15 Ιουνίου, 2016

«Αρνητική» ελληνική πρωτιά και στην κατανάλωση πλαστικής σακούλας

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας και Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθήνας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η Ελλάδα για το 2015 βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ σε κατανάλωση πλαστικής σακούλας. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 363 σακούλες ανά κάτοικο κατ’ έτος όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 175/ανά κάτοικο. Την ίδια στιγμή, όμως, η χώρα καλείται να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις έως τις 27 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη σχετική οδηγία της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, εάν έχει γνώση της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση και τέλος τι χρονοδιάγραμμα θα ακολουθηθεί για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Αρνητική» ελληνική πρωτιά και στην κατανάλωση πλαστικής σακούλας
Σύμφωνα με την οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ( ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ.11), τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δε θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025, προσέτι δε να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την εν λόγω ευρωπαϊκή οδηγία το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου 2016.

Στην χώρα μας όμως, εν έτη 2016, οι ως άνω στόχοι φαντάζουν μάλλον ουτοπικοί, σίγουρα πάντως απέχουν πολύ από την υφιστάμενη κατάσταση. Τα νούμερα είναι αμείλικτα ως αδιάψευστοι μάρτυρες μίας θλιβερής πραγματικότητας. Ειδικότερα, ως προκύπτει από τα στοιχεία σχετικής έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η Ελλάδα κατέχει ακόμα μία «αρνητική» πρωτιά για το έτος 2015 και καταλαμβάνει την πρώτη θέση της ΕΕ σε κατανάλωση πλαστικής σακούλας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διεξαχθείσες μετρήσεις στο πλαίσιο της ως άνω έρευνας, εκτιμάται ότι το 2015 στην Ελλάδα αντιστοιχούν 363 σακούλες ανά κάτοικο κατ’ έτος. Η εν λόγω αναλογία, σχεδόν διπλάσια δε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 175/ανά κάτοικο, είναι καθ’ όλα αποκαρδιωτική, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι πριν 6 χρόνια αντιστοιχούσαν περίπου 120 σακούλες λιγότερες ανά κάτοικο, ως εμφαίνεται στην δημοσιευθείσα εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2010 που μας κατατάσσει στην «περίοπτη» 4η θέση μεταξύ 19 χωρών. Την ίδια στιγμή, οι επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, επί παραδείγματι οι υφασμάτινες, μένουν «εν αχρησία», αφού, βάσει της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνται μόλις 400.000-500.000 ανά έτος, δηλαδή περίπου 0,05 σακούλες ανά κάτοικο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 23 σακούλες/ανά κάτοικο. Φυσικά παρατηρούνται και ευχάριστες εξαιρέσεις, αφού ο Δήμος Αλοννήσου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Thalassa προχώρησε στην εκπόνηση προγράμματος με θέμα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες».

Κατά συνέπεια, για την Ελλάδα, η πραγμάτωση των ως άνω στόχων που θέτει η οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, απαιτεί μία υπερπροσπάθεια για να επιτευχθεί μία ιδιαιτέρως σημαντική μείωση της κατανάλωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας κατά 80% ως το 2019 και 90% ως το 2025. Με τέτοια νούμερα, μάλλον «παίζουμε» πλέον τις καθυστερήσεις…

Δεδομένων των προαναφερόμενων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχετε γνώση των στοιχείων της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σχετικά με τη χρήση της πλαστικής σακούλας; Αληθεύουν τα εν λόγω στοιχεία;

2. Σκοπεύετε να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση της χρήσης πλαστικής σακούλας; Εάν ναι, σε ποιο σχέδιο και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα προχωρήσετε;

3. Γνωρίζετε ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι που θέτει και στην Ελλάδα η οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 επιβάλλουν την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων; Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει σχετικά με τη λήψη των μέτρων αυτών στην Ελλάδα;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθήνας

Σχετικά