16 Μαρτίου, 2017

Αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών

Στις ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αναφέρθηκαν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών αντίστοιχα οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β' Αθήνας), Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθήνας).

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση το 2017 γίνεται σαφές πως η παρατεταμένη κρίση έχει επίπτωση στην ελληνική αγορά εργασίας. Τα στοιχεία της έκθεσης παρουσιάζουν το 51,6% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα να λαμβάνει καθαρό μισθό κάτω από 800 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον δημόσιο τομέα να ανέρχεται στο 11%.

Ρωτούν, λοιπόν, οι βουλευτές πώς θα μειωθεί η ανισότητα που παρατηρείται και πώς θα μειωθεί το ποσοστό φτώχειας των μισθωτών εργαζομένων. Τέλος, δεδομένου ότι η αναλογία φόρου εισοδήματος και πλούτου ως προς το ακαθάριστο εισόδημα του 20% των πιο φτωχών νοικοκυριών ήταν υψηλότερη σε σχέση με το 20% των πλουσιοτέρων, οι βουλευτές ρωτούν τι μέτρα θα ληφθούν σχετικά με την άμεση φορολόγηση των ελληνικών νοικοκυριών, που επιβαρύνονται δυσανάλογα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: 1. τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Από την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση το 2017 γίνεται σαφές πως η παρατεταμένη κρίση έχει επίπτωση στην ελληνική αγορά εργασίας, ενώ παρατηρείται και υψηλή αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, το χάσμα σε μισθούς μεταξύ των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αντιστοίχως φαίνεται να μεγαλώνει. Τα στοιχεία της έκθεσης παρουσιάζουν το 51,6% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα να λαμβάνει καθαρό μισθό κάτω από 800 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον δημόσιο τομέα να ανέρχεται στο 11%.

Συγκεκριμένα, το 51,6% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, που αμείβεται με ποσό μικρότερο των 800 ευρώ, χωρίζεται ως εξής:

 • το 15,2% λαμβάνει μέχρι 499 ευρώ,
 • το 23,6% λαμβάνει μεταξύ 500-699 ευρώ και
 • το 12,8% μεταξύ 700-800 ευρώ
 • Αντίστοιχα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα το ποσοστό του 11% χωρίζεται ως εξής:

 • το 3,1% λαμβάνει έως 499 ευρώ,
 • το 3,5% λαμβάνει μεταξύ 500-699 ευρώ και
 • το 4,4% μεταξύ 700-799 ευρώ
 • Οι μισθολογικές ανισότητες παρατηρούνται και σε υψηλότερους μισθούς. Αναλυτικότερα, στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει μόλις το 17,3% μισθό μεταξύ 800-999 ευρώ , ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ανέρχεται σε 23,6%. Το 17,8% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει άνω των 1.000 ευρώ καθαρά, έναντι ποσοστού 54,4% στον ευρύτερο δημόσιο. Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης αποτελεί και το ποσοστό ανεργίας, το οποίο εκτινάσσεται σε 29,6%. Η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να κινείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, ενώ η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών βρίσκεται στο 44,2% και στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών στο 33,2%.

  Όπως είναι λογικό, η παρατεταμένη κατάσταση αδυναμίας της οικονομίας έχει και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως εκφράζονται από τους σχετικούς δείκτες φτώχειας και ανισότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στους ανέργους, το οποίο αυξήθηκε την περίοδο 2010-2015 κατά 14,3%.

  Δεδομένου ότι:

 • Η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων καθίσταται απολύτως αναποτελεσματική,
 • Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν αύξηση της φτώχειας και των ανισοτήτων σε βάρος των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων,
 • Το ποσοστό φτώχειας στους μισθωτούς εργαζομένους βρίσκεται κοντά στο 18% με αυξητικές τάσεις,
 • Πλήττεται μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς οι κοινωνικές αντιθέσεις δεν εμφανίζουν μόνο οριζόντιο, αλλά και κάθετο χαρακτήρα,
 • Η αναλογία φόρου εισοδήματος και πλούτου ως προς το ακαθάριστο εισόδημα του 20% των πιο φτωχών νοικοκυριών ήταν υψηλότερη σε σχέση με το 20% των πλουσιοτέρων,
 • Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Πώς θα μειώσετε την ανισότητα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ζημιωθεί περισσότερο τα χαμηλότερα τμήματα της εισοδηματικής κατανομής;

  2. Τι σκοπεύετε να κάνετε με την άμεση φορολόγηση των ελληνικών νοικοκυριών, που επιβαρύνονται δυσανάλογα;

  3. Με ποιον τρόπο θα μειώσετε το ποσοστό φτώχειας των μισθωτών εργαζομένων;

  Οι ερωτώντες βουλευτές
  Γιώργος Αμυράς – Β' Αθήνας
  Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
  Γρηγόρης Ψαριανός – Β' Αθήνας