24 Μαρτίου, 2016

Ακόμα περιμένουμε την κοινή Υπουργική Απόφαση για τους ανασφάλιστους

Με εισοδηματικά κριτήρια η περίθαλψή τους με εγκύκλιο της κ. Φωτίου.

Πέρασε ήδη ένας μήνας από την ψήφιση του Παράλληλου Προγράμματος (ν. 4368/2016) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δεν έχει εκδοθεί. Στα νοσοκομεία επικρατεί το απόλυτο αλαλούμ. Κάθε ένα λειτουργεί κατά το δοκούν. Σε κάποια οι ανασφάλιστοι νοσηλεύονται, δίχως να χρεώνονται, προσκομίζοντας μόνο τον αριθμό ΑΜΚΑ, σε πολλά όμως τους ζητείται να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Χρέους. Ενώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν κάνει απολύτως τίποτα, για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ανασφάλιστων ασθενών από τις δημόσιες δομές υγείας, έως ότου –και εάν- εκδοθεί η ΚΥΑ, την ίδια στιγμή διοργανώνονται εκδηλώσεις ανά την επικράτεια με τη συμμετοχή βουλευτών, για να διαφημίσουν το «αριστερό πρόσωπο» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ..

Στην πράξη αποδεικνύεται, ότι η δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων δεν ήταν παρά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα της συγκυβέρνησης. Με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 11-03-2016 η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θ. Φωτίου, γνωστοποιεί στους δήμους ότι θα πρέπει να συνεχίσουν την χορήγηση βιβλιαρίου πρόνοιας, έως ότου εκδοθεί η ΚΥΑ. Με άλλα λόγια, παραπέμπει στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή την περίθαλψη με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Προς τι η ψήφιση νόμων, εάν δεν εφαρμόζονται; Το αντεπιχείρημα της έλλειψης χρόνου καταρρίπτεται, αφού από το Μάιο του 2015 επί Υπουργίας κ. Κουρουμπλή είχε δοθεί σε διαβούλευση ΚΥΑ για τους ανασφάλιστους. Πρόκειται για τον απόλυτο εμπαιγμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Όμως, η υγεία δεν είναι χώρος προνομιακός για άσκηση μικροπολιτικής. Το Ποτάμι ζητά απάντηση στο βασικό ερώτημα: θα εκδοθεί τελικά η ΚΥΑ – και πότε- ή θα ισχύσει οριστικά το προηγούμενο καθεστώς στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ακόμα δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με εισοδηματικά κριτήρια η περίθαλψή τους»

Στις 21-02-2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Στην παρ. 1 του άρθρου 33 ορίζεται ότι «Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης…». Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.». Ενώ παρήλθε ένας μήνας, η ΚΥΑ δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 11-03-2016 η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θ. Φωτίου, με θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων», γνωστοποιεί στους δήμους ότι θα πρέπει να συνεχίσουν την χορήγηση βιβλιαρίου πρόνοιας, έως ότου εκδοθεί η προβλεπόμενη από το ν. 4386/2016, γνωστό ως «παράλληλο πρόγραμμα», ΚΥΑ. Το ΦΕΚ (1747, τ. Β’) στο οποίο παραπέμπει η εγκύκλιος αναφέρεται στην ΚΥΑ που είχε υπογραφεί το 2006 και αφορά την έκδοση βιβλιαρίων απορίας και καθορίζει και εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ανασφάλιστοι, που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν εισόδημα αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Όπως σημειώνεται στην ΚΥΑ «Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο». Με άλλα λόγια, ενώ η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. διαφημίζει το «αριστερό της πρόσωπο», διοργανώνοντας μάλιστα εκδηλώσεις ανά την επικράτεια με τη συμμετοχή βουλευτών, τελικά παραπέμπει στο προηγούμενο καθεστώς μέχρι νεωτέρας. Δηλαδή, την περίθαλψη με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, στα νοσοκομεία της χώρας επικρατεί το απόλυτο αλαλούμ. Κάθε νοσοκομείο λειτουργεί κατά το δοκούν. Σε κάποια οι ανασφάλιστοι νοσηλεύονται δίχως να χρεώνονται προσκομίζοντας μόνο τον αριθμό ΑΜΚΑ, σε πολλά όμως τους ζητείται να υπογράψουν μια Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Χρέους, σύμφωνα με την οποία «Δηλώνω προς το Νοσοκομείο … ότι, εντός 10 ημερών, θα προσκομίσω το ασφαλιστικό μου βιβλιάριο ή κάποιο δικαιολογητικό απαλλαγής από νοσοκομειακές δαπάνες ή διαφορετικά αναλαμβάνω ο ίδιος τη δαπάνη των … ευρώ που προκύπτει από τη νοσηλεία μου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, τα οφειλόμενα ποσά θα βεβαιωθούν στο Δημόσιο Ταμείο της περιφέρειάς μου και θα εισπραχθούν σύμφωνα με το νόμο περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

