11 Ιουνίου, 2015

Ανάκληση εγκυκλίου του Υπ.Παιδείας για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου

Την ανάκληση εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, που αφορά περιορισμούς στις εκπαιδευτικές δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), ζητά με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης.

Την ανάκληση εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, που αφορά περιορισμούς στις εκπαιδευτικές δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), ζητά με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης.

Η εγκύκλιος προβλέπει γεωγραφικό περιορισμό στην επιμόρφωση ενηλίκων στα όρια της περιφέρειας, δημιουργώντας άνιση μεταχείριση των ΚΠΕ της χώρας. Το Υπουργείο επικαλείται την υπουργική απόφαση ίδρυσης των ΚΠΕ του 1993, η οποία όμως -όπως επισημαίνει ο βουλευτής- πλέον δεν ισχύει, αφού η λειτουργία των ΚΠΕ, κατόπιν εξέλιξής τους σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, βασίζεται πλέον σε νεώτερη υπουργική απόφαση, στην οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε γεωγραφικό περιορισμό.

Η εφαρμογή της επίμαχης εγκυκλίου είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της επισκεψιμότητας στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας, αφού αποκλείστηκε η συμμετοχή περίπου 1500 επιμορφούμενων από άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Αυτό έχει ως συνέπεια την ακύρωσή της μέχρι σήμερα προσπάθειας και του έργου των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που τα στηρίζει και τα φιλοξενεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου»

Με την υπ.αρ 1126/26-3-2015 ερώτησή μου, έθεσα υπόψη σας το περιεχόμενο εγκύκλιου που εκδόθηκε με αρ. πρωτ. 29751/Γ7/28-02-2014 του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα «Σεμινάρια, Ημερίδες, Δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)», η οποία περιορίζει την επισκεψιμότητα ενηλίκων σε δράσεις του ΚΠΕ Παρανεστίου. Στην απάντησή σας, επικαλείστε την Υπουργική Απόφαση ίδρυσης των ΚΠΕ, αρ. Γ2/1242/8-3-1993 (ΦΕΚ 175/τ Β’/19-03-1993), η οποία αναφέρεται σε «ενημέρωση διαφόρων κοινωνικών ομάδων της περιοχής λειτουργίας του Κ.Π.Ε».

Παρά ταύτα, θα ήθελα να επισημάνω ότι πλέον η λειτουργία των ΚΠΕ από 1/8/2011, κατόπιν εξέλιξής τους σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορεία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α), διέπονται από τη νεώτερη Υ.Α.83691/Γ7/01-08-2011. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 7 παράγραφος 6, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε γεωγραφικό περιορισμό των συμμετεχόντων ενηλίκων σε σεμινάρια-δράσεις των ΚΠΕ (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α). Τίθεται δηλαδή εν αμφιβόλω η νομιμότητα της ανωτέρω εγκυκλίου, αφού γίνεται κατά παρέκκλιση της εν λόγω Υ.Α., περιορίζοντας τα σεμινάρια Δια Βίου μάθησης σε κοινωνικές ομάδες του ίδιου Νομού και κατ’επέκταση της Περιφέρειας όπου βρίσκεται το ΚΠΕ.

Θέτω επίσης υπόψη σας ότι η αρμόδια διαχειριστική αρχή του ευρωπαϊκού προγράμματος βάσει του οποίου γίνεται η χρηματοδότηση των ΚΠΕ, με το υπ αριθ. έγγραφο 603.10/37/13332/25/02/2014 της αναφέρει ότι «…δεν προκύπτει θέμα εκλεξιμότητας δαπανών που αφορούν σε διεξαγωγή 3ήμερων σεμιναρίων για ενήλικες που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες μετακίνησής τους θα επιβαρύνουν τους ίδιους». Σχετικά με την αναφορά σας ότι οι δράσεις δια βίου δεν είναι πολυήμερα σεμινάρια αλλά ημερίδες ή κάποιες απογευματινές συναντήσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος, έρχεται σε αντίθεση τόσο με την Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»Α.Π.7/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» βάση του οποίου συγχρηματοδοτούνται οι δράσεις, όσο και με τις εγκρίσεις πολυήμερων σεμιναρίων και δράσεων που γίνονταν μέχρι πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να ανακληθεί άμεσα η συγκεκριμένη εγκύκλιος, που ήδη έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις δράσεις και στους σκοπούς της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κυρίως αυτών που εδρεύουν σε ακριτικούς και παραμεθόριους Δήμους;

*Ο Κυριάκος Χαρακίδης είναι βουλευτής Δράμας

11 Ιουνίου 2015