Εθνική Άμυνα

Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Αμυράς
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Θόδωρος Τσίκας
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Γιώργος Αμυράς