Υπουργείο Υγείας

Τομέας Υγείας
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Αμυράς
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Σπύρος Δανέλλης