Δικαιοσύνη

Βασίλης Μαρκής
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας
Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Χριστίνα Ταχιάου
Γιάννα Παναγοπούλου
Σταύρος Θεοδωράκης
Βασίλης Μαρκής
Μίλτος Κύρκος
Ποτάμι