12 Σεπτεμβρίου, 2015

Τώρα Ποτάμι: Σπύρος Πέγκας

Ο αντιδήμαρχος του Μπουτάρη, που χτίζει γέφυρες συνεργασίας με την Ανατολή, υπογραμμίζει την ανάγκη για αυτάρκη και αυτοτελή τοπική Αυτοδιοίκηση και ανεξάρτητους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου σε δήμους και περιφέρειες, για την πάταξη της διαφθοράς.