Πολυτεχνείο

Σταύρος Θεοδωράκης
Λίνα Παπαδάκη
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Τομέας Παιδείας
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Μαυρωτάς
Κώστας Μπαργιώτας
Το Ποτάμι
Κώστας Μπαργιώτας