30 Ιουνίου, 2017

Αποκλεισμός μικρομεσαίων επαγγελματιών στο διαγωνισμό για αναψυκτήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με το νέο διαγωνισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) για την εκμίσθωση έντεκα αναψυκτηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού αποκλείουν τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, ενώ την ίδια στιγμή το μέσο ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα, που προβλέπεται και για τα έντεκα (11) αναψυκτήρια συνολικά, ανέρχεται στο ποσό των €52.000, ποσό μικρότερο από το μηνιαίο μίσθωμα, που κατέβαλλε ένα και μόνο αναψυκτήριο, εκείνο στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, που έφτανε στα €57.662. Το δε άθροισμα των μηνιαίων μισθωμάτων, που κατέβαλλαν οι μισθωτές των εν λόγω έντεκα (11) αναψυκτηρίων με βάση τη μέχρι πρόσφατα ισχύουσα κατάσταση ξεπερνούσε το ποσό των €120.000.

Τα αναψυκτήρια στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας επιβάλλεται αφενός να είναι αξιόπιστα προς το ελληνικό δημόσιο και αφετέρου να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το τουριστικό μας προϊόν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς την κα Υπουργό: Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Αποκλεισμός των μικρομεσαίων επαγγελματιών στο νέο διαγωνισμό του Τ.Α.Π.Α. για τη μίσθωση των αναψυκτηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων»

Τον Μάιο του 2016, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθωση πέντε αναψυκτηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Ο διαγωνισμός τελικά κηρύχτηκε άγονος, με αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας πολλών αναψυκτηρίων, ζημιώνοντας τόσο τον τουρισμό, όσο και την οικονομία της χώρας συνολικά.

Στις 13 Ιουνίου το Τ.Α.Π.Α. προχώρησε στη δημοσίευση νέας προκήρυξης, οι όροι της οποίας φαίνεται να καθιστούν απαγορευτική την ισότιμη συμμετοχή οποιουδήποτε μικρού ή μικρομεσαίου επαγγελματία.
Ενδεικτικά:

Προβλέπεται η ταυτόχρονη μίσθωση έντεκα (11) αναψυκτηρίων, μεταξύ των οποίων και εκείνου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ ζητείται εξαετής εμπειρία στον χώρο της εστίασης, και μάλιστα μέσα από τη λειτουργία τουλάχιστον τεσσάρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το καθένα από τα οποία πρέπει να έχει λειτουργήσει για τουλάχιστον 48 μήνες. Παράλληλα, ζητούνται ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων από τους οποίους να προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της τριετίας είναι μεγαλύτερος του ποσού των €2.808.351.

Είναι σαφές πως εν μέσω κρίσης οι παραπάνω όροι είναι σχεδόν ανέφικτοι για τον οποιονδήποτε μικρό ή μικρομεσαίο επαγγελματία.

Την ίδια στιγμή, το μέσο ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα που προβλέπει η προκήρυξη και για τα έντεκα (11) αναψυκτήρια συνολικά ανέρχεται στο ποσό των €52.000, ποσό μικρότερο από το μηνιαίο μίσθωμα που κατέβαλλε ένα και μόνο αναψυκτήριο, εκείνο στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, που πριν από την απόφαση δικαστηρίου για μείωση μισθώματος έφτανε στα €57.662. Το δε άθροισμα των μηνιαίων μισθωμάτων που κατέβαλλαν οι μισθωτές των εν λόγω έντεκα (11) αναψυκτηρίων με βάση τη μέχρι πρόσφατα ισχύουσα κατάσταση ξεπερνούσε το ποσό των €120.000.

Δεδομένου ότι τα κρατικά ταμεία έχουν ήδη χάσει €700.000 μόνο από τα μισθώματα των έξι (6) αναψυκτηρίων σε κομβικής σημασίας μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ως αποτέλεσμα του προηγούμενου άγονου διαγωνισμού 2016.

Δεδομένου ότι η μη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων οδηγεί σε απώλεια φόρων και εργοδοτικών εισφορών.

Δεδομένου ότι η υποδειγματική λειτουργία και η αξιοπιστία τέτοιων υποδομών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους είναι απαραίτητη προκειμένου να μην υποβιβάζεται και να μην δυσφημίζεται το σημαντικότερο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Δεδομένου ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι απαγορευτικοί για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να επανεξετάσετε τους όρους του διαγωνισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια ανοιχτή διαδικασία που θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή τόσο των σημερινών μισθωτών, όσο και άλλων μικρομεσαίων επαγγελματιών;

2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των αναψυκτηρίων σε όλα τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους της χώρας;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου