Πολυτεχνείο

Γιώργος Μαυρωτάς
Κώστας Μπαργιώτας
Το Ποτάμι
Κώστας Μπαργιώτας
Σπύρος Δανέλλης
Ανδρέας Αθανασάκης
Σώτη Τριανταφύλλου
Το Ποτάμι
Μαρία Δαμανάκη
Τοπική Ομάδα Ιωαννίνων