Συνέδριο Ποτάμι

Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Αναστάσης Περράκης
Νίκος Δήμου
Το Ποτάμι
Ηλίας Τασόπουλος
Γιάννα Παναγοπούλου
Μίλτος Κύρκος
Το Ποτάμι
Σύνεδρος