20 Σεπτεμβρίου, 2014

Βιώσιμες πόλεις

Τομέας Μεταφορών – Κυκλοφοριακό. ΝΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα στο κυκλοφοριακό των πόλεων υπάρχει ένας φαύλος κύκλος όπου το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των ΜΜΜ οδηγεί στην αυξημένη χρήση ΙΧ, η οποία οδηγεί σε συσσώρευση πολλών αυτοκινήτων στο κέντρο των πόλεων τα οποία σταθμεύουν νόμιμα αλλά και παράνομα και μάλιστα σε θέσεις που εμποδίζουν τη διέλευση κυρίως των μεγάλων οχημάτων, δημιουργώντας μποτιλιαρίσματα που με τη σειρά τους χειροτερεύουν την εξυπηρέτηση από τα ΜΜΜ κ.ο.κ. με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Φαίνεται ότι η λύση για το κυκλοφοριακό των πόλεων είναι πολιτική. Βασίζεται στην υιοθέτηση και κυρίως στην τήρηση μιας πολιτικής στάθμευσης η οποία θα καταργήσει την παράνομη στάθμευση με αποτελεσματικά συστήματα αυτοαστυνόμευσης (διαμόρφωση κρασπέδων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, κλπ), θα μοιράσει τις διαθέσιμες νόμιμες θέσεις στάθμευσης εν μέρει στους κατοίκους και εν μέρει στους επισκέπτες του κέντρου με ένα σωστά αστυνομευόμενο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, προσφέροντας στους απασχολούμενους επί οκτάωρο στο κέντρο, για τους οποίους η καταβολή 8-10ευρώ ανά ημέρα θα είναι δυσβάστακτη δαπάνη, την εναλλακτική λύση της στάθμευσης εκτός κέντρου και της μεταφοράς τους στο κέντρο με συχνότατα δρομολόγια μικρολεωφορείων (park and ride).

Κλειδί για την επιτυχία αυτής της πρότασης είναι η δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, προτείνουμε την δημιουργία εταιρειών Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα με εταίρους τους Τοπικούς Δήμους και ιδιωτικές εταιρείας που θα αναλάβουν την αστυνόμευση της στάθμευσης. Παράλληλα ο κάθε Δήμος συμπράττει με την τοπική εταιρεία Αστικής Συγκοινωνίας για τη σύνδεση περιφερειακών χώρων στάθμευσης με το κέντρο. Έτσι με λιγότερα αυτοκίνητα στο κέντρο και καλύτερη συγκοινωνία θα καταλήξουμε σε «Βιώσιμες Πόλεις».

διαβάστε επίσης