12 Σεπτεμβρίου, 2015

Τώρα Ποτάμι: Δημήτρης Κοντοπίδης

Ποτάμι

Ο υπερασπιστής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις μιλά για την ανάγκη αναγνώρισης των δικαιωμάτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.