τελευταίο εξάμηνο του έτους, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί ο τρόπος λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης από 1/1/2016, οι κατατεθειμένες προτάσεις για το μέλλον του πλαισίου διαχείρισης δεν έχουν εξεταστεί, ενώ είναι γνωστό ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν κόστος προσωπικού και πάγιες λειτουργικές δαπάνες δεν θα καλύπτονται από το νέο ΕΣΠΑ. Κατά συνέπεια, οι βουλευτές ρωτούν εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας μετά το 2015 ώστε οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης να είναι σε θέση να συνεχίσουν το έργο τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Διαχρονική ολιγωρία για τις προστατευόμενες περιοχές του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας»

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας στοχεύει στην προστασία και διαχείριση μίας εκ των οάσεων χλωρίδας και πανίδας της χώρας μας. Λειτουργεί σύμφωνα με τους ν.2742/99 και ν.3044/02 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και συστάθηκε τον Απρίλιο του 2003, με ΚΥΑ των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Ανάπτυξης, ως θεσμοθετημένο όργανο διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ωστόσο, η διαχρονική ολιγωρία των υπευθύνων απειλεί την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. H οριοθέτηση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ) μέσω της ΚΥΑ 44549/2008 με την οποία έγινε ο καθορισμός των ορίων και των επιτρεπόμενων χρήσεων σε κάθε ζώνη προστασίας αποτελεί ένα λανθασμένο πλαίσιο διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η 5455/2012 (Ε’ Τμήμα) απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κατέπεσε το 2012. Μέχρι και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει προχωρήσει η έκδοση Π.Δ. για το ΕΠΑΜΑΘ, ούτε και η έγκριση του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου.

Επιπρόσθετα, η λειτουργία του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, όπως και των υπολοίπων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα, καλύπτεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» έως τις 31/12/2015. Μέχρι και σήμερα, λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί ο τρόπος λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης από 1/1/2016, καθώς είναι γνωστό ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν κόστος προσωπικού και πάγιες λειτουργικές δαπάνες δεν θα καλύπτονται από το νέο ΕΣΠΑ. Η κοστολόγηση των βασικών λειτουργικών δαπανών των Φορέων Διαχείρισης ανέρχεται στα 8.000.000 € κατ' έτος και υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης από τους Φορείς Διαχείρισης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πρόκειται να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για την οριοθέτηση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης;

2. Σε τι επίπεδο βρίσκονται οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση του συστήματος διοίκησης των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών;

3. Υπάρχει πρόβλεψη για τη διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας μετά το 2015 ώστε οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης να είναι σε θέση να συνεχίσουν το έργο τους;

4. Έχουν αξιολογηθεί οι προτάσεις των Φορέων Διαχείρισης για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς – Β' Αθηνών
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Κυριάκος Χαρακίδης – Δράμας

15 Ιουνίου 2015