Πρόκειται για τον απόλυτο εμπαιγμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Δυστυχώς, πολύ νωρίς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι του υπογράφοντος. Στη διάρκεια της συζήτησης του «Παράλληλου Προγράμματος» είχε εκφράσει σοβαρότατες επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι «Επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται με το περίφημο «παράλληλο πρόγραμμα». Είναι το πιο ψευδεπίγραφο νομοσχέδιο. Δεν έχει κανένα άρθρο το οποίο να έχει άμεση εφαρμογή. Ούτε καν η περίφημη ρύθμιση των ανασφαλίστων είναι έτοιμη ούτε θα ισχύσει σύντομα. Η διάταξη που φέρνετε δεν έχει κριτήρια και δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κριτήρια, γι’ αυτό, αφού θα κάνετε την προπαγάνδα περί κάλυψης των πάντων, όταν και αν φέρετε τις υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες προβλέπονται για να λειτουργήσει, και κριτήρια θα υπάρχουν και περιορισμοί. Τι θα κάνετε στην ουσία; Καμία μεγάλη μεταρρύθμιση, καμία μεγάλη αλλαγή. Βελτίωση ενδεχομένως -και θα είναι ευπρόσδεκτη- του υφιστάμενου προνοιακού συστήματος, το οποίο έτσι κι αλλιώς καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος των δυόμισι εκατομμυρίων ανασφάλιστων, οι οποίοι ακούμε ότι θα καλυφθούν με εκατό μόλις εκατομμύρια. Αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ευκολία στον υπολογισμό του κόστους, γιατί δεν το λέτε και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να έχουμε μια έκθεση η οποία προβλέπει το κόστος αναλυτικά; Υπάρχει λύση. Είναι η βελτίωση του προνοιακού συστήματος, που ήδη καλύπτει ένα μέρος των ανασφάλιστων, το οποίο έχει κριτήρια. Να τα αλλάξουμε, να τα κάνουμε πιο εύκολα, ηλεκτρονικά, πιο γρήγορα, να μεγαλώσουμε τα όρια μέσα στα όρια στα οποία καλύπτονται οι ασφαλισμένοι, αλλά να έχει φίλτρα και ασφάλειες».

Επειδή σε μια ευνομούμενη πολιτεία οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται,

Επειδή η υγεία δεν είναι χώρος προνομιακός για άσκηση μικροπολιτικής,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θα εκδοθεί τελικά η ΚΥΑ, όπως προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, ή θα ισχύσει οριστικά το προηγούμενο καθεστώς στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων; Εάν ναι, πότε θα εκδοθεί;

2) Που οφείλεται η καθυστέρηση έκδοσής της, δεδομένου ότι υπήρχε χρόνος προετοιμασίας (Από το Μάιο του 2015 επί Υπουργίας κ. Κουρουμπλή είχε δοθεί σε διαβούλευση ΚΥΑ και, επιπλέον, το Παράλληλο Πρόγραμμα αποσύρθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και επανακατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2016);

3) Γνωρίζετε τον αριθμό των ανασφάλιστων ασθενών που έχουν απευθυνθεί από την έκδοση του ν. 4368/2016 στις δημόσιες δομές υγείας, ζητώντας να υπαχθούν στο ρυθμιστικό καθεστώς του άρθρου 33 του ως άνω νόμου;

4) Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να διασφαλίσετε την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ανασφάλιστων ασθενών από τις δημόσιες δομές υγείας, έως ότου εκδοθεί η ΚΥΑ;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχετικά