20 Μαρτίου, 2018

Το Υπουργείο Τουρισμού "καταλύει" επί της ουσίας τον ΕΟΤ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης Σπύρου Λυκούδη

Δείτε το βίντεο της συζήτησης εδώ:

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

Προς την Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: «Το Υπουργείο Τουρισμού "καταλύει" επί της ουσίας τον ΕΟΤ»

Η υπουργός Τουρισμού, με το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου, που προώθησε (ΠΔ 127/2017 ΦΕΚ 157 Α) , χωρίς διαβούλευση, επενδύει στην υπερδιόγκωση του υπουργείου, εις βάρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) αλλά τελικά και των Περιφερειών της Χώρας.

Ο ρόλος του υπουργείου Τουρισμού από την σύστασή του, είναι επιτελικός με κύρια αρμοδιότητα την προετοιμασία σχεδίων νόμου και την λήψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τους συλλογικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Τουρισμού. Λόγω του ιδιαζόντως ασαφούς αντικειμένου του, πολλές φορές, το υπουργείο «δανείσθηκε» αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ οικειοποιώντας ταυτόχρονα τις δράσεις του Οργανισμού. Καμία όμως από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες δεν τόλμησε ανοικτά να διεκδικήσει την βασική αποστολή του ΕΟΤ, την προώθηση και προβολή της Χώρας και του Ελληνικού Τουρισμού.

Η σημερινή ηγεσία επιδεικνύει μία εμμονή προκειμένου να σκήσει η ίδια την αρμοδιότητα του μάρκετινγκ της χώρας, αντί να βρίσκει λύσεις για καίρια προβλήματα που ταλανίζουν τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και να προωθεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Με το νέο Οργανόγραμμα, το Υπουργείο αναλαμβάνει και τον στρατηγικό σχεδιασμό του μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού, σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου το μάρκετινγκ ανατίθεται σε Οργανισμούς.

Ο ΕΟΤ από την ίδρυσή του, σχεδιάσθηκε για να λειτουργεί, ως ένα ευέλικτο και ισχυρό Ν.Π.Δ.Δ σύμφωνα με τις τάσεις και τους ρυθμούς της διεθνούς τουριστικής αγοράς, ενώ ασκούσε και ασκεί με επιτυχία τουριστική διπλωματία μέσω της υλοποίησης πολυεπίπεδων σχεδίων μάρκετινγκ σε όλο τον κόσμο, αλλά και μέσα από το πλέγμα των διεθνών σχέσεων, που λόγω αρμοδιότητας ανέπτυσσε με άλλες χώρες, επί σειρά δεκαετιών με επιτυχία.

Σταδιακά μέσα σε μία δεκαετία περίπου και στο πλαίσιο «μετάγγισης» τομέων δράσης στο υπουργείο, αφαιρέθηκαν από τον ΕΟΤ όλες οι αναπτυξιακές του αρμοδιότητες καθώς και ο έλεγχος των ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων. Οι ιστορικές τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, η Ανάπτυξη και οι Επενδύσεις, ο ποιοτικός έλεγχος, και πολλές άλλες αρμοδιότητες συμπεριλαμβανομένων των διεθνών τουριστικών σχέσεων.

Από το 2014 και μετά, η κύρια αποστολή και αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ., κατέληξε να είναι «η προβολή της Χώρας». Με διατάξεις νόμου (4276/14) καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες άσκησης της αρμοδιότητας αυτής. Προς επίρρωση της βασικής αυτής αρμοδιότητας, η δομή του ΕΟΤ ακολουθούσε πλήρως τις λειτουργίες της επιστήμης του μάρκετινγκ.

Με το νέο Οργανόγραμμα του υπουργείου δημιουργούνται παράλληλες δομές στο Υπουργείο Τουρισμού, με στόχο την κατάλυση της αυτονομίας του ΕΟΤ ως ΝΠΔΔ, στην λογική του «εμείς αποφασίζουμε και εσείς εκτελείτε».

Δια του λόγου το αληθές, μέσα στην πρωτοφανή αυτή νομική «ακαταστασία» προκύπτει ευθέως ότι ένα Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού θα ελέγχει το ΔΣ του ΕΟΤ επιβάλλοντάς του ρητά κατευθύνσεις στον σχεδιασμό και την εκτέλεση σχεδίων μάρκετινγκ. Με λίγα λόγια, το Δ.Σ. του ΕΟΤ και ο Γενικός Γραμματέας του ιστορικού αυτού ΝΠΔΔ, που μέσα στα 65 χρόνια λειτουργίας του σχεδίασε, λειτούργησε και εκσυγχρόνισε τον κλάδο του Τουρισμού στην Ελλάδα, θα τελεί υπό την εποπτεία του τμηματάρχη ενός νεοσύστατου τμήματος του ΥπΤουρ. (άρθρο 15 εδαφ.θ)!!! ΄Ομως, την ευθύνη της εκτέλεσης με όλες τις συνέπειες θα την επωμίζονται η Διοίκηση και τα στελέχη του Ε.Ο.Τ. και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης.

Το κείμενο του Π.Δ. του νέου Οργανογράμματος του Υπουργείου Τουρισμού, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από νομική άποψη. Από την διατύπωση του προκύπτει ότι υποχωρεί ο επιτελικός ρόλος του Υπουργείου ως φορέα χάραξης τουριστικής πολιτικής ενώ σε αρμοδιότητα προτεραιότητας ανάγεται το μάρκετινγκ και η εν γένει επικοινωνία από νεοσύστατες οργανικές μονάδες και στελέχη που δεν έχουν καμία εμπειρία στο «ευαίσθητο» αυτό αντικείμενο. Στην πραγματικότητα ήδη όλες οι στοιχειώδεις πλέον «δράσεις» μάρκετινγκ (πχ παρουσία σε όλες τις εκθέσεις, όπου κι αν γίνονται χωρίς κριτήρια επιλογής) ασκούνται από την ίδια την υπουργό και το απόλυτα στενό της περιβάλλον.

Με το ΠΔ συστήνονται παράλληλες δομές (οργανικές μονάδες) με εκείνες του ΕΟΤ, αυξάνοντας αδικαιολόγητα το προσωπικό του Υπουργείου (από 365 σε 732 θέσεις εργασίας!!!) προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες μονάδες με προσωπικό το οποίο δεν διαθέτει καμία εμπειρία στον τομέα του τουριστικού μάρκετινγκ.
Η όλη σύλληψη του πλέγματος των αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων, εκτός από τα αδιέξοδα και την σύγχυση, που θα προκαλέσει στο εσωτερικό και το εξωτερικό, επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό με το ποσό των 1.180.000 ευρώ ετησίως.

Όμως το ΠΔ δεν αρκείται στην απορρόφηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ. Στο άρθρο 22 ρητά ορίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), πρωτοφανές δείγμα ... «περιφερειοποίησης» κεντρικού υπουργείου, συμπεριλαμβάνεται «…η συνεργασία με τις Περιφέρειες , ΟΤΑ, τοπικούς φορείς και επιμελητήρια για την υποστήριξη στην υλοποίηση του σχεδιασμού του Υπουργείου…». Εύλογα μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Π.Υ.Τ. αναλαμβάνουν πλέον να υποστηρίζουν την υλοποίηση σχεδίων μάρκετινγκ, με την χρηματοδότηση των Περιφερειών, ΟΤΑ, κοκ Σε ελεύθερη μετάφραση κάποια οργανική μονάδα του υπουργείου θα παρεμβαίνει στον σχεδιασμό των περιφερειών για προγράμματα μάρκετινγκ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η Υπουργός Τουρισμού:

1. Ποιος είναι ο στόχος του νομοθετικού αυτού κειμένου και ποιο το όφελος για τον Τουρισμό της Χώρας; Τι θα γίνει σε περίπτωση, που το όλο εγχείρημα αποτύχει; Ποιος θα φέρει την ευθύνη της απουσίας της χώρας από την αγορά;

2. Με ποια λογική άλλος θα αποφασίζει και άλλος θα εκτελεί, φέροντας όμως ταυτόχρονα την ευθύνη της νομιμότητας των σχεδίων, που κάποιοι ευκαιριακοί ειδικοί θα επινοούν; Υπάρχει προηγούμενο, δημόσιοι υπάλληλοι να προωθούν πληρωμές για δαπάνες, που οι ίδιοι δεν έχουν εισηγηθεί και επεξεργαστεί; Τι θα κάνουν αν τους ζητηθεί κάτι κατά παράβαση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις;

3. Για ποιο λόγο χρειάζονται στο υπουργείο Περιφερειακές Υπηρεσίες και μάλιστα εμπλεκόμενες με το μάρκετινγκ των Περιφερειών και των ΟΤΑ α Βαθμού; Πού αλλού συναντάμε τέτοιες υπηρεσίες σε κεντρικό υπουργείο;

4. Ποια τα προσόντα των υπαλλήλων, που θα σχεδιάζουν το μάρκετινγκ της Χώρας στο Υπουργείο και ποια η εμπειρία τους; Υπάρχουν τέτοιοι υπαλληλοι στο υπουργείο ή πρόκειται να προσληφθούν (λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση των οργανικών θέσεων) ενώ τέτοιοι υπαλληλοι περισσεύουν στον ΕΟΤ;

5. Αληθεύει ότι το ΠΔ έχει προσβληθεί στο ΣτΕ διότι τροποποιεί νόμο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Λυκούδης- Α’ Αθήνας

Σχετικά