24 Φεβρουαρίου, 2016

Ασυμμετρίες του αριθμού καθηγητών και φοιτητών στα ΑΕΙ

Το διαχρονικό ζήτημα της ασυμμετρίας του αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα/σχολή ΑΕΙ και του αντίστοιχου αριθμού μελών ΔΕΠ, έφεραν στη Βουλή με ερώτησή τους, ο Βουλευτής Αττικής και Υπεύθυνος Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Μαυρωτάς και ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Ιάσονας Φωτήλας του Ποταμιού, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ύπαρξη αρκετών περιπτώσεων στις οποίες η αναλογία φοιτητών/μελών ΔΕΠ είναι αρκετά υψηλή, αποτυπώνεται και ως δείκτης ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και θα πρέπει να προβληματίζει τους ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας. Όταν μάλιστα το ίδιο το Υπουργείο είναι εκείνο που αποφασίζει αποκλειστικά για την κατανομή του αριθμού των φοιτητών στα τμήματα και τις σχολές, δίχως να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη γνώμη των ΑΕΙ.

Στο Ποτάμι πιστεύουμε ότι ο αριθμός των εισακτέων θα έπρεπε να είναι κυρίως στην αρμοδιότητα των ίδιων των ΑΕΙ τα οποία έχουν πλήρη γνώση της κατάστασης και των αναγκών τους σε ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικού και για την υλικοτεχνική τους υποδομή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, παρατηρούνται σημαντικές ασυμμετρίες στον αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα και σχολή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της χώρας σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι η αναλογία φοιτητών/καθηγητών είναι δείκτης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όχι μόνο διεθνώς, αλλά και στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που διενεργεί η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Συνεπώς, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), επιλέγοντας αυτήν την αναλογία, προκαθορίζει μια από τις βασικές παραμέτρους ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, και επηρεάζει εμμέσως και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 (παρ.2, εδάφιο στ) του ν. 4009/2011 ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται μέσα από συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν υιοθετείται και στην πράξη η λογική αυτή ή αν ο αριθμός των εισακτέων εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά ανεξάρτητη αρμοδιότητα και απόφαση του ΥΠΠΕΘ.

Για παράδειγμα με το υπάρχον σύστημα οι ασυμμετρίες μεταξύ ομοειδών σχολών για το έτος 2015-16, διαμορφώνονται ως εξής:

Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο

Αριθμός μελών ΔΕΠ

Αριθμός εισακτέων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

76

110

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

39

120

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

18

125

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

24

120

Πολυτεχνείο Κρήτης

21

115

Πανεπιστήμιο Πατρών

20

115

Τμήματα Νοσηλευτικής

Πανεπιστήμιο

Αριθμός μελών ΔΕΠ

Αριθμός εισακτέων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

37

120

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

11

140

Τμήματα Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο

Αριθμός μελών ΔΕΠ

Αριθμός εισακτέων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

55

250

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

23

280

Τμήματα Γεωλογίας

Πανεπιστήμιο

Αριθμός μελών ΔΕΠ

Αριθμός εισακτέων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

52

115

Πατρών

22

180

Τμήματα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο

Αριθμός μελών ΔΕΠ

Αριθμός εισακτέων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

629

180

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

424

190

Πανεπιστήμιο Πατρών

147

170

Οι παραπάνω ασυμμετρίες είναι μόνο ενδεικτικές, και ακόμα και μετά τις μετεγγραφές δεν προβλέπεται να επέλθει κάποια “ισορροπία”.

Στο Ποτάμι πιστεύουμε ότι ο αριθμός των εισακτέων θα έπρεπε να είναι κυρίως στην αρμοδιότητα των ΑΕΙ και σε άμεση συνάρτηση με το ακαδημαϊκό προσωπικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή.

Με βάση τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Με ποιά κριτήρια λαμβάνεται τελικά η απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα/σχολή ανώτατης εκπαίδευσης;

2) Υπάρχει κάποιος αλγόριθμος με βάση τον οποίο γίνεται η κατανομή; Εάν ναι, ποιός είναι αυτός ο αλγόριθμος;

3) Πώς αιτιολογείται, τμήματα/σχολές με αντίστοιχα αντικείμενα, ενώ παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των μελών ΔΕΠ, εμφανίζουν παρόμοιο αριθμό εισακτέων;

4) Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν την αδυναμία του Υπουργείου να καθορίσει έναν ορθολογικό αριθμό εισακτέων για τα εκατοντάδες τμήματα της χώρας. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην εφαρμογή των σχετικών άρθρων 61, 62 και 63 του ν. 4009/2011;

Ο ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας