16 Νοεμβρίου, 2016

Αναγκαία η διατήρηση των συμβασιούχων του πρώην ΠΕΓΕΑΛ

Το Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΠΕΓΕΑΛ) με έδρα την Λάρισα, αποτελεί ένα από τα εγκυρότερα εδαφολογικά εργαστήρια της χώρας και είναι η δομή στην οποία βασίζονται οι αγρότες, για να προβούν σε εδαφολογικές αναλύσεις των χωραφιών τους, καθώς και σε αναλύσεις σε φυτικούς ιστούς και στα νερά άρδευσης. Οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι στο τμήμα της Λάρισας, αλλά και στα αντίστοιχα Τμήματα σε Μακεδονία και Αττική, αποτελούν ζωτικό κομμάτι της ομάδας του εργαστηρίου, χωρίς τους οποίους θα υπολειτουργεί, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στο ρόλο του.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί βάσει του προγράμματος μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης. Ενώ όμως το παλιό πρόγραμμα έχει λήξει και δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης, το νέο ΠΑΑ 2014-2020 δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί και έτσι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την οριστική λύση των συμβάσεων τους στο τέλος του έτους. Το Ταμείο Κτηνοτροφίας και Γεωργίας που είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και μισθοδοσία των συγκεκριμένων υπαλλήλων, εμφάνιζε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 πλεόνασμα 5.094.000€, που αν ισχύσει και για το 2017 θα μπορεί να καλύψει την μισθοδοσία του προσωπικού έως ότου υπαχθούν σε κάποια Δράση του νέου ΠΑΑ 2014-2020. Ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά πότε θα ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο πρόγραμμα Π.Α.Α. 2014-2020 ώστε να ενταχθούν σε αυτό οι προσλήψεις των συμβασιούχων του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Αναγκαία η διατήρηση των συμβασιούχων υπαλλήλων του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας»

Το Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας αποτελεί ένα από τα εγκυρότερα εδαφολογικά εργαστήρια της χώρας και είναι η δομή στην οποία βασίζονται οι αγρότες για να προβούν τόσο σε εδαφολογικές αναλύσεις των χωραφιών τους όσο και σε αναλύσεις σε φυτικούς ιστούς και στα νερά άρδευσης. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τμήμα, αλλά και στα αντίστοιχα Τμήματα σε Μακεδονία και Αττική -21 συνολικά άτομα -, αποτελούν ζωτικό κομμάτι της ομάδας του εργαστηρίου.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί σταδιακά από το 2003 και έπειτα με σκοπό την υλοποίηση των εργαστηριακών ελέγχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης. Ενώ όμως το παλιό πρόγραμμα λήγει στο τέλος του έτους και δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων βάσει αυτού, το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί και έτσι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την λύση των συμβάσεών τους, καθώς το Υπουργείο δεν έχει μεριμνήσει ώστε να προκηρυχθεί έγκαιρα κάποια Δράση στην οποία θα μπορούσε να βασιστεί η επαναπρόσληψη των συγκεκριμένων εργαζομένων. Πρόσφατα, ο Υπουργός δήλωσε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής ερώτησης «θα προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα περισσότερα, γιατί πρέπει στη σχετική απόφαση που θα πάρουμε να έχουμε δημιουργήσει τις δικλίδες αυτές που να οδηγούν, ουσιαστικά, στην ανάληψη των συγκεκριμένων εργασιών από αυτούς τους ανθρώπους». Άφησε, λοιπόν, ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσληψής τους χωρίς όμως να δεσμεύεται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η κάλυψη της μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού γινόταν από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και ο προϋπολογισμός για το έτος 2016 προέβλεπε πλεόνασμα 5.094.000 ευρώ (ΑΔΑ:7ΠΕΘ4653ΠΓ-0ΕΑ), είναι προφανές ότι εάν αυτό το ποσό ισχύσει και για το 2017, θα μπορούσε να καλυφθεί η μισθοδοσία του προσωπικού μέσω αυτού του πλεονάσματος χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Επειδή τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων επιτελούν σημαντικό έργο ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του ανωτέρω Τμήματος;

2. Πότε θα ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο πρόγραμμα Π.Α.Α. 2014-2020; Θα ενταχθούν σε αυτό οι προσλήψεις των συμβασιούχων του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