13 Απριλίου, 2016

Αναγκαία η κατάθεση της σύμβασης του κ. Γκλεν Κιμ στη Βουλή

Αίτηση κατάθεσης εγγράφου (ΑΚΕ) προς το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπέβαλε ο Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, ώστε να ενημερωθεί η εθνική αντιπροσωπεία για τη σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του κ. Γκλεν Κιμ.

Ο Χάρης Θεοχάρης σημειώνει πως το Υπουργείο δεν έχει δώσει απάντηση σε μια πληθώρα ερωτήσεων και ανακοινώσεων σχετικά με τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας του κ. Κιμ με την ελληνική Κυβέρνηση. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, κ. Βαρουφάκης, δήλωσε πρόσφατα, πως επί των ημερών του ο κ. Κιμ εργαζόταν αμισθί, ενώ ο νυν Υπουργός δήλωσε στην αίθουσα της ολομέλειας πως η συνεργασία της Κυβερνήσεως με τον κ. Κιμ γίνεται μέσω σύμβασης με το γραφείου του, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον κομβικό ρόλο των εξειδικευμένων συμβούλων στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές.

Η μη ανταπόκριση του Υπουργείου σε πληθώρα αιτημάτων προκαλεί εύλογα ερωτήματα και η έλλειψη διαφάνειας καθιστά αναγκαία την κατάθεση της σύμβασης του κ. Κιμ στη Βουλή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ΑΚΕ:

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του κ. Γκλεν Κιμ με το Ελληνικό Δημόσιο για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη σύναψη και εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών καθώς και για τη διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος

Με το άρθρο 13 του Ν.4374/2016 τροποποιήθηκαν οι προβλέψεις του άρθρου 3 της ΠΝΠ από 31.07.2015, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4350/2015.

Με αυτό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (Κυ.Σ.Οι.Π.) μπορεί κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης να αναθέτει με συμβάσεις μέχρι 6 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σε εμπειρογνώμονες σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη σύναψη και εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών καθώς και για τη διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος.

Η αύξηση της διάρκειας της σύμβασης στους 6 μήνες, η συμπερίληψη των θεμάτων του δημοσίου χρέους και η πρόβλεψη για δυνατότητα και των υπόλοιπων Υπουργείων (πέρα του Οικονομικών) να συνάπτουν αντίστοιχες συμβάσεις, είναι οι βασικές τροποποιήσεις που έφερε η εν λόγω ρύθμιση και η οποία δείχνει την αύξουσα σημασία του ρόλου των ειδικών αλλοδαπών συμβούλων της Ελληνικής Κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς.

Ήδη με τις ερωτήσεις 631 από 29/10/2015 και 4482 από 17/08/2015, με ανακοινώσεις και σε ομιλίες μου στο Κοινοβούλιο είχα ζητήσει να μας πληροφορήσει συγκεκριμένα η Ελληνική Κυβέρνηση για το ποιοι σύμβουλοι βοηθούν το έργο της διαπραγμάτευσης, τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρουν, τι θέματα καλύπτουν και τι αρμοδιότητες έχουν. Παράλληλα ρωτούσα για το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών ανά εταιρεία και ανά σύμβουλο. Ποτέ δεν έλαβα καμία απάντηση για αυτά τα ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα ο κομβικός ρόλος του κ. Γκλεν Κιμ στις διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς είναι εμφανής. Ο πρώην Υπουργός κ. Βαρουφάκης προ ημερών σε συνέντευξή του δήλωσε πως επί ημερών του ο κ. Κιμ εργαζόταν αμισθί. Ο νυν Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως η συνεργασία της Κυβερνήσεως με τον κ. Κιμ γίνεται μέσω σύμβασης με το γραφείου του, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε και ο ίδιος στο Κοινοβούλιο τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι στις διαπραγματεύσεις.

Επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να κινείται με διαφάνεια σε ζητήματα υψηλού ενδιαφέροντος για την εθνική οικονομία,

Επειδή η μη ανταπόκριση του Υπουργείου σε μια πληθώρα αιτημάτων για ενημέρωση στο εν λόγω θέμα από πολλούς βουλευτές προκαλεί εύλογα ερωτηματικά,

Επειδή η δημοσιοποίηση των συμβάσεων του δημοσίου με ιδιώτες φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν σε αυτό τις υπηρεσίες τους πρέπει να αποτελεί θεμέλιο της ανοικτής διακυβέρνησης

Παρακαλώ όπως καταθέσετε:

1.) Τη σύμβαση που έχει συνάψει το Υπουργείο Οικονομικών με την εταιρεία του κ. Κιμ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διαπραγμάτευση της Ελληνικής Κυβέρνησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως επίσης και τα όποια παραστατικά απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση.

Ο ερωτών Βουλευτής:

Χάρης Θεοχάρης - Β΄Αθηνών