28 Ιουνίου, 2016

Χρόνια και ανεπίλυτα τα προβλήματα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για τα χρόνια προβλήματα της εταιρίας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΒ)», λόγω έλλειψης σχεδίου από την πλευρά της κυβέρνησης, προχώρησαν οι βουλευτές του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών

Θέμα: «Χρόνια και ανεπίλυτα τα προβλήματα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)»

Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒ), εξαιτίας των διαχρονικών πολιτικών στρατηγικών λαθών των κυβερνήσεων της τελευταίας 15ετίας, αλλά και της έλλειψης άμεσων πρωτοβουλιών της σημερινής κυβέρνησης, αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και υλοποίησης των τρεχουσών συμβάσεων, με οίκους του εξωτερικού αλλά και προγραμμάτων συντήρησης των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόστιμο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ 2, τα χρέη που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες δανειοδοτήσεις, οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων, αλλά και οι δυσχερείς οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζει το προσωπικό της ΕΑΒ, έχουν καταστήσει την εταιρία ουσιαστικά μη βιώσιμη.

Κατά την Διυπουργική συνάντηση της 9/5/2016, παρουσία των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης και της σχετικά πρόσφατης ορισθείσας διοίκησης, συναποφασίσθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
Να εξασφαλισθεί η ρευστότητα της εταιρίας με σταδιακή ρύθμιση ή απαλοιφή των χρεών της.

Να πραγματοποιηθούν προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού (αρχικά 76 ατόμων και στην συνέχεια άλλων 106), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπ. Οικονομικών.

Να γίνει νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού ορισμένου χρόνου το πολύ πέντε ετών, προκειμένου να αναληφθεί συγκεκριμένο έργο.

Επιπροσθέτως, το σωματείο εργαζομένων της εταιρίας, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη, για την επιβίωση της εταιρίας, εργασιακή ειρήνη υποστηρίζει συνοπτικά τα ακόλουθα:

Να καταργηθούν οι υπεργολαβίες.

Να αυξηθεί η τιμή της υπερωριακής εργατοώρας, ανάλογα με την εργατοώρα εκάστου ατόμου και όχι της τιμής των 2,5 - 3 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα.

Να διατηρηθούν συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα, όπως το επίδομα επικίνδυνης εργασίας, τα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα κ.α.

Δεδομένου ότι Το Ποτάμι ανησυχεί ιδιαίτερα για την βιωσιμότητα της εταιρίας, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένος κυβερνητικός σχεδιασμός, που θα συνοδεύεται από την άμεση λήψη εφαρμοστών μέτρων.

Δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική περίοδο η ΕΑΒ μοιάζει με «καζάνι που είναι έτοιμο να εκραγεί», στέλνοντας στην ανεργία εκατοντάδες ακόμη εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπάρχει σχέδιο για την καταρχήν επιβίωση της εταιρείας και στη συνέχεια για την μελλοντική της επιχειρηματική ανάπτυξη; Αν ναι ποιο είναι;

2. Θα υλοποιηθούν όλες οι αποφάσεις της διυπουργικής συνάντησης της 9/5/2016; Αν ναι, ποιο το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων;

3. Δεδομένου ότι η ύπαρξη εργασιακής ειρήνης είναι απαραίτητη για την επιβίωση της εταιρίας, υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του προσωπικού της εταιρίας ως προς τις οικονομικές τους απολαβές και τα εργασιακά τους δικαιώματα; Μπορείτε να μας το περιγράψετε;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

Σχετικά