12 Σεπτεμβρίου, 2015

Tώρα Ποτάμι: Μάνος Ματσαγγάνης

Ο ρεφορμιστής οικονομολόγος της Αριστεράς θέτει ως στόχο την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της στροφής σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.