3ο Συνέδριο

Ποτάμι
Γιώργος Γκαρής
Καλεσμένος 3ου Συνεδρίου
Ολυμπία Αναστασοπούλου
Ποτάμι
Μίλτος Κύρκος
Βασίλης Μαρκής
Αναστάσης Περράκης
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Σύνεδρος