30 Οκτωβρίου, 2015

Αξιολόγηση και όχι αγνόηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, σχετικά με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Ν.4009/2011 για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όπως προβλέπεται στον σχετικό νόμο, αλλά και όπως υπαγορεύεται με βάση τις αρχές της καλής νομοθέτησης, μετά την ολοκλήρωση 4 χρόνων από την εφαρμογή του Ν.4009, ο Υπουργός Παιδείας καλείται να αναθέσει στην ΑΔΙΠ τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων, για την αξιολόγηση των αλλαγών και των αποτελεσμάτων του νόμου, αλλά και τη σύσταση προτάσεων. Επειδή από τον Σεπτέμβριο έχει συμπληρωθεί το προαπαιτούμενο χρονικό διάστημα, καλούμε τον κ. Φίλη να μας ενημερώσει πότε θα προχωρήσει στη διαδικασία αυτής της αξιολόγησης; Μιας και ο ίδιος ο Υπουργός και η κυβέρνηση επικαλούνται συχνά την ανάγκη για έναν διευρυμένο διάλογο για την Παιδεία, καλό είναι να αξιοποιούνται όλα τα μέσα και οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτός να πραγματοποιηθεί με τον πιο ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο στη βάση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων.

Θυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι η αξιολόγηση ενός νόμου και μάλιστα αυτού που διέπει τον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι άνευ σημασίας, δεν πρέπει να αγνοείται, ούτε να παραπέμπεται στις καλένδες. Εμείς στο Ποτάμι πιστεύουμε ότι σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης προς όφελος όλης της κοινωνίας και της προόδου της χώρας, γι' αυτό και πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να αξιολογείται και να βελτιώνεται, μακριά από πρόσφατες αναχρονιστικές και ιδεοληπτικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση αλλαγών του Ν. 4009/2011 και σύσταση προτάσεων»

Σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159), στο άρθρο 80 παράγραφος 20 προβλέπεται ότι τέσσερα (4) έτη μετά τη δημοσίευση του νόμου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των αλλαγών/αποτελεσμάτων του εν λόγω νόμου και τη σύσταση προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση διατάξεων. Επίσης προβλέπεται ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότησή της, συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στον Υπουργό.

Επειδή έχουν ήδη συμπληρωθεί 4 χρόνια από την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, ήτοι τον Σεπτέμβριο του 2011.

Επειδή έχει ήδη περάσει ένας μήνας από την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) από τη νέα του ηγεσία.

Επειδή τα μέσα της καλής νομοθέτησης περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως άλλωστε ορίζεται και στο Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α’ 34).

Επειδή ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης είναι κομβικής σημασίας για την ίδια την χώρα, την ανάπτυξή της και την πορεία εξόδου της από την κρίση.

Και επειδή η νομοθεσία που διέπει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι κρίσιμος παράγοντας για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς όφελος όλης της κοινωνίας, για αυτό πρέπει να αξιολογείται και να βελτιώνεται όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο, μακριά από αναχρονιστικές και ιδεοληπτικές παρεμβάσεις.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πότε προτίθεστε να εκδώσετε υπουργική απόφαση με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την οποία θα ανατίθεται στην ΑΔΙΠ η συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με σκοπό την αξιολόγηση και την υπόδειξη προτάσεων για τον Ν.4009/2011;

2. Τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης θα τα λάβετε υπόψη στον επικείμενο διευρυμένο διάλογο και τη διαβούλευση για το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, όπως αυτός έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο και όπως προβλέπεται και από τη συμφωνία με τους εταίρους (Ν. 4336/2015);

3. Θεωρείτε σκόπιμο η διαδικασία της αξιολόγησης να ξεκινήσει όσο το δυνατό πιο έγκαιρα, ώστε τα πορίσματά της να αξιοποιηθούν με ορίζοντα τον Απρίλιο του 2016;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής