12 Μαΐου, 2015

Το Ποτάμι κατέθεσε προσθήκες στο Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση»

Το Ποτάμι, με δεδομένη και εκπεφρασμένη την αντίθεσή του στο καταστροφικό για την Παιδεία Νομοσχέδιο της κυβέρνησης «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση», υπέβαλλε στοχευμένες προσθήκες προκειμένου να διορθώσει αστοχίες και να περιορίσει κατά το δυνατόν τις αρνητικές του συνέπειες.

Το Ποτάμι, με δεδομένη και εκπεφρασμένη την αντίθεσή του στο καταστροφικό για την Παιδεία Νομοσχέδιο της κυβέρνησης «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση», υπέβαλλε στοχευμένες προσθήκες προκειμένου να διορθώσει αστοχίες και να περιορίσει κατά το δυνατόν τις αρνητικές του συνέπειες.

Οι προσθήκες- βελτιώσεις αφορούν τα εξής σημεία:

  • Εξορθολογισμός, αντιμετώπιση στρεβλώσεων και παροχή πραγματικών ελευθεριών στους αποφοίτους Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων μετακίνησης των μαθητών που φοιτούν σε Πρότυπα Πειραματικά σχολεία με βάση εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να αρθεί η «τιμωρητική» διάταξη του νομοσχεδίου η οποία αποκλείει παιδιά οικογενειών χαμηλότερου εισοδήματος.
  • Διατήρηση του υψηλού επιπέδου κριτηρίων επιλογής των διευθυντών των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων δεδομένου του εξειδικευμένου ρόλου των σχολείων αυτών. Συμπερίληψη ως πρόσθετες προϋποθέσεις την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού ή δεύτερου πτυχίου σπουδών.
  • Οι φοιτητές που έχουν απωλέσει τη φοιτητική τους ιδιότητα έχουν τη δυνατότητα να επανεγγραφούν υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας
  • Σχετική αίτηση στη γραμματεία της Σχολής/Τμήματός τους.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προσθήκες-βελτιώσεις συνιστούν μέρος των έντονων και συνεχών προσπαθειών τις οποίες καταβάλλει το Ποτάμι και οι βουλευτές του προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους επερχόμενους Αρμαγεδωνόμους στην Παιδεία.

12 Μαΐου 2015

Σχετικά