27 Μαρτίου, 2015

Απάντηση υπουργείου για την ερώτηση χρηματοδότησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Καθησυχαστική κρίνεται η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στην από 5/3/2015 ερώτηση του βουλευτή Ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρου Δανέλλη, αναφορικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)

Καθησυχαστική κρίνεται η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στην από 5/3/2015 ερώτηση του βουλευτή Ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρου Δανέλλη, αναφορικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), όπως η δράση «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δ. Ηρακλείου», που αφορά την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο Νομό.

Η απάντηση συγκεκριμένα αναφέρει ότι τα εν λόγω προγράμματα, σε καμία περίπτωση δεν έχουν ανακληθεί, αλλά αντίθετα τα όποια προβλήματα ενέσκηψαν, σε σχέση με τη χρηματοδότησή τους οφείλονται σε καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής αυτού του τύπου των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ειδικότερα για το Ν. Ηρακλείου και το έργο «Ζωοδόχος Πηγή», η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου αναφέρει ότι από τη στιγμή που διευθετήθηκε μία τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργου για την παράτασή του, ήδη από τις 22/1/2015, όλα είναι ανοιχτά για την καταβολή της Γ’ δόσης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 2015.

Στη συνέχεια της απάντησής της η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020, έχουν ενταχθεί στα ΠΕΠ και ειδικότερα στο Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» και θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου δηλώνουν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

Δείτε την απάντηση του Υπουργείου εδώ:

Διαβάστε την ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου, Σπύρος Δανέλλης εδώ.

27 Μαρτίου 2015