Υπουργείο Υγείας

Γιώργος Αμυράς
Γιώργος Μαυρωτάς
Τομέας Υγείας
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Αμυράς
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Αμυράς