17 Ιουνίου, 2015

Αρνείται ότι έχει γίνει δέσμευση πόρων έργων ΕΣΠΑ στους Δήμους η Κυβέρνηση διαψεύδοντας τους Δημάρχους

Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση πόρων που αφορούν έργα ΕΣΠΑ στους Δήμους απαντά η Κυβέρνηση σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης, διαψεύδοντας επί της ουσίας τους Δημάρχους.

Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση πόρων που αφορούν έργα ΕΣΠΑ στους Δήμους απαντά η Κυβέρνηση σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης, διαψεύδοντας επί της ουσίας τους Δημάρχους.

Συγκεκριμένα στις 14/5/2015 ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σταθάκη όπου ανέφερε:
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει λόγω της δέσμευσης των πόρων που χρηματοδοτούν την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του τρέχοντος ΕΣΠΑ (2007–2013)… Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται η πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών των έργων, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές δεν δίνουν την εντολή πληρωμής αυτών ή δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εκδοθείσες εντολές, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των έργων. Λόγω της αδυναμίας αυτής τα συλλογικά όργανα των εργοληπτικών εταιρειών αποφάσισαν ότι τα μέλη τους θα διακόπτουν την εκτέλεση των έργων και ήδη ανακοινώνονται διακοπές εκτελούμενων έργων σε πολλούς Δήμους

Σε απάντηση ως προς το παραπάνω ζήτημα ο αρμόδιος Υπουργός κοινοποιεί στον κ. Χαρακίδη έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο οποίο ως προς το ζήτημα χρηματοδότησης των έργων αναφέρει «τα αιτήματα χρηματοδότησης που υποβάλλονται από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης εξετάζονται άμεσα προωθούνται προς την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

Εν ολίγης η Κυβέρνηση απαντά ότι όλα γίνονται άμεσα και κανονικά και δεν υπάρχει καμία δέσμευση πόρων. Προφανώς εκτιμούν ότι η ΚΕΔΕ ή λέει ανακρίβειες στην επιστολή της ή δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στους Δήμους

Δεν μας λέει όμως γιατί αφού όλα γίνονται κανονικά και ελάχιστους μήνες πριν ολοκληρωθεί η υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013, οι πληρωμές για τα εν λόγω έργα δεν ξεπερνούν το 45%! Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ από τα 5,378 εκ συνολικές δεσμεύσεις για τα συγκεκριμένα έργα έχουν γίνει μόλις 2,456 εκ πληρωμές!
Η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα και καθαρά στις συγκεκριμένες καταγγελίες της ΚΕΔΕ, περί δέσμευσης πόρων έργων ΕΣΠΑ ή αν επιλέγει δια της πλαγίας οδού να υποστηρίζει ότι δεν ευσταθούν όσα καταγγέλλει η ΚΕΔΕ.

Επίσης οφείλει να λάβει ξεκάθαρη θέση στο αίτημα της ΚΕΔΕ για παράταση των συναφθεισών συμβάσεων και τη ρύθμιση των  – ενδεχόμενων – προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από την αναγκαστική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων. Αίτημα που είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1038/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 καθώς και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε την απάντηση του υπουργείου εδώ:

*Ο Κυριάκος Χαρακίδης είναι βουλευτής Δράμας

17 Ιουνίου 2015