22 Φεβρουαρίου, 2016

«Αναπηρικές συντάξεις και αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών αναπηρίας»

Σε ερώτηση προς τον Αρμόδιο Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προχώρησε ο βουλευτής με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τις αναπηρικές συντάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων επιτροπών αναπηρίας.

Τα ασφαλιστικά ταμεία, που καλούνται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των επιτροπών αναπηρίας, στους ασφαλισμένους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων, ορίζουν τα δύο (2) έτη ως χρόνο αποπληρωμής των οφειλών τους, ύψους μέχρι 20.000 ευρώ.

Ο περιοριστικός – αναγκαστικός αυτός τρόπος αποπληρωμής των οφειλών από την πλευρά των ασφαλιστικών ταμείων, αναγκάζει τους δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης να επιβιώνουν οι ίδιοι, αλλά και οι οικογένειές τους, με ένα μικρό ποσοστό της σύνταξης που τους αναλογεί, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό παρακρατείται από τα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου η αποπληρωμή του χρέους να γίνει εντός της προθεσμίας των δύο (2) ετών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ευπαθείς αυτές ομάδες και παρά τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τόσο αυτοί, όσο και οι οικείοι τους, να μην απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τα θεσμοθετημένα δικαιώματα της κοινωνική ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Αναπηρικές Συντάξεις και αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών αναπηρίας»

Όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι ασφαλισμένοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, παραπέμπονται στις αντίστοιχες επιτροπές πιστοποίησης, προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσοστό αναπηρίας καθενός εκάστου σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας που ο ασφαλισμένος αντιμετωπίζει.

Η επιτροπή εάν συντρέχουν λόγοι, πιστοποιεί και εγκρίνει το πρόβλημα του ασφαλισμένου, με το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας επι της % όπως αυτό αναγράφεται στην προσωρινή απόφαση που εκδίδεται και ορίζει ως χρόνο διάρκειας της απόφασης, στις περισσότερες περιπτώσεις τα δύο (2) έτη και στη συνέχεια επανεξέταση του ασφαλισμένου.

Λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που τα τελευταία επτά (7) έτη αντιμετωπίζει η χώρα μας, ασφαλισμένοι κυρίως του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι πιστοποιούνται με μεγάλα ποσοστά αναπηρίας 67% και άνω, αποτέλεσμα σοβαρότατων ασθενειών που αντιμετωπίζουν, ήτοι ανίκανοι προς εργασία, οι οποίοι όμως έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία κάτω των 20.000 ευρώ, όπως προβλέπεται από το νόμο, είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν αυτές τις οφειλές στον χρόνο που αναφέρεται στην προσωρινή απόφαση δηλαδή στα δύο (2) έτη.

Τα ασφαλιστικά ταμεία από την πλευρά τους, οφείλουν να εφαρμόσουν την απόφαση της επιτροπής και υποχρεώνουν τους ασφαλισμένους να εξοφλήσουν το χρέος τους εντός δύο (2) ετών, επιμερίζοντας το οφειλόμενο ποσό σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δώσεις.

Αποτέλεσμα είναι το ασφαλιστικό ταμείο, από τον δικαιούχο αναπηρικής σύνταξης, να παρακρατεί ακόμα και το 90%, της σύνταξης που του αναλογεί, προκειμένου το χρέος του να εξοφληθεί, στον οριζόμενο επι της απόφασης χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης, να πρέπει να επιβιώσει με το υπόλοιπο 10%, ποσό το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 80 ευρώ, που πιθανόν να είναι και το μόνο εισόδημα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Δεδομένου ότι οι συντάξεις αναπηρίας που πιστοποιημένα δίδονται στους δικαιούχους, έχουν ως σκοπό οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να εξυπηρετούνται στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, και να νοιώθουν δικαιωμένοι από ένα κράτος που υποστηρίζει και στηρίζει την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια.

Δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα των 80 ή 100 ευρώ που του αναλογεί, δεν είναι επαρκές για να μπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, και την κάλυψη της φαρμακευτικής του δαπάνης.

Δεδομένου ότι όπως ορίζεται η κατώτατη Εθνική Σύνταξη των 390 ευρώ, έχει ως σκοπό την αξιοπρεπή κάλυψη των αναγκών των απόμαχων συνανθρώπων μας. Στην περίπτωση όμως των αναπηρικών συντάξεων και σε αυτούς που κατά κύριο λόγο το έχουν περισσότερο ανάγκη, ως ελάχιστο καθαρό καταβαλλόμενο ποσό δεν ισχύει.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι κάθε συνάνθρωπός μας που δυστυχώς έχει ενταχθεί στις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού μας, πέραν της ψυχολογικής πίεσης που υφίσταται, επήρεια του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, καλείται να αντιμετωπίσει και την οικονομική εξόντωση που του δημιουργούν οι αποφάσεις αυτές.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεστε να κάνετε με την καταβολή ενός αξιοπρεπούς ποσού, στους ασφαλισμένους των ταμείων που για σοβαρούς λόγους υγείας πιστοποιημένα λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη, και λόγω οφειλών προς τα ταμεία (κάτω των 20.000 ευρώ), τα ασφαλιστικά ταμεία τους αποδίδουν ένα πολύ μικρό ποσοστό από την σύνταξη που δικαιούνται, επικαλούμενα το λόγο ότι η εξόφληση τους θα πρέπει να γίνει μέχρι το χρονικό διάστημα που έχει ισχύ η απόφαση ( δηλαδή τα δύο (2) έτη);

2. Γιατί οι αποφάσεις να μην έχουν μεγαλύτερη διάρκεια πέραν των δύο ετών, ούτως ώστε ο επιμερισμός του μηνιαίου αναλογούντος χρηματικού ποσού που παρακρατείτε να είναι μικρότερος;

3. Γιατί θα πρέπει το οφειλόμενο ποσό των 20.000 ευρώ να εξοφλείται κατά την διάρκεια των δυο (2) ετών που ορίζει η προσωρινή απόφαση της επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας και να μην επεκτείνεται επιμεριστικά και στην μετέπειτα απόφαση της επιτροπής, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι παθήσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες αυτές επιτροπές είναι χρόνιες παθήσεις και δύσκολα ιάσιμες;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου