17 Ιουνίου, 2015

Ανορθολογικές μεθοδεύσεις σχετικά με το Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με έδρα τις Αρχάνες Ηρακλείου

Το ζήτημα της αναιτιολόγητης μεταφοράς τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από τις Αρχάνες Ηρακλείου στον Πλατανιά Χανίων έθεσε με ερώτησή του προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης.

Το ζήτημα της αναιτιολόγητης μεταφοράς τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από τις Αρχάνες Ηρακλείου στον Πλατανιά Χανίων έθεσε με ερώτησή του προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης.

Το παραπάνω γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την έκφραση ενστάσεων από την πλευρά της τοπικής φοιτητικής κοινότητας, από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών του Ε.Α.Π. Κρήτης (σε ποσοστό 70-75%), προέρχεται από τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι αίθουσες που προσφέρονται από το Δήμο Πλατανιά για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. δεν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές, προκειμένου να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές διαδικασίες πανεπιστημιακού επιπέδου, σε αντίθεση με το νεοκλασικό κτίριο που έχει διατεθεί από το Δήμο Αρχανών από το 2003.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Θέμα: «Ανορθολογικές μεθοδεύσεις σχετικά με το Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με έδρα τις Αρχάνες Ηρακλείου».

Το 1992 ιδρύθηκε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στην Πάτρα, έχοντας ως σκοπό την εξ’ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε ενήλικες.

Παρά την αρχική εξαγγελία για αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Ε.Α.Π. προσφέρει πλέον μεικτή εκπαίδευση, κατά την οποία ο φοιτητής πέραν των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) και την εκπόνηση γραπτών εργασιών, υποχρεούται και σε δια ζώσης παρακολούθηση ορισμένου αριθμού διαλέξεων.

Λόγω των παραπάνω, αλλά και λόγω της μεγάλης ζήτησης των προγραμμάτων του Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών που προερχόταν από όλη την Επικράτεια, ξεκίνησε η αποκέντρωση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου με την ίδρυση Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), όπως αυτό που βρίσκεται στις Αρχάνες Ηρακλείου (2003), στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και άλλα αστικά κέντρα.

Από το 2013 και έπειτα, με αμφίβολης νομιμότητας απόφαση της επί 12ετίας (!) προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., φαίνεται να πραγματοποιείται μια σταδιακή, «σιωπηρή», αλλά και παράτυπη μεταφορά των τμημάτων του Ε.Α.Π. Κρήτης από το νεοκλασικό κτίριο στις Αρχάνες Ηρακλείου όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα του, στον Πλατανιά Χανίων, κατόπιν παραχώρησης μιας σχολικής αίθουσας από τον εκεί Δήμο, άνευ λοιπών υλικοτεχνικών υποδομών.

Πλέον, μόνο τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Φυσικών Επιστημών (ΦΥΕ) και Ελληνικού Πολιτισμού (ΕΛΠ) λειτουργούν σήμερα στις Αρχάνες, ενώ τα άλλα δυο Τμήματα (Πληροφορικής και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού) "μεταφέρθηκαν" στον Πλατανιά.

Τα παραπάνω έχουν θορυβήσει την τοπική φοιτητική κοινότητα του Ε.Α.Π. από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών του Ε.Α.Π. Κρήτης σε ποσοστό 70-75%, προέρχεται από τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι ο χώρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αμιγώς εκπαιδευτικά κριτήρια, μακριά από μικροπολιτικούς ή προσωπικούς υποκειμενισμούς.

Δεδομένου ότι δεν φαίνεται να συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί ή πρακτικοί λόγοι που να καθιστούν αναγκαία τη μεταφορά του Π.Ε.Κ. από τις Αρχάνες στον Πλατανιά.

Δεδομένου ότι αν θα πρέπει να υλοποιηθεί μια μεταφορά του Π.Ε.Κ. Κρήτης από τη μία περιοχή στην άλλη θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα και όχι αποσπασματικά δημιουργώντας πρόχειρα σχήματα, τα οποία δυσκολεύουν έτι περαιτέρω τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Ε.Α.Π.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Συντρέχουν λόγοι που να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα μεταφοράς του Π.Ε.Κ. από τις Αρχάνες Ηρακλείου στον Πλατανιά Χανίων, προκειμένου να λειτουργήσει το παράρτημα του Ε.Α.Π. στην Κρήτη αποτελεσματικότερα;

2. Πληροί η υπό παραχώρηση σχολική αίθουσα στον Πλατανιά τις υλικοτεχνικές υποδομές για την υποστήριξη συναντήσεων φοιτητών πανεπιστημιακού επιπέδου;

3. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις έγινε η παραχώρηση της αίθουσας από πλευράς του Δήμου Πλατανιά και γιατί αυτό δεν συνέβη οπουδήποτε αλλού στην Κρήτη, προς εξυπηρέτηση όλων των φοιτητών του Ε.Α.Π.;

4. Τί είναι διατεθειμένος να πράξει ο κ. Υπουργός, προκειμένου να επανέλθει η νομιμότητα, σε σχέση με αυτό το θέμα.

5. Προτίθεται ο κ. Υπουργός να προχωρήσει στην επιτέλους συγκρότηση Συγκλήτου, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

17 Ιουνίου 2015