29 Μαΐου, 2015

ΑΕΙ εκκολαπτήρια κομματικών στρατών και όχι τεχνολογικών καινοτομιών;

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μπαλτά κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής).

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μπαλτά κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής).

Μετά τα πισωγυρίσματα που έχει επιφέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Παιδεία σε τέσσερις μόλις μήνες, πιστεύαμε ότι τίποτε πια δε μπορούσε να μας προκαλέσει έκπληξη. Και όμως πέσαμε έξω! Καθώς με μια λακωνική ανακοίνωση-απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, πληροφορηθήκαμε ότι ακυρώνεται ο πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας».

Η αιτιολογία; Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «έχουν πλέον εκλείψει οι υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης του έργου». Προφανώς δημιουργούνται πολλά εύλογα ερωτήματα και απορίες για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Άραγε το έργο δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, ή μήπως του Υπουργείου Παιδείας ή μήπως και των δύο; Σύμφωνα με την πρόσκληση το συγκεκριμένο έργο είχε ως στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ΑΕΙ και όχι τις «ιδεοληπτικές ανάγκες» ορισμένων μελών της κυβέρνησης. Δηλαδή δε μας ενδιαφέρει η διασύνδεση των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας, οι καλές πρακτικές και οι διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες; Μήπως κάποιοι θεωρούν ότι η έρευνα είναι μόνο για την έρευνα και δεν πρέπει να διερευνάται η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με σκοπό την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έντασης γνώσης, καινοτομίας και τεχνολογίας; Εκτός βέβαια και αν συμβαίνει κάτι άλλο για το οποίο και πάλι δεν έχουμε ενημέρωση.

Το Ποτάμι πιστεύει στη διασύνδεση των ΑΕΙ της χώρας με την παραγωγή όπως επίσης και στην ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, προς όφελος των ερευνητών, των ΑΕΙ αλλά και της ίδιας της χώρας προκειμένου να αναστραφεί το ρεύμα μετανάστευσης των Ελλήνων επιστημόνων.

Δυστυχώς, όμως, κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούν τα ΑΕΙ μόνο ως εκκολαπτήρια κομματικών στρατών κι όχι ως εκκολαπτήρια νέων ιδεών και τεχνολογικών καινοτομιών που μπορούν να αξιοποιηθούν και να αναπτερώσουν την αποστεωμένη ελληνική οικονομία. Προτιμούν τον εγκλωβισμό και την απομόνωση σε σχέση με την εξωστρέφεια και τη δικτύωση. Και εδώ είναι η υποκρισία ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα νοιάζονται και θα «κλαίνε όψιμα» για τους χιλιάδες επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό…

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον α) Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
β) Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ακύρωση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Στις 26 Μαΐου 2015, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μέσω της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» και του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 8469/26.05.2015 απόφαση ακύρωσης της με αρ. πρωτ. 26276/18.12.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας».

Η συγκεκριμένη πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αντικείμενό της είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός των δυνατοτήτων εξωστρέφειας των ΑΕΙ της χώρας και της σύνδεσής τους με την παραγωγή και την αγορά, όπως άλλωστε αναφέρεται και στους θεματικούς στόχους του Κανονισμού του ΕΚΤ περί «της ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης μεταπτυχιακών σπουδών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δικτύωσης και της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων».

Ειδικότερα το προκηρυχθέν έργο περιελάμβανε:

 • τη διερεύνηση των τρόπων δικτύωσης της διασύνδεσης των ΑΕΙ και της δημιουργίας συνεργασιών και πιθανών εταιρικών σχέσεων (κερδοσκοπικής ή μη κερδοσκοπικής μορφής) με επιχειρήσεις και ΑΕΙ άλλων χωρών
 • τη μελέτη καλών πρακτικών από ΑΕΙ του εξωτερικού
 • την παρουσίαση και διάδοση των ελληνικών ΑΕΙ σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού
 • την κατάρτιση ερευνητών σε θέματα και τρόπους αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους με σκοπό την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ύπαρξη εσόδων στα ΑΕΙ.
 • την προώθηση και ανάπτυξη συνεργειών με δομές των ΑΕΙ όπως οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.
 • Μετά από 4 και πλέον μήνες από την λήξη της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του εν λόγω Έργου και δίχως να υπάρχει σχετική πληροφόρηση για την πορεία του, η ιδιαίτερα λακωνική και αρκούντως ασαφής ανακοίνωση-απόφαση του Υπουργείου περί ακύρωσης, διότι «έχουν πλέον εκλείψει οι υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης του έργου», προκαλεί εύλογες απορίες.

  Το Ποτάμι πιστεύει στη διασύνδεση των ΑΕΙ της χώρας με την παραγωγή και στην ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Έτσι μόνο μπορεί να αναστραφεί το ρεύμα μετανάστευσης Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια μορφή επιδημίας με σημαντικές συνέπειες για τη χώρα μας.

  Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1) Υπήρξαν προσφορές και υποβολές προτάσεων στην εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος;

  2) Για ποιο λόγο αποφασίσθηκε να ακυρωθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος του έργου και ποιες είναι αυτές οι «υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης του έργου» οι οποίες πλέον έχουν εκλείψει;

  3) Δεδομένου ότι η λήξη προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31/12/2015, η καθυστερημένη απόφαση ακύρωσης της πρόσκλησης ενδέχεται να οδηγήσει και σε απένταξη της οριζόντιας πράξης με κωδικό MIS 494796;

  4) Αποτελεί τελικά επιλογή της Κυβέρνησης η διασύνδεση των ΑΕΙ της χώρας με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας; Πιστεύετε ότι η έρευνα είναι μόνο για την έρευνα και δεν πρέπει να διερευνάται η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με σκοπό την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έντασης γνώσης, καινοτομίας και τεχνολογίας προς όφελος των ίδιων των ερευνητών, των ΑΕΙ και του κοινωνικού συνόλου;

  5) Στις προγραμματικές δηλώσεις του ο πρωθυπουργός είχε πει μάλιστα: «Η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη προσπάθεια για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι πόροι που δαπανώνται σε αυτήν την κατεύθυνση δεν αποτελούν δαπάνες, αλλά μακροχρόνια επένδυση» Η συγκεκριμένη απόφαση που λάβατε θεωρείτε ότι κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση;

  Ο ερωτών Βουλευτής
  Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

  29 Μαΐου 2015