13 Σεπτεμβρίου, 2015

Εμείς μπορούμε: Δημήτρης Δήμος

Ποτάμι

Ο εκσυγχρονιστής της κτηνοτροφίας μιλά για την ανάγκη αξιοποίησης των πλούσιων ελληνικών βοσκοτόπων, για να αποφευχθεί η εξάρτηση από φάρμακα και εισαγόμενες ζωοτροφές.