13 Απριλίου, 2016

Διορισμός επιτυχόντων Ειρηνοδικών Δ’ Τάξης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής και Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας, σχετικά με το διορισμό επιτυχόντων ειρηνοδικών Δ’ Τάξης.

Οι ήδη υπηρετούντες Ειρηνοδίκες έχουν φτάσει και ίσως ξεπεράσει τα όρια της επαγγελματικής και φυσικής τους εξάντλησης, λόγω της σημαντικής αύξησης της δικαστηριακής ύλης στα Ειρηνοδικεία. Ταυτόχρονα, ορισμένοι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί για την υποστελέχωση των Ειρηνοδικείων – κάτι που αντίκειται στην υποχρέωση σύστασης και επαρκούς στελέχωσης ειδικού ή ειδικών τμημάτων που θα εκδικάζουν αποκλειστικά υποθέσεις του Ν. 3869/2010. Επισημαίνεται ότι η χώρα μας διαθέτει το πιο αργό δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη και αναγκαία προϋπόθεση για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης αποτελούν η επαρκής χρηματοδότηση και εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνολογικών υποδομών και η ικανοποιητική στελέχωση- όπως έχει ήδη αναγνωρίσει ο ίδιος ο Υπουργός. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης των επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού Ειρηνοδικών, με πιθανή παράταση της ισχύος του πίνακα επιτυχόντων μέχρι εξαντλήσεώς του και άμεση κάλυψη των κενών που ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημιουργούνται. Επίσης, εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργού ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διεξαγωγής του διαγωνισμού, ώστε να διεξάγονται με πλήρη διαφάνεια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Διορισμός επιτυχόντων Ειρηνοδικών Δ’ Τάξης»

Σύμφωνα με το από 29/3/2016 υπόμνημα των 361 εκ των επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ’ Τάξεως, (ΦΕΚ τ. Γ’ 81/09.02.2016), που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 (ΦΕΚ Γ’ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104586/31.12.2014 ΦΕΚ Γ’ 1819 όμοια απόφαση), τα Ειρηνοδικεία τα τελευταία χρόνια, βρίσκονται αντιμέτωπα με εξαιρετικά μεγάλο φόρτο εργασίας. Οι ήδη υπηρετούντες Ειρηνοδίκες έχουν φτάσει – αν όχι ξεπεράσει – τα όρια της επαγγελματικής και φυσικής τους εξάντλησης με δεδομένα αφενός, τη σημαντική αύξηση της δικαστηριακής ύλης στα Ειρηνοδικεία βάσει του ν. 4336/2015 σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων οφειλετών, και αφετέρου, του νωρίτερα ψηφισθέντος ν. 4335/2015, με τον οποίο επήλθαν βασικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που οδήγησαν -μεταξύ άλλων- και στην αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων.

Παράλληλα, είναι εμφανής η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, όπως και η υποστελέχωση των δικαστηρίων σε σχέση με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα ορισμένοι δικηγορικοί σύλλογοι (π.χ. Τρίπολης, Κέρκυρας κ.ά.) έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη προσωπικού και εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων. Ταυτόχρονα δε, η υποχρέωση σύστασης στα ειρηνοδικεία ειδικού ή ειδικών τμημάτων, τα οποία θα εκδικάζουν αποκλειστικά υποθέσεις του ν. 3869/2010 και θα είναι στελεχωμένα με επαρκή αριθμό πεπειραμένων δικαστών και η υποχρέωση ενίσχυσής του ή των σχετικών τμημάτων, με αύξηση του αριθμού των υπηρετούντων σ' αυτά ειρηνοδικών, προβλέπεται από το ν. 4336/2015.

Είναι σαφές, ότι αναγκαία προϋπόθεση της επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης αποτελεί, πέραν της επαρκούς χρηματοδοτήσεως και της εξασφαλίσεως των αναγκαίων τεχνολογικών υποδομών, η ικανοποιητική στελέχωσή της σε όλα τα επίπεδα. Αρκεί απλώς να αναφερθεί ότι, σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η χώρα μας διαθέτει το πιο αργό δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη (για την εκδίκαση εμπορικών υποθέσεων α’ βαθμού) και το τέταρτο πιο αργό στον κόσμο μετά τη Γουινέα - Μπισάου, το Σουρινάμ και το Αφγανιστάν. Μάλιστα, η χώρα μας κατατάσσεται στις πέντε χώρες των 28 της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης μετά τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Σλοβακία. Άλλωστε, «δικαιοσύνη που καθυστερεί είναι δικαιοσύνη που δεν δίνεται».

O Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλος στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησε : «Σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για το διορισμό επιπλέον Ειρηνοδικών, καθώς αναγνωρίζεται ότι πράγματι κατά το τελευταίο διάστημα η δικαστηριακή ύλη των Ειρηνοδικείων έχει αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο».

Το Ποτάμι είναι υπέρ της εύρυθμης, ορθής και ταχείας λειτουργίας της Δικαιοσύνης με σαφείς όρους και κριτήρια για την εξέταση και βαθμολόγηση των υποψηφίων Ειρηνοδικών στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που όμως, όπως είχαν επισημάνει σε ερώτησή τους από τις 3/3/2015 οι βουλευτές του Ποταμιού κ. Χριστίνα Ταχιάου και κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, δεν πληρούσε επαρκώς ο εν λόγω διαγωνισμός.

Δεδομένου όμως, αφενός ότι διεξήχθη ο διαγωνισμός με την ισχύ του πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών Δ’ Τάξης του διαγωνισμού λήγει στις 31/12/2016 με βάση το αρ. 77Α παρ.3 του ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) δηλ. περίπου σε οκτώ μήνες από τώρα και αφετέρου ότι η διαδικασία διορισμού των 194 διοριστέων Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία της χώρας είναι εξαιρετικά αργή και ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποιος είναι ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης σχετικά με την τοποθέτηση των επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού με δεδομένο ότι υφίσταται και υποχρέωση βάσει του ν. 4336/2015 που η ίδια Κυβέρνηση ψήφισε, για αύξηση του αριθμού των Ειρηνοδικών;

2) Ποιος είναι ο αριθμός των επιπλέον κενών οργανικών θέσεων στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της χώρας κατά την παρούσα χρονική περίοδο; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την άμεση κάλυψη των κενών τους, ώστε να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης;

3) Θα παραταθεί η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων μέχρι εξαντλήσεώς του (και μετά τη λήξη ισχύος του), όπως συνέβη και στο παρελθόν;

4) Είναι στις προθέσεις του Υπουργού ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διεξαγωγής του διαγωνισμού για τους Ειρηνοδίκες, ώστε οι εξετάσεις των Ειρηνοδικών από εδώ και στο εξής να διεξάγονται με πλήρη διαφάνεια;

5) Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ικανοποίησης όλων των παραπάνω αιτημάτων; Δεσμεύεται ο κ. Υπουργός για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με δεδομένο ότι ήδη έχει σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας

Σχετικά