30 Ιανουαρίου, 2018

Ανάγκη καθορισμού του πλαισίου άσκησης επαγγέλματος για τους χειροπράκτες

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας

Τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία από την καθυστέρηση στο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του χειροπράκτη, αναδεικνύουν οι βουλευτές Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής, Το Ποτάμι), και Λεωνίδας Γρηγοράκος (Λακωνίας, Δημοκρατική Συμπαράταξη) με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό.

Το επάγγελμα υγείας του χειροπράκτη είναι αναγνωρισμένο και νομοθετημένο σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, αλλά και στις περισσότερες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως στην Ελλάδα παρότι η άσκηση της χειροπρακτικής είναι νόμιμη, δεν υφίσταται νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος, ούτε προστασία του τίτλου των χειροπρακτών.

Αυτό το κενό, επισημαίνουν οι κ.κ. Γ. Μαυρωτάς και Λ. Γρηγοράκος, έχει επιτρέψει να ασκούν το επάγγελμα χειροπράκτες χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένες σπουδές που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου, αποτελώντας έτσι τεράστιο κίνδυνο για τους ανυποψίαστους ασθενείς.

Οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό, πότε εκτιμά ότι θα προχωρήσει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος των χειροπρακτών, που θα ρυθμίσει τα προσόντα και τη διαδικασία για την ορθή άσκηση του, καθώς και με ποιο τρόπο σκοπεύει να προστατεύσει τους ασθενείς που αναζητούν θεραπευτικές λύσεις για τα μυοσκελετικά τους προβλήματα σε «επαγγελματίες» που παρουσιάζονται ως χειροπράκτες και που δεν διαθέτουν υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτιση και εμπειρία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Χειροπρακτών»

Η χειροπρακτική, βάσει του ορισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), αποτελεί «ένα επάγγελμα υγείας που ασχολείται με τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη παθήσεων του νευρο-μυοσκελετικού συστήματος και τις επιπτώσεις αυτών των παθήσεων στη γενικότερη υγεία. Δίνεται έμφαση σε τεχνικές που γίνονται με τα χέρια, συμπεριλαμβανομένων ανατάξεων και σε χειρισμούς αρθρώσεων με ιδιαίτερη επικέντρωση στα υπεξαρθήματα».

Το επάγγελμα υγείας του χειροπράκτη είναι αναγνωρισμένο και νομοθετημένο σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, καθώς και στις περισσότερες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Ελλάδα παρότι η άσκηση της χειροπρακτικής είναι νόμιμη, δεν υφίσταται νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος, ούτε προστασία του τίτλου των χειροπρακτών. Μάλιστα αυτό το κενό έχει επιτρέψει να ασκούν το επάγγελμα χειροπράκτες χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένες σπουδές που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου, αποτελώντας έτσι τεράστιο κίνδυνο για τους ανυποψίαστους ασθενείς.

Η προστασία όμως της δημόσιας υγείας και η άσκηση όλων των σχετικών με την υγεία επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης συγκροτούν τον πυρήνα της αποστολής του Υπουργείου Υγείας.

Σήμερα το διεθνώς αναγνωρισμένο επάγγελμα του χειροπράκτη συνεχίζει να είναι αρρύθμιστο στην χώρα μας, παρά την υπ’ αριθμ. 3073/1992 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιτάσσει στο Κράτος, να ρυθμίσει τους όρους νόμιμης άσκησης του, καθώς και την υπ’ αριθμ. 34/238 Ολομ./6.12.2012 ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) που προτείνει στο Υπουργείο Υγείας όσον αφορά στην άδεια άσκησης του επαγγέλματος του χειροπράκτη, να δίνεται σε εκείνους που έχουν τίτλο σπουδών Ανώτατου Πανεπιστημιακού επιπέδου, αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Ο Σύλλογος Ελλήνων Χειροπρακτών που αποτελεί αναγνωρισμένο σωματείο του κλάδου, έχει υποβάλλει επανειλημμένα στο Υπουργείο Υγείας την τελευταία δεκαετία και ιδίως μετά τη δημοσίευση της γνωμοδότησης του ΚΕ.Σ.Υ. υπομνήματα για τη ρύθμιση του εν λόγω θέματος, με πιο πρόσφατο το με αρ.πρωτ.: 736/27-07-2017, που κατατέθηκε στο γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Μάλιστα από τον Μάιο του 2015 κατόπιν διαβούλευσης του Συλλόγου Ελλήνων Χειροπρακτών με το Υπουργείο Υγείας, είχε συμφωνηθεί και εκπονηθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος χειροπρακτών, το οποίο όμως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 παρέμεινε στα αζήτητα.

Με την αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος, που προέκυψε από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, δεν προχώρησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό η υπογραφή του ως άνω σχεδίου και γενικώς έπαυσε η ενασχόληση με το σημαντικό εν λόγω ζήτημα.

Όλη αυτή η κατάσταση όπως είναι φυσικό, πέραν των κινδύνων που εγκυμονεί για τους ασθενείς, δημιουργεί προβλήματα βιοπορισμού στους χειροπράκτες που κατέχουν νόμιμο αναγνωρισμενο τίτλο σπουδών, σημαντική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και έχουν συμβάλει στη δημόσια υγεία επί σειρά ετών, αλλά και σε νέους επαγγελματίες που δαπάνησαν χρόνο και χρήμα για υψηλού επιπέδου σπουδές και που εισέρχονται πρώτη φορά σε ένα ασαφές και θολό εργασιακό πλαίσιο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πώς αιτιολογείται η καθυστέρηση νομοθετικής ρύθμισης του θέματος όλα αυτά τα χρόνια για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά στη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών;

2) Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο να προστατεύσει τους ασθενείς που αναζητούν θεραπευτικές λύσεις για τα μυοσκελετικά τους προβλήματα σε «επαγγελματίες» που παρουσιάζονται ως χειροπράκτες και που δεν διαθέτουν υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτιση και εμπειρία;

3) Είναι σύμφωνος με την δυσμενή εικόνα που δημιουργεί η μη επίλυση, για τόσο μεγάλο διάστημα, του εν λόγω θέματος, τόσο έναντι των Ελλήνων πολιτών όσο και έναντι των διεθνών ενώσεων και οργανισμών Υγείας και πώς υπολογίζει να εξομαλύνει αυτή την εικόνα;

4) Πότε εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος των χειροπρακτών που θα ρυθμίσει τα προσόντα και τη διαδικασία για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος και θα θέσει τέλος στην αυθαίρετη άσκηση του;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής (ΤO ΠΟΤΑΜΙ)
Λεωνίδας Γρηγοράκος, Λακωνίας (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ)