Υπουργείο Υγείας

Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Αμυράς
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Σπύρος Δανέλλης
Κώστας Μπαργιώτας
Κώστας Μπαργιώτας
Γρηγόρης Ψαριανός